Tijdelijke en niet-tijdelijke verblijfsdoelen

Laatste update: 7 april 2024

U komt naar Nederland met een bepaalde reden. Bijvoorbeeld om bij familie te wonen, om te werken, of om te studeren. De reden van uw verblijf noemen we het verblijfsdoel. Een verblijfsdoel is tijdelijk of niet-tijdelijk.

Tijdelijke doelen

Met een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel kunt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of Nederlandse nationaliteit aanvragen.


De volgende verblijfsdoelen zijn tijdelijke doelen:

 • Verblijf als adoptie- of pleegkind. Dit verblijfsdoel is tijdelijk als het gezinslid bij wie het kind verblijft een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel heeft. Of als dit gezinslid een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft.
 • Afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
 • Au pair.
 • Grensoverschrijdende dienstverlening.
 • Medische behandeling.
 • Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66/EU).
 • Stagiair, praktikant en YWEP (lerend werken).
 • Seizoenarbeid.
 • Studie.
 • Tijdelijke humanitaire gronden.
 • Uitwisseling (Working Holiday en culturele uitwisseling).
 • Verblijf bij familie- of gezinslid. Het gezinslid bij wie u verblijft heeft een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel. Of het gezinslid heeft een verblijfsvergunning voor asiel bepaalde tijd.
 • Zoekjaar hoogopgeleiden.
 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, als in de beslissing staat dat het verblijfsrecht van tijdelijke aard is.

Niet-tijdelijke doelen

Met een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. U moet wel aan de voorwaarden van die verblijfsvergunning voldoen.

De volgende verblijfsdoelen zijn niet-tijdelijke doelen:

 • Verblijf als adoptie- of pleegkind. Dit verblijfsdoel is niet-tijdelijk als het gezinslid bij wie het kind verblijft de volgende nationaliteit of verblijfsvergunning heeft: 
  • Het gezinslid is Nederlander.
  • Het gezinslid is EU-/EER-onderdaan of Zwitser.
  • Het gezinslid heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel onbepaalde tijd.
  • Het gezinslid heeft een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.
 • Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel.
 • Arbeid in loondienst.
 • Arbeid als zelfstandige.
 • Buitenlandse investeerder (vermogende vreemdeling).
 • Economisch niet-actieve EG-langdurig ingezetene.
 • EU-langdurig ingezetene.
 • Houder van een Europese blauwe kaart.
 • Kennismigrant.
 • Niet-tijdelijke humanitaire gronden.
 • Onbepaalde tijd.
 • Wetenschappelijk onderzoek volgens richtlijn 2005/71/EG.
 • Onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801.
 • Verblijf bij familie- of gezinslid. Het gezinslid bij wie u verblijft heeft de volgende nationaliteit of verblijfsvergunning:
  • Het gezinslid is Nederlander.
  • Het gezinslid is EU-/EER-onderdaan of Zwitser.
  • Het gezinslid heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel onbepaalde tijd.
  • Het gezinslid heeft een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.
 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, als in de beslissing staat dat het verblijfsrecht van niet-tijdelijke aard is.
 • Verblijf volgens het Terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement) voor Britten en hun familieleden.
 • Verblijf bij minderjarig Nederlands kind (Chavez-Vilchez).