Verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene

Laatste update: 7 april 2024

U wilt een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de vergunning aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag EU-langdurig ingezetene?

In de volgende situatie kunt u een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene aanvragen:

Voorwaarden

Voor de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont al minimaal 5 jaar achterelkaar in Nederland met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning. In die 5 jaar bent u niet langer dan 6 maanden achterelkaar buiten Nederland geweest. In totaal bent u niet langer dan 10 maanden buiten Nederland geweest.

           of:

 • U hebt een geldige Europese blauwe kaart (Blue Card) en alle volgende situaties gelden voor u:
  • Op het moment dat u een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene aanvraagt, hebt u minimaal 2 jaar achterelkaar in Nederland gewoond. U hebt al die tijd een geldige blauwe kaart gehad. Daarvoor hebt u minimaal 12 maanden achterelkaar in een ander EU-land buiten Nederland gewoond met een geldige blauwe kaart.
  • U woont minimaal 5 jaar achterelkaar in de Europese Unie met een geldige verblijfsvergunning. Dit mag in verschillende landen van de EU zijn geweest. Voor de minimale verblijfsduur van 5 jaar mag u de volgende verblijfsvergunningen meetellen:
   • een Europese blauwe kaart; en/of
   • een verblijfsvergunning voor een hooggekwalificeerde baan; en/of
   • een verblijfsvergunning voor onderzoek; en/of
   • een verblijfsvergunning voor asiel; en/of
   • een verblijfsvergunning voor studie. Deze periode mag u voor de helft meetellen.
  • U bent in die 5 jaar niet langer dan 12 maanden achterelkaar buiten de Europese Unie geweest. In totaal bent u niet langer dan 18 maanden buiten de Europese Unie geweest. 

           of:

 •  U woont al minimaal 5 jaar achterelkaar in Nederland met een geldige verblijfsvergunning . Op dit moment hebt u een geldige Europese blauwe kaart (Blue Card). In die 5 jaar bent u niet langer dan 12 maanden achterelkaar buiten Nederland geweest. In totaal bent u niet langer dan 18 maanden buiten Nederland geweest.

Andere voorwaarden waar u ook aan moet voldoen

 • U hebt altijd voldaan aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning of verblijfsdocument. En u voldoet nog steeds aan die voorwaarden.
 • U hebt nu een van de volgende verblijfsvergunningen of verblijfsdocumenten:
  • een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of type IV).
  • een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (type I). Deze verblijfsvergunning mag geen tijdelijk verblijfsdoel hebben.
   Hebt u in het verleden een van de volgende tijdelijke verblijfsvergunningen gehad? Dan tellen de jaren dat u deze tijdelijke verblijfsvergunning had, niet mee. Hebt u eerder een verblijfsvergunning studie gehad? Die jaren tellen voor de helft mee. De tijdelijke verblijfsdoelen zijn:
   • seizoenarbeid
   • overplaatsing binnen een onderneming
   • grensoverschrijdende dienstverlening
   • stage of praktikant (lerend werken)
   • zoekjaar hoogopgeleiden
   • au pair
   • uitwisseling (Working Holiday en culturele uitwisseling)
 • U voldoet aan de inkomenseisen.
 • U voldoet aan het inburgeringsvereiste.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is het bevolkingsregister van de gemeente waar u woont.
 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Verblijfsvergunning ophalen open minus

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig. Hebt u een verblijfsvergunning asiel (type III of IV)? Gebruik dan het schriftelijke aanvraagformulier.

Online aanvraagformulier aanvraag regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Download het juiste schriftelijke formulier.
Ik heb een reguliere verblijfsvergunning (type I of II). Of een verblijfsdocument als familielid van een minderjarig Nederlands kind (Chavez):

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Werken met de verblijfsvergunning

Met een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene heeft geen einddatum. Het verblijfsdocument is 5 jaar geldig en kunt u elke 5 jaar vernieuwen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning    

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Vernieuwen verblijfsdocument

Verloopt het verblijfsdocument bijna? Dan kunt u het verblijfsdocument vernieuwen.

 

Your Europe