Verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene

Laatste update: 28 maart 2023

U wilt een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de vergunning aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag EU-langdurig ingezetene?

In de volgende situatie kunt u een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene aanvragen:

Voorwaarden

Voor de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt minimaal 5 jaar achterelkaar in Nederland gewoond met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning. Of:
 • In die 5 jaar bent u niet langer dan 6 maanden achterelkaar buiten Nederland geweest. In totaal bent u niet langer dan 10 maanden buiten Nederland geweest.
 • U hebt altijd voldaan aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning of verblijfsdocument. En u voldoet nog steeds aan die voorwaarden.
 • U hebt nu een van de volgende verblijfsvergunningen of documenten:
  • een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of type IV).
  • een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel. Had u eerder een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel? De jaren die u deze tijdelijke verblijfsvergunning had, tellen niet mee. Had u eerder een verblijfsvergunning studie? Die jaren tellen voor de helft mee.
  • een verblijfsdocument voor verblijf bij een minderjarig Nederlands kind (Chavez).
 • U voldoet aan de inkomenseisen.
 • U voldoet aan het inburgeringsvereiste.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is het bevolkingsregister van de gemeente waar u woont.
 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Verblijfsvergunning ophalen open minus

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig. Hebt u een verblijfsvergunning asiel (type III of IV)? Gebruik dan het schriftelijke aanvraagformulier.

Online form

Online aanvraagformulier aanvraag regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene

Schriftelijke formulieren

Download het juiste schriftelijke formulier.
Ik heb een reguliere verblijfsvergunning (type I of II). Of een verblijfsdocument als familielid van een minderjarig Nederlands kind (Chavez):

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Werken met de verblijfsvergunning

Met een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene heeft geen einddatum. Het verblijfsdocument is 5 jaar geldig en kunt u elke 5 jaar vernieuwen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning    

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Vernieuwen verblijfsdocument

Verloopt het verblijfsdocument bijna? Dan kunt u het verblijfsdocument vernieuwen.

 

Your Europe