Asiel onbepaalde tijd in Nederland aanvragen

Laatste update: 24 april 2023

U wilt een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aanvragen. Dat is mogelijk als u 5 jaar een asielvergunning hebt gehad. Lees u wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

 • U hebt al minimaal 5 jaar achter elkaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. 
 • De reden waarom u een asielvergunning kreeg, bestaat nog steeds.
 • U hebt uw hoofdverblijf in Nederland. Dit betekent dat u in Nederland woont en daar de meeste tijd doorbrengt.
 • U voldoet aan het inburgeringsvereiste.
 • U hebt bij uw asielaanvraag geen onjuiste informatie gegeven of informatie achtergehouden. Met de juiste of volledige informatie zou uw aanvraag zijn afgewezen. 
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. 

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Verblijfsvergunning ophalen open minus

Aanvraagformulieren en documenten

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig.

Online aanvraagformulier verlenging asiel bepaalde tijd of aanvraag asiel onbepaalde tijd

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Download een formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.
Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen 6011

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Werken met de verblijfsvergunning

U mag vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat: 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete  krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. Het verblijfsdocument zelf is 5 jaar geldig. U moet het verblijfsdocument elke 5 jaar vernieuwen.  

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen  of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Vernieuwen verblijfsvergunning 

Verloopt uw verblijfsdocument binnenkort? Dan kunt u het verblijfsdocument vernieuwen.

Voornemen tot intrekking verblijfsvergunning

De IND kan uw verblijfsvergunning om verschillende redenen intrekken. Intrekking van een verblijfsvergunning heeft grote gevolgen. 

Is de IND van plan uw verblijfsververgunning in te trekken? Dan ontvangt u een brief. Bent u het niet eens met dit voornemen tot intrekking? Dan is het mogelijk uw standpunt naar voren brengen in een zienswijze (brief). In de zienswijze geeft u aan waarom u vindt dat uw verblijfsvergunning niet mag worden ingetrokken. U kunt hierbij hulp vragen van een advocaat. Stuur uw brief binnen 6 weken naar IND.