Verblijf bij Nederlandse kind aanvragen (Chavez)

Laatste update: 19 mei 2022

Om bij uw Nederlandse kind te wonen hebt u een verblijfsdocument nodig. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u het document aanvraagt.

Voorwaarden

Voor u en uw kind gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent de ouder van een minderjarig Nederlands kind. U mag ook de stiefouder, pleegouder of opvangouder van het kind zijn.
  • U bent geen gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
  • U hebt niet de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. Ook hebt u geen rechtmatig verblijf in deze landen.
  • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument waarmee u uw identiteit en nationaliteit kunt aantonen.
  • U zorgt voor uw kind en bent verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Dit mag u samen met de andere ouder doen. Helpt u af en toe bij de zorg en opvoeding? Dat is niet voldoende.
  • Het kind is sterk afhankelijk van u. Dit betekent dat als u geen verblijfsdocument krijgt, uw kind geen andere keuze heeft dan samen met u de Europese Unie (EU) te verlaten.
  • Uw kind woont in Nederland en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is het bevolkingsregister van de gemeente waar uw kind woont.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van het verblijfsdocument bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Download het schriftelijke aanvraagformulier:

Het verblijfsdocument

Wat u nog meer moet weten over het verblijfsdocument:

Werken met het verblijfsdocument

U mag vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsverblijfsdocument

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Vernieuwen verblijfsdocument 

Verloopt het verblijfsdocument binnenkort? Dan kunt u  verblijfsdocument vernieuwen.  Gebruik het formulier: 

Duurzaam verblijf en Nederlander worden niet mogelijk

Met een verblijfsdocument voor verblijf bij minderjarig Nederlands kind kunt u geen duurzaam verblijf krijgen. Ook kunt u geen Nederlander worden. 

Is uw kind meerderjarig geworden en wilt u in Nederland blijven? Kijk dan of u voldoet aan de voorwaarden van een andere verblijfsvergunning.