Verblijf bij Nederlandse kind aanvragen (Chavez)

Laatste update: 6 juni 2024

Om als verzorgende ouder, (half)broer of (half)zus bij een minderjarig Nederlands kind te wonen hebt u een verblijfsdocument nodig. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u het document aanvraagt.

Voorwaarden

Voor u gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent geen gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
 • U hebt niet de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. Ook hebt u geen rechtmatig verblijf in deze landen.
 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument waarmee u uw identiteit en nationaliteit kunt laten zien.
 • Het minderjarige Nederlandse kind woont al in Nederland of gaat bij u in Nederland wonen.

Extra voorwaarden ouder van het Nederlandse kind

Bent u de ouder van het minderjarige Nederlandse kind? Dan gelden ook de volgende voorwaarden

 • U bent de ouder van een minderjarig Nederlands kind. U mag ook de stiefouder, pleegouder of opvangouder van het kind zijn.
 • U zorgt voor uw kind en bent verantwoordelijk voor de opvoeding. Dit mag u samen met de andere ouder doen. Helpt u af en toe bij de zorg en opvoeding? Dat is niet voldoende.
 • Het kind is sterk afhankelijk van u. Dit betekent dat als u geen verblijfsdocument krijgt, uw kind geen andere keuze heeft dan samen met u de Europese Unie (EU) te verlaten.

Extra voorwaarden (half)broer of (half)zus van het Nederlandse kind

Hebt u een ander niet-Nederlands minderjarig kind? En is dit kind een (half)broer of (half)zus van uw minderjarige Nederlandse kind? Dan gelden ook de volgende voorwaarden:

 • De (half)broer of (half)zus gaat samen met u bij uw minderjarige Nederlandse kind in Nederland wonen.
 • De (half)broer of (half)zus hoort bij uw gezin.
 • De (half)broer of (half)zus is uw biologische kind. Of uw kind volgens de wet.
 • U hebt het gezag over de (half)broer of (half)zus. Lees op Rijksoverheid.nl meer informatie over ouderlijk gezag en voogdij.
 • Is er een ouder van de (half)broer of (half)zus die achterblijft in het land van herkomst? En heeft die ouder ook het gezag? Dan moet die ouder toestemming geven voor het vertrek van de (half)broer of (half)zus naar Nederland. Soms is ook toestemming nodig van de overheid van het land van herkomst. Bijvoorbeeld als dit in het land van herkomst in de wet staat. Of als de andere ouder overleden of onvindbaar is.
 • U zorgt voor de (half)broer of (half)zus en bent verantwoordelijk voor de opvoeding.
 • Eén van de volgende situaties geldt voor u:
  • U hebt een verblijfsvergunning EU als verzorgende ouder van een minderjarig Nederlands kind.
  • U hebt een faciliterend visum. Met dit visum mag u in Nederland een aanvraag doen als verzorgende ouder van een minderjarig Nederlands kind.
  • U hebt een andere geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
 • De (half)broer of (half)zus is sterk afhankelijk van u. Dit betekent dat als de (half)broer of (half)zus geen verblijfsdocument krijgt, u en uw minderjarige Nederlandse kind geen andere keuze hebben dan samen met de (half)broer of half)zus de Europese Unie (EU) te verlaten.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van het verblijfsdocument bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Download het juiste aanvraagformulier.

Het verblijfsdocument

Wat u nog meer moet weten over het verblijfsdocument:

Werken met het verblijfsdocument

U mag vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’.

Geldigheid verblijfsdocument

De geldigheidsduur van het verblijfsdocument is meestal 5 jaar. Uw verblijfsdocument verloopt eerder in de volgende situaties:

 • U bent de ouder van een minderjarig Nederlands kind: uw verblijfsdocument verloopt op de dag dat uw Nederlandse kind 18 jaar wordt.
 • U bent (half)broer/(half)zus van een minderjarig Nederlands kind: uw verblijfsdocument verloopt op de dag dat het Nederlandse kind of uzelf 18 jaar wordt.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsverblijfsdocument

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Vernieuwen verblijfsdocument 

Verloopt het verblijfsdocument binnenkort? Dan kunt u het verblijfsdocument vernieuwen. Gebruik het formulier voor de ouder of voor de (half)broer of (half)zus: 

De aanvraag kost geld. Kijk voor het bedrag dat u moet betalen op de pagina Leges: kosten van een aanvraag (onder 'Kosten verblijfsvergunning: Familie'). Nadat u de aanvraag hebt opgestuurd krijgt u een brief waarin staat hoe u kunt betalen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Hebt u minimaal 5 jaar een verblijfsdocument als familielid van een minderjarig Nederlands kind gehad? Dan kunt u misschien een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Staat in de beslissing van uw Chavez-vergunning dat u verblijf hebt voor een tijdelijk doel? U kunt dan toch onbepaalde tijd aanvragen. De IND weet namelijk dat uw verblijf volgens EU-regels niet-tijdelijk is. 

Einde verblijfsrecht als het Nederlandse kind 18 wordt

Is het Nederlandse kind of de (half)broer of (half)zus van het Nederlandse kind 18 jaar geworden? Dan eindigt het verblijfsrecht van u of de (half)broer/(half)zus automatisch. Wilt u na afloop van het verblijfsrecht in Nederland blijven? Kijk dan of u voldoet aan de voorwaarden van een andere verblijfsvergunning.