Afspraak terugkeervisum

Laatste update: 1 december 2023

U gaat op reis naar het buitenland, maar uw verblijfsvergunning is niet meer geldig. Om terug naar Nederland te reizen hebt u misschien een terugkeervisum (TKV) nodig. U leest op deze pagina de voorwaarden en hoe u een terugkeervisum aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag terugkeervisum

U wilt naar het buitenland reizen. U hebt op het moment geen geldige verblijfsvergunning. Of uw verblijfsvergunning verloopt als u in het buitenland bent. Om vanuit het buitenland weer naar Nederland te reizen hebt u een terugkeervisum nodig. Met het terugkeervisum laat u zien dat u in Nederland mag zijn.
 

Terugkeervisum en niet-visumplichtige nationaliteit


U hebt alleen een terugkeervisum nodig als u visumplichtig bent. Dit betekent dat u door uw nationaliteit een visum nodig hebt om naar Nederland te reizen. Bent u niet visumplichtig? En is uw verblijfsvergunning niet meer geldig? Reis dan binnen uw vrije termijn terug naar Nederland. U hebt daarvoor geen terugkeervisum nodig. Soms vragen andere autoriteiten of organisaties (bijv. een luchtvaartmaatschappij of douane) tóch om een terugkeervisum. Controleer dit voor vertrek bij de andere autoriteit of organisatie.
 

In het buitenland zonder geldige verblijfsvergunning


Bent u nu in het buitenland en is uw verblijfsvergunning niet meer geldig? Of is uw verblijfsvergunning gestolen of kwijtgeraakt? Dan hebt u misschien een terugkeervisum nodig voor uw terugreis naar Nederland. Lees op Nederlandwereldwijd.nl hoe u een inreisvisum aanvraagt in het buitenland.

Wanneer terugkeervisum aanvragen

U kunt een terugkeervisum aanvragen in deze situaties:

 • U hebt een aanvraag ingediend voor verlenging of wijziging van uw verblijfsvergunning. Of u hebt een verblijfsvergunning onbepaalde tijd aangevraagd. U wacht op de beslissing.
 • Uw verblijfsdocument is verloren, gestolen of beschadigd. Of er staan verkeerde gegevens op uw verblijfsdocument.
 • Uw kind is in Nederland geboren. U hebt voor de eerste keer een verblijfsvergunning voor uw kind aangevraagd. U wacht op de beslissing.
 • U hebt voor de eerste keer een aanvraag ingediend voor toetsing aan het EU-recht. Dit is een aanvraag om te wonen bij uw familielid met de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen bij de EU en de EER horen. Of een aanvraag om bij uw Nederlands kind jonger dan 18 jaar te wonen. U wacht op de beslissing. 
   

Wanneer hebt u een dringende reden nodig

U moet een dringende reden hebben in deze situaties: 

 • U hebt voor de eerste keer een verblijfsvergunning aangevraagd. U wacht op de beslissing. Uw mvv is niet meer geldig óf u hebt geen mvv nodig.
 • Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen. U hebt een bezwaar of beroep ingediend. U mag de beslissing in Nederland afwachten. Uw mvv is niet meer geldig óf u hebt geen mvv nodig.
   

Voorbeelden dringende redenen

Een dringende reden is bijvoorbeeld:

 • Er is een directe levensbedreigende ziekte of overlijden van uw (adoptie)vader of (adoptie)moeder, of uw (adoptie)kind.
 • U hebt een speciale familiegebeurtenis zoals een huwelijk van een familielid in de 1e en 2e graad. Dit zijn uw ouders, kinderen, broers of zussen, grootouders en kleinkinderen.
 • U krijgt een medische behandeling.
 • U moet op zakenreis of studiereis.
 • U moet verplicht mee met een excursie/werkweek voor een opleiding of studie.
 • U staat onder voogdij en bent onder de 18 jaar. U gaat met uw pleeggezin op vakantie.

Afspraak maken bij IND-loket

Voor het aanvragen van het terugkeervisum maakt u een afspraak bij een IND-loket.  

U moet uw terugkeervisum zelf aanvragen bij het IND-loket. Kinderen jonger dan 18 jaar vragen samen met een ouder of wettelijk vertegenwoordiger hun terugkeervisum aan. Kinderen jonger dan 18 jaar moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag. 

Online afspraak

Kunt u niet komen? Annuleer dan uw afspraak via de link in de mail waarin uw afspraak wordt bevestigd.

Afspraak maken bij Maastricht International Centre

Woont u in Limburg? Maak dan een afspraak bij het Maastricht International Centre.

Documenten die u nodig hebt

U neemt deze documenten mee naar de afspraak:

 • Uw geldige paspoort (of ander reisdocument).
 • Uw afspraakcode. Deze staat in de e-mail die u ontvangt als u online een afspraak maakt.
 • Uw (niet meer geldige) verblijfsdocument. Is uw verblijfsdocument verloren of gestolen? Meld dit bij de politie. U ontvangt dan een proces-verbaal. Neem dit mee naar de afspraak.
 • Hebt u een dringende reden om een terugkeervisum aan te vragen? Dan moet u documenten meenemen die bewijzen dat u een dringende reden hebt om te moeten reizen.

Kosten terugkeervisum

Een terugkeervisum kost € 177,00.

Turkse burgers en hun gezinsleden die rechten ontlenen aan de Associatieovereenkomst EG-Turkije betalen € 52,00.

U betaalt de kosten voor uw aanvraag terugkeervisum bij het IND-loket. U kunt alleen contant of met pinpas betalen. Betalen met creditcard is niet mogelijk.
 

Geen kosten terugkeervisum

U hoeft niet te betalen voor een terugkeervisum in deze situaties:

 • U bent naar Nederland gekomen met een geldige mvv, maar uw verblijfsvergunning is nog niet klaar.
 • U hebt verlenging gekregen van uw verblijfsvergunning. De verlenging is minder dan 1 maand geldig. U hebt daarom geen verblijfsdocument gekregen.
 • U hebt een aanvraag ingediend. De wettelijke termijn is voorbij de IND heeft nog geen beslissing genomen. Lees meer over de beslistermijn voor uw aanvraag bij de IND.
 • U hebt een geldig diplomatiek paspoort.
 • U bent familielid van iemand met de nationaliteit van een land van de EU, EER  of Zwitserland en er is in de beoordeling van een eerdere aanvraag vastgesteld dat u onder het EU-recht valt. Een familielid van een Nederlander moet meestal wel betalen voor een terugkeervisum. 
 • De Minister van Buitenlandse Zaken zegt dat u geen kosten hoeft te betalen.
 • De Wet betreffende de positie van Molukkers geldt voor u.

Beslissing op uw aanvraag

De IND beoordeelt uw aanvraag meteen bij de afspraak. De beslissing is positief of negatief. Bij een positieve beslissing wordt het terugkeervisum in uw paspoort geplakt. Deze dag is ook de ingangsdatum van het visum. Bij een negatieve beslissing krijgt u geen terugkeervisum.

Terugreizen met terugkeervisum

Met een terugkeervisum én een geldig paspoort (of ander reisdocument) kunt u terugreizen naar Nederland. Met het terugkeervisum mag u via andere Schengenlanden reizen. Dit mag op de heenreis en terugreis. U hebt daarvoor geen extra visum of toestemming nodig. Met een terugkeervisum mag u niet in een ander Schengenland blijven, zoals voor een vakantie.

Geldigheid terugkeervisum

De geldigheidsduur van een terugkeervisum is maximaal 3 maanden, maar hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast geldt: Is uw paspoort minder lang geldig? Dan is het terugkeervisum geldig tot 1 maand voor de datum dat uw paspoort niet meer geldig is.

In deze situaties is een terugkeervisum langer dan 3 maanden geldig:

 • U wacht op de beslissing op uw aanvraag voor verlenging van uw verblijfsvergunning voor studie. U moet voor uw studie langere tijd naar het buitenland. Het terugkeervisum is maximaal 6 maanden geldig.
 • U hebt een nieuw verblijfsdocument voor onbepaalde aangevraagd. Uw huidige verblijfsdocument voor onbepaalde tijd is niet meer geldig. Het visum is maximaal 12 maanden geldig.
 • U bent Molukker. Het visum kan worden afgegeven voor 12 maanden of langer.

Wat staat er op een terugkeervisum

Het terugkeervisum is een sticker. Hierop staat de volgende informatie:

 • Uw V-nummer.
 • Op welke datum het visum is afgegeven.
 • Of u één (single entry) of meerdere keren (multiple entry) met het geldige visum Nederland mag inreizen.
 • De einddatum van het visum. Voor die datum moet u weer in Nederland zijn.
 • Uw paspoortnummer.

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Your Europe