Verblijfsvergunning in Nederland geboren kind

Laatste update: 24 mei 2024

Uw kind is in Nederland geboren en heeft nog geen verblijfsvergunning. U hebt zelf een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Heeft uw kind de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? Dan heeft uw kind geen verblijfsvergunning in Nederland nodig. Lees meer op de pagina Als burger van de EU, EER of Zwitserland wonen in Nederland.

Heeft uw kind de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? Dan heeft uw kind geen verblijfsvergunning in Nederland nodig. Lees meer op de pagina Als burger van de EU, EER of Zwitserland wonen in Nederland.

Voorwaarden

Voor u en uw kind gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw kind voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
  • Uw kind is in Nederland geboren en heeft nog geen verblijfsvergunning.
  • Uw kind behoort feitelijk tot uw gezin.
  • U en uw kind hebben vanaf de geboorte van uw kind het hoofdverblijf in Nederland.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning. Of u bent na de geboorte van uw kind Nederlander geworden.
  • U verklaart dat u de referent bent voor uw kind. De referent is de ouder bij wie het kind in Nederland woont of gaat wonen.

Voldoen u en uw kind aan alle voorwaarden? Dan wijst de IND uw aanvraag niet af als uw kind geen paspoort heeft.

Kind van een Brit met verblijfsdocument Terugtrekkingakkoord EU-VK

Is 1 ouder of zijn beide ouders van het kind onderdaan van het Verenigd Koninkrijk met een verblijfsdocument Terugtrekkingsakkoord EU-VK? Vraag dan voor uw kind een verblijfsdocument Terugtrekkingsakkoord aan. Lees meer over gezinshereniging na Brexit.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (IDEAL) nodig.

Online aanvraagformulier kind in Nederland geboren

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Wettelijke plichten

Een referent heeft een informatieplicht en een administratieplicht. Lees meer over de wettelijke plichten van de referent. 

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van het kind is afhankelijk van uw situatie. Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Dan is de einddatum van de verblijfsvergunning van het kind dezelfde als uw einddatum. 

Bent u Nederlander of hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan is de verblijfsvergunning van het kind 5 jaar geldig.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt de verblijfsvergunning van het kind binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Andere verblijfsvergunning aanvragen

Heeft het in Nederland geboren kind een verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid? Dan kunt u de verblijfsvergunning wijzigen naar de zelfstandige verblijfsvergunning ‘humanitair niet-tijdelijk’.