Verblijfsvergunning minderjarig kind

Laatste update: 12 januari 2024

Om bij u in Nederland te kunnen wonen heeft uw kind een verblijfsvergunning nodig. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

Voor u en uw kind gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw kind voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden
 • Uw kind is jonger is dan 18 jaar.
 • Uw kind heeft geen eigen gezin.
 • Uw kind hoort bij uw gezin en hoorde ook in het buitenland bij uw gezin.
 • Uw kind gaat met u in Nederland samenwonen. U schrijft het kind in op uw adres.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
  • Hebt u nu een verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid? En heeft de persoon bij wie u verblijft (hoofdpersoon) een inburgeringsplicht? Dan moet u al minimaal 1 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen.
  • Hebt u een verblijfsvergunning voor uitwisseling (au pair, culturele uitwisseling en Working Holiday), lerend werken of seizoenarbeid? Dan kunt u uw kind niet naar Nederland laten komen.
 • U voldoet aan de inkomenseisen.
 • U hebt het gezag over uw kind. Lees op Rijksoverheid.nl meer informatie over ouderlijk gezag en voogdij.
 • Is er een ouder die achterblijft in het land van herkomst? En heeft die ouder ook het gezag over het kind? Dan moet die ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen. De ouder geeft daarmee toestemming voor het vertrek van het kind naar Nederland.
 • U verklaart dat u de referent bent voor uw kind. De referent is de persoon die het kind naar Nederland laat komen.

Procedures en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig.

Online aanvraagformulier kind jonger dan 18 jaar

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.

Online aanvraagformulier kind jonger dan 18 jaar

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.

Ik doe de aanvraag voor mijn kind. Ik heb of mijn kind heeft de status van EU-langdurig ingezetene:
Mijn kind doet de aanvraag. Ik heb of mijn kind heeft de status van EU-langdurig ingezetene:

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat het kind een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat het kind de verblijfsvergunning heeft gekregen. Neem mee naar de afspraak: 

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of het kind mag werken. Of het kind mag werken, hangt af van uw arbeidsrechten:

 • Bent u Nederlander? Dan staat op de verblijfsvergunning van het kind 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'. De afkorting TWV staat voor tewerkstellingsvergunning.
 • Hebt een verblijfsvergunning? Dan krijgt het kind dezelfde arbeidsrechten als u. Hebt u een TWV nodig om te werken? Dan heeft het kind ook een TWV nodig. Mag u niet werken? Dan mag het kind ook niet werken. 

In de volgende situaties krijgt het kind andere arbeidsrechten dan u:

 • U hebt een verblijfsvergunning als kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker of bent houder van de Europese Blauwe Kaart. Het kind mag vrij werken. Op het verblijfsdocument van het kind staat 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor studie. Het kind mag niet werken. Op het verblijfsdocument van het kind staat 'Arbeid niet toegestaan'.

Niet ieder kind mag werken

Vanaf een bepaalde leeftijd mogen kinderen vakantiewerk doen of een bijbaan hebben. Ga naar Rijksoverheid.nl voor meer informatie over bijbaan, vakantiewerk en stage door jongeren.

Wettelijke plichten

Een referent heeft een informatieplicht en een administratieplicht. Lees meer over de wettelijke plichten van de referent

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete  krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van het kind is afhankelijk van uw situatie. Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Dan is de einddatum van de verblijfsvergunning van het kind dezelfde als uw einddatum. 

Bent u Nederlander of hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan is de verblijfsvergunning van het kind 5 jaar geldig.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen  of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt de verblijfsvergunning van het kind binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Andere  verblijfsvergunning aanvragen

Heeft het kind 1 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf als familie- of gezinslid? Dan kunt u de verblijfsvergunning wijzigen naar de zelfstandige verblijfsvergunning ‘humanitair niet-tijdelijk’.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Heeft het kind 5 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf als familie- of gezinslid? Dan kunt u voor het kind een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.