Verblijven in Nederland als burger van de EU, EER of Zwitserland

Laatste update: 18 september 2023

U hebt de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. U wilt voor een korte of lange periode naar Nederland komen. Lees wat de voorwaarden zijn.

Korter dan 3 maanden in Nederland verblijven: vrije termijn

Wilt u voor een korte periode naar Nederland komen? Bijvoorbeeld voor vakantie of zakelijk bezoek? Dan kunt u gebruik maken van de vrije termijn. In deze termijn mogen burgers van de EU, EEU of Zwitserland zonder verdere voorwaarden maximaal 3 maanden in Nederland verblijven.

U hebt alleen een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig. Het reisdocument moet zijn afgegeven door een EU/EER land of Zwitserland.

Om te werken in Nederland hebt u geen tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) nodig.

Langer dan 3 maanden in Nederland verblijven

Wilt u voor een lange periode in Nederland verblijven? Dan hebt u een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig. Het reisdocument moet zijn afgegeven door een EU/EER-land of Zwitserland. Ook gelden er bepaalde voorwaarden. Bekijk uw situatie en controleer of u voldoet aan de voorwaarden. 

Situatie 1: U bent economisch actief

U bent economisch actief als u werknemer of ondernemer bent. Om voor een lange periode in Nederland te verblijven moet u reële en daadwerkelijke arbeid uitvoeren. Dit doet u in elk geval in 1 van deze situaties:

Is uw inkomen lager of werkt u minder? Dan kan uw werk nog steeds reële en daadwerkelijke arbeid zijn. De IND kijkt namelijk ook naar uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u krijgt doorbetaald bij vakantie of ziekte.

Bent u nog op zoek naar werk? Dan moet u aantonen dat u de eerste 6 maanden als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV. Hebt u binnen 6 maanden nog geen baan gevonden? Dan moet u aantonen dat u een goede kans hebt om een baan te vinden in Nederland.

Situatie 2: U bent economisch niet actief

U bent economisch niet actief als u niet werkt. Om voor een lange periode in Nederland te verblijven moet u voldoende geld hebben om van te leven. Dit is het geval als uw inkomsten minimaal zo hoog zijn als het Nederlands minimumloon met vakantiegeld. Lees op Rijksoverheid.nl meer informatie over het Nederlands minimumloon.

Zijn uw inkomsten lager? Dan moet u laten zien dat uw inkomsten voor u toch genoeg zijn om van te leven. Het maakt niet uit waar u inkomsten vandaan komen. Dit kan bijvoorbeeld pensioen, erfenis, alimentatie of uitkering zijn. Maar ook inkomen of  geld van uw partner of ander persoon.

Situatie 3: U bent student

Wilt u als student een lange periode in Nederland verblijven? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U staat ingeschreven bij een school of universiteit in Nederland.
  • U bent verzekerd tegen ziektekosten in Nederland.
  • U hebt voldoende geld om van te leven.

Regelen in Nederland

Het is belangrijk dat u een aantal dingen regelt als u voor een lange periode in Nederland blijft.

Inschrijven bij de gemeente

Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland?  Schrijf u dan zo snel mogelijk in bij de gemeente waar u woont. Uw gegevens worden dan in de Basisregistratie Personen (BRP) gezet. Lees op Rijksoverheid.nl meer informatie over de Basisregistratie Personen (BRP).

Zorgverzekering afsluiten

Blijft u voor een lange periode? Sluit dan altijd binnen 4 maanden na aankomst in Nederland een zorgverzekering af. Lees op Rijksoverheid.nl meer informatie over de zorgverzekering in Nederland. Verblijft u voor studie in Nederland? Dan is een buitenlandse ziektekostenverzekering met dekking in Nederland ook voldoende.

Inschrijven bij de IND

U bent alleen verplicht zich bij de IND in te schrijven als u eerder al rechtmatig verblijf in Nederland had. En de IND dit verblijf heeft beëindigd. Lees meer informatie op de pagina Inschrijven bij de IND als burger van de EU, EER, of Zwitserland.

Recht op verblijf na aanvraag uitkering

Verblijft u 5 jaar in Nederland? En hebt u in die 5 jaar aan de voorwaarden voor verblijf voldaan? Dan hebt u duurzaam verblijf en raakt u uw recht op verblijf in Nederland niet kwijt als u een uitkering aanvraagt.

Bent u korter dan 5 jaar in Nederland en vraagt u een uitkering aan ? Dan kan het zijn dat u niet meer in Nederland mag blijven. Bekijk welke regels er gelden in uw situatie. 

Situatie 1: U bent economisch actief

Voert u nog steeds reële en daadwerkelijke arbeid uit? Dan raakt u uw recht op verblijf in Nederland niet kwijt na een aanvraag voor een uitkering.

Situatie 2: U bent economisch niet-actief

Hebt u niet genoeg inkomen? En hebt u ook geen familielid dat voldoende inkomen heeft voor zichzelf en u? Dan kijkt de IND naar de hoogte van uw inkomen en de kosten die u hebt. En ook hoe lang u al in Nederland verblijft.

Your Europe