error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

Inschrijven bij de IND voor burger van de EU, EER of Zwitserland

Laatste update: 22 februari 2023

​Hebt u de nationaliteit van een land dat hoort bij de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan hebt u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. U kunt zich wel inschrijven als burger van de Unie bij de IND. U leest op deze pagina hoe u zich inschrijft en welke documenten u nodig hebt.

Voor wie is de inschrijving als burger van de Unie?

U hebt de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen bij de EU en de EER horen. U bent dan burger van de Unie. U kunt zich inschrijven bij de IND.

Inschrijven is alleen verplicht als uw eerdere verblijfsrecht is beëindigd. In de Basisregistratie Personen (BRP) staat u geregistreerd met code 41 (geen verblijfsrecht).

Voorwaarden wonen in Nederland als burger van de Unie

U hebt geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Maar er gelden wel voorwaarden om in Nederland te wonen als burger van de Unie. Ook als u zich niet laat inschrijven bij de IND. Lees meer over wonen in Nederland als burger van de Unie.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving als burger van de Unie. 

Documenten die u altijd nodig hebt

Voor de inschrijving als burger van de Unie hebt u altijd nodig:

 • Uw geldige paspoort of identiteitskaart van een land van de EU, EER of Zwitserland.

Documenten die u nodig hebt per situatie

Bekijk welke andere documenten u nodig hebt in uw situatie:

U bent werknemer

Eén van deze twee documenten:

 • De bijlage Werkgeversverklaring. Deze vindt u in het inschrijfformulier. Uw werkgever vult de verklaring in en zet een handtekening.
 • Een arbeidscontract dat laat zien dat u in Nederland reële en daadwerkelijke arbeid uitvoert. Lees wanneer u volgens het EU-recht werknemer bent.

U bent ondernemer

 • Bewijs dat uw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Bewijs dat laat zien dat u in Nederland reële en daadwerkelijke arbeid uitvoert. Lees wanneer u volgens het EU-recht ondernemer bent. Bewijs hiervan is bijvoorbeeld:
  • Balans, winst- of verliesrekening;
  • Maandelijks overzicht van de bedrijfsresultaten;
  • Hebt u deze documenten nog niet? Dan een verklaring of prognose, gemaakt door een accountant of financieel adviseur.

U bent student

 • Origineel bewijs dat u staat ingeschreven bij een school.
 • Eigen verklaring dat u voldoende geld hebt. U kunt de bijlage 'Verklaring voldoende middelen van bestaan' uit het formulier gebruiken.
 • Bewijs van uw verzekering voor ziektekosten (verzekeringspas en/of polis).

U bent economisch niet-actief

U bent de partner van een burger van de Unie

 • Uw huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap. Of documenten die laten zien dat u een relatie hebt.

Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u dit document niet mee te nemen. De IND controleert dit in de BRP.

U bent een kind jonger dan 21 jaar van een burger van de Unie

 • Een document dat laat zien dat u familie bent. Bijvoorbeeld een geboorteakte of bewijs van adoptie.

U bent een kind van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie. Of ouder, grootouder of kleinkind van een burger van de Unie

 • Een document dat laat zien dat u familie bent. Bijvoorbeeld een geboorteakte of bewijs van adoptie.
 • Een bewijs dat de EU-/EER-burger of Zwitser bij wie u woont, financieel voor u zorgt.

Legalisatie en vertaling van officiële documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

 

 

 

Hoe u zich inschrijft bij de IND

 1. Download het aanvraagformulier 'Inschrijving voor burgers van de Unie':
 2. Print het formulier.
 3. Vul het formulier en de bijlagen in.
 4. Stuur het document met de bijlagen en gevraagde documenten naar de IND. U vindt het adres in het aanvraagformulier.

Kosten van de inschrijving

De inschrijving als burger van de Unie is gratis.

Beslissing op uw aanvraag

U krijgt een beslissing op uw verzoek om inschrijving.

Your Europe