Wet betreffende de positie van Molukkers

Laatste update: 26 oktober 2023

Met de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 worden Molukkers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben volgens de Nederlandse wet behandeld als Nederlander. Lees meer over deze wet.

Molukkers die onder de wet vallen

De volgende 2 groepen Molukkers vallen onder de wet:

  • Groep 1: Molukkers die in 1951 of 1952 in groepen naar Nederland zijn gebracht door de Nederlandse regering. En die op 9 september 1976 in Nederland woonden zonder de Nederlandse nationaliteit te hebben.
  • Groep 2: Molukkers die voor 1 oktober 1965 in Nederland zijn komen wonen en een verzoek hebben gedaan om onder de Wet betreffende de positie van Molukkers te vallen. En die op het moment van het verzoek in Nederland woonden. Deze Molukkers kunnen een verzoek doen bij de gemeente waar zij wonen. Of waar zij het laatst woonden als zij inmiddels buiten Nederland wonen. De gemeente geeft hen een verklaring als bewijs dat zij behandeld worden als Nederlander.

Deze 2 groepen Molukkers worden volgens de Nederlandse wet behandeld als Nederlander.

Kinderen van Molukkers

Niet-Nederlandse kinderen van Molukkers die onder de wet vallen worden ook behandeld als Nederlander.

Ook kinderen die zijn geboren of geadopteerd tussen 9 september 1976 en 1 januari 1985 uit een Molukse moeder die wordt behandeld als Nederlander vallen onder de wet. Deze kinderen worden dus ook behandeld als Nederlander.

Echtgenoten van Molukkers

De echtgenoot of echtgenote van een Molukker uit groep 1 kan een verzoek doen om behandeld te worden als Nederland na minimaal 3 jaar huwelijk.

De echtgenoot of echtgenote van een Molukker uit groep 2 kan een verzoek doen bij de gemeente waar hij of zij woont.

Nederlands paspoort aanvragen

Molukkers die behandeld worden als Nederlander kunnen bij hun gemeente een paspoort aanvragen.

Reizen naar het buitenland

Molukkers die naar het buitenland willen reizen, kunnen bij de IND een terugkeervisum aanvragen. Met het terugkeervisum kunt u eenvoudiger terugkeren naar Nederland. Zonder terugkeervisum kunt u problemen krijgen bij de douane van het land waaruit u naar Nederland reist.

Beperkt stemrecht

Molukkers die onder de wet vallen zijn geen Nederlander. Daarom mogen deze Molukkers niet stemmen voor de Tweede en Eerste Kamer (Staten-Generaal) en Provinciale Staten. Ook kunnen zij zich hiervoor niet verkiesbaar stellen.  Voor de Gemeenteraad, de waterschappen en het Europees Parlement hebben deze Molukkers wel stemrecht.

Nederlandse nationaliteit aanvragen

Molukkers die behandeld worden als Nederlander zijn geen Nederlander. Als zij Nederlander willen worden, kunnen zij een aanvraag doen voor naturalisatie of optie. Deze aanvraag is gratis.

Vrijstellingen bij aanvragen Nederlandse nationaliteit

Voor deze aanvragen krijgen zij vrijstelling van een aantal voorwaarden:

  • Zij hoeven geen verblijfsvergunning te hebben.
  • Zij hoeven niet te voldoen aan de inburgeringsplicht.
  • Zij hoeven geen afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit.

Alle andere voorwaarden om Nederlander te worden blijven gelden.

Behandeling als Nederlander verliezen

Een Molukker die wordt behandeld als Nederlander kan deze speciale behandeling verliezen. De regels hiervoor zijn dezelfde als voor Nederlanders. Lees meer over Nederlandse nationaliteit verliezen.