Nederlander worden: tijdelijke en niet-tijdelijke verblijfsdoelen

Laatste update: 17 april 2024

U wilt Nederlander worden. U kunt Nederlander worden als uw verblijf in Nederland niet-tijdelijk is. Lees welke verblijfsvergunningen tijdelijk en niet-tijdelijk zijn.

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan is uw verblijf niet-tijdelijk en kunt u Nederlander worden. De volgende verblijfsvergunningen zijn voor onbepaalde tijd:

 • Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd
 • Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd
 • Verblijfsvergunning als EU langdurig ingezetene

Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd

De verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd heeft een verblijfsdoel. Het verblijfsdoel is de reden waarom u in Nederland woont. Een verblijfsdoel is tijdelijk of niet-tijdelijk. Het verblijfsdoel staat op de achterkant van het verblijfsdocument.

Niet-tijdelijke verblijfsdoelen

Met de volgende niet-tijdelijke verblijfsdoelen kunt u Nederlander worden:

 • Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel.
 • Arbeid als zelfstandige.
 • Arbeid in loondienst, als u vrij bent op de arbeidsmarkt.
 • Europese blauwe kaart.
 • Kennismigrant.
 • Niet-tijdelijke humanitaire gronden.
 • Onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801.
 • Verblijf als familie- of gezinslid. Het gezinslid bij wie u verblijft is Nederlander of heeft de volgende verblijfsvergunning:
  • Verblijfsvergunning regulier of asiel onbepaalde tijd.
  • Verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene.
  • Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.
 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, als in de beslissing staat dat het verblijf niet-tijdelijk is.
 • Vermogende vreemdeling (buitenlandse investeerder).

Tijdelijke verblijfsdoelen

Met een tijdelijk verblijfsdoel kunt u niet de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U moet dan eerst een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel aanvragen, of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De volgende verblijfsdoelen zijn tijdelijk:

 • Zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (Zoekjaar hoogopgeleiden).
 • Arbeid in loondienst, als u niet vrij bent op de arbeidsmarkt.
 • Afwachten verzoek op grond van artikel 17 RWN.
 • Grensoverschrijdende dienstverlening.
 • Lerend werken.
 • Medische behandeling.
 • Overplaatsing binnen een onderneming.
 • Tijdelijke humanitaire gronden.
 • Seizoenarbeid.
 • Studie.
 • Uitwisseling.
 • Verblijf als familie- of gezinslid. Het familielid bij wie u verblijft heeft de volgende verblijfsvergunning:
  • Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.
  • Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd voor een tijdelijk doel.
 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, als in de beslissing staat dat het verblijf tijdelijk is.

Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is een tijdelijke verblijfsvergunning. Om Nederlander te kunnen worden hebt u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd nodig. Er zijn uitzonderingen. In de volgende situaties kunt u wel Nederlander worden met een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd:

 • U bent staatloos en meerderjarig. Nationaliteit 'onbekend' is niet staatloos.
 • U bent als nareiziger naar Nederland gekomen. Het gezinslid bij wie u verblijft is Nederlander of heeft de volgende verblijfsvergunning:
  • Verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd.
  • Verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel.
 • U bent minderjarig en uw vader of moeder heeft een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Uw vader of moeder wil Nederlander worden en vraagt mee-naturalisatie voor u aan.

Verblijf volgens EU/EER-recht

Burgers uit de EU, EER of Zwitserland hebben geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen en Nederlander te worden. Na 3 maanden is het verblijf in Nederland niet-tijdelijk. U moet wel voldoen aan de voorwaarden voor verblijf als burger uit de EU, EER of Zwitserland.

Familieleden van burgers van de EU/EER of Zwitserland

U kunt Nederlander worden als uw verblijf als familielid van een EU/EER-burger of Zwitser niet-tijdelijk is. U hebt een van de volgende verblijfsdocumenten:

 • Familielid EU/EER 
 • Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind (arrest Chavez-Vilchez)
 • Duurzaam verblijf EU/EER

In de volgende situaties is uw verblijf tijdelijk en kunt u geen Nederlander worden:

 • U verblijft bij een minderjarig of een meerderjarig kind dat studeert (op grond van artikel 10 van Verordening (EU) 492/2011).
 • U verblijft als verzorgende ouder bij een minderjarige Unieburger (op grond van artikel 21 VWEU).

Terugtrekkingsakkoord Verenigd Koninkrijk

Bent u Brits of een familielid van een Brit? En hebt u verblijf volgens het Terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement)? U kunt Nederlander worden als uw verblijf niet-tijdelijk is. U hebt een van de volgende verblijfsvergunningen:

 • Verblijfsdocument Article 50 TEU met de toelichting: Residence Document Withdrawal Agreemeent 18(1).
 • Verblijfsvergunning Article 50 TEU met de toelichting: Permanent Residence Document Withdrawal Agreemeent 18(1).