Als burger van de EU, EER of Zwitserland wonen in Nederland

Laatste update: 22 februari 2023

U hebt de nationaliteit van een land dat hoort bij de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Lees de voorwaarden om te wonen in Nederland. En wanneer u zich moet inschrijven bij de IND.

Voor wie is de pagina wonen in Nederland als burger van de EU, EER of Zwitserland

U hebt de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. U bent dan burger van de Unie. U gaat in Nederland wonen. U hebt geen verblijfsvergunning nodig. Wel zijn er voorwaarden om in Nederland te wonen. En u moet zich soms inschrijven bij de IND.

Nederland bezoeken voor kort verblijf

Wilt u Nederland maximaal 90 dagen bezoeken maar er niet gaan wonen?  Dan gelden voor u de voorwaarden van vrije termijn voor een EU/EER-onderdaan en Zwitser. 

Voorwaarden

Voorwaarden korter dan 3 maanden wonen in Nederland

U hebt een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van een land van de EU, EER of Zwitserland. U mag werken zonder werkvergunning (twv).

Toegang tot Nederland kan worden geweigerd

U mag Nederland niet binnenkomen in een van deze 2 situaties:

 1. U hebt (misschien) tuberculose (tbc). U moet dan eerst in uw eigen land worden behandeld.
 2. U bent eerder door Nederland ongewenst verklaard. U krijgt een ongewenstverklaring als u een gevaar bent voor de openbare orde of nationale veiligheid. Lees meer over de ongewenstverklaring.

Voorwaarden langer dan 3 maanden wonen in Nederland 

U hebt een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van een land van de EU, EER of Zwitserland. Andere voorwaarden gelden in de volgende situaties:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • U bent economisch actief

  open minus
 • U bent economisch niet-actief

  open minus
 • U bent student

  open minus
 • U gaat werken als au pair

  open minus

Recht op verblijf na aanvraag uitkering algemene middelen

Vraagt u of uw familielid om een uitkering uit algemene middelen? En hebt u nog geen duurzaam verblijf? Dan kunt u uw recht op verblijf in Nederland kwijtraken. De IND beoordeelt uw situatie en kijkt naar de hoogte van uw inkomen. Welke inkomensregels gelden hangt ervan af of u economisch actief of economisch niet-actief bent.

U bent economisch actief

Voert u nog steeds reële en daadwerkelijke arbeid uit omdat u minimaal 40% van een normale werkweek werkt? Of omdat u minimaal 50% verdient van de bijstandsnorm? Dan raakt u uw recht op verblijf in Nederland niet kwijt na een aanvraag voor een (aanvullende) uitkering uit algemene middelen. 

U bent economisch niet-actief

Hebt u niet meer genoeg inkomen? Hebt u ook geen familielid dat voldoende inkomen heeft voor zichzelf en u? Dan kijkt de IND naar de hoogte van uw inkomen en de kosten die u hebt. En ook hoe lang u al in Nederland woont. U hebt meer recht op een uitkering uit de algemene middelen als u al meer jaren in Nederland woont.

Woont u 5 jaar in Nederland? En hebt u in die 5 jaar aan de voorwaarden voor verblijf voldaan? Dan hebt u duurzaam verblijf en raakt u uw recht op verblijf in Nederland niet kwijt.

Inschrijven bij de IND

U hoeft zich meestal niet verplicht in te schrijven bij de IND. De IND controleert wel of u recht hebt op verblijf in Nederland. Maar alleen als andere organisaties een bericht sturen naar de IND dat u misschien niet meer aan de voorwaarden voldoet. Soms is inschrijving bij de IND wel verplicht.

Verplichte inschrijving

De Basisregistratie Personen (BRP) vermeldt dat uw eerdere rechtmatig verblijf als EU-onderdaan is beëindigd (code 41). U moet zich (opnieuw) inschrijven bij de IND (herinschrijving).

Lees meer informatie over inschrijven bij de IND als burger van de EU, EER of Zwitserland.

Regelen in Nederland

Dit moet u regelen als u in Nederland gaat wonen.

Inschrijven bij de gemeente

U schrijft zich in bij de gemeente waar u gaat wonen. Uw gegevens worden dan in de Basisregistratie Personen (BRP) gezet. 

Zorgverzekering afsluiten

Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten binnen 4 maanden na aankomst in Nederland. 

Your Europe