Afstand nationaliteit

Laatste update: 4 september 2023

​Als u Nederlander wordt, moet u afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt. Dit betekent dat u die nationaliteit opzegt.

Hebt u op dit moment meer dan één nationaliteit? De informatie op deze pagina geldt voor elke nationaliteit die u hebt.

Afstand doen van nationaliteit verplicht bij naturalisatie

Bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u na naturalisatie afstand doen van uw andere nationaliteit. De Nederlandse overheid wil dubbele nationaliteiten beperken. Want het is niet altijd duidelijk wat uw rechten en plichten zijn als u meer dan één nationaliteit hebt. De rechten en plichten van uw andere nationaliteit kunnen botsen met die van de Nederlandse nationaliteit.

Afstand doen na optie

Wordt u Nederlander door optie? Dan kunt u vaak uw andere nationaliteit houden. Vraagt u optie aan omdat u vanaf de dag waarop u 4 jaar oud werd in het Koninkrijk der Nederlanden woont? Dan moet u wel afstand doen van uw andere nationaliteit.

Uitzonderingen: wanneer afstand doen niet hoeft

Soms mag u uw andere nationaliteit houden, volgens de Nederlandse wet. De IND vraagt u dan niet om afstand te doen van uw andere nationaliteit. U kunt er wel zelf voor kiezen om afstand te doen, als u dat wilt.

In de volgende situaties is afstand doen niet verplicht:

 • U bent op het moment dat u Nederlander wordt geregistreerd partner van of getrouwd met een Nederlander. Gaat u een geregistreerd partnerschap aan of trouwt u nadat u Nederlander werd? Dan moet u wel afstand doen.
 • U hebt een verblijfsvergunning asiel.
 • U hebt in 2007 of 2008 een verblijfsvergunning Regeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) gekregen. U bent na 1 november 2021 Nederlander geworden. Was u in 2007 of 2008 minderjarig? Dan geldt de vrijstelling als u na 1 juni 2021 Nederlander bent geworden. Ook als u inmiddels een andere verblijfsvergunning hebt, hoeft u geen afstand te doen.
 • U bent geboren in het Koninkrijk der Nederlanden en daar woont u nu ook. U hoeft niet altijd in het Koninkrijk te hebben gewoond. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
 • U hebt de nationaliteit van een staat die niet wordt erkend door Nederland. Bijvoorbeeld Taiwan of de Palestijnse Gebieden.

Let op: soms verliest u uw andere nationaliteit automatisch als u Nederlander wordt. Dit ligt aan de regels van het land van uw nationaliteit.

Landenlijst: regels per nationaliteit

Volgens de Nederlandse wet moet u afstand doen van uw andere nationaliteit, als dit kan. Voor de meeste landen geldt dat u afstand kunt doen van uw nationaliteit. Maar soms kan afstand doen niet, volgens de wet of overheid van dat land. Dan vraagt de IND dit ook niet van u. Soms verliest u automatisch uw andere nationaliteit als u Nederlander wordt.

Afstand doen: hoe werkt het?

Kunt u afstand doen van uw nationaliteit, volgens de regels van het land van uw nationaliteit? En geldt voor u geen uitzondering volgens de Nederlandse wet? Dan moet u afstand doen van uw nationaliteit als u Nederlander bent geworden.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Onderzoeken wat het voor u betekent​

  open minus
 • 2. Uitzoeken hoe u afstand doet

  open minus
 • 3. Verklaring invullen bij aanvraag voor naturalisatie

  open minus
 • 4. Blijf bereikbaar: nieuw adres doorgeven

  open minus
 • 5. Afstand nationaliteit aanvragen

  open minus
 • 6. Bewijs van uw vraag om afstand nationaliteit opsturen

  open minus
 • 7. Kopie van bewijs van verlies nationaliteit opsturen

  open minus

Intrekking Nederlandse nationaliteit

Moet u afstand doen van uw andere nationaliteit, maar doet u dit niet? Dan kan de IND uw Nederlandse nationaliteit intrekken.

Lees meer over verlies of intrekking van de Nederlandse nationaliteit.