Uitzonderingen 5 jaar verblijf bij naturalisatie

Laatste update: 15 juni 2022

U wilt naturalisatie aanvragen. Een van de voorwaarden voor naturalisatie is dat u minimaal 5 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden woont.  Lees wanneer deze voorwaarde niet geldt.

Naturalisatie zonder verblijf in Koninkrijk der Nederlanden

Woont u niet in het Koninkrijk der Nederlanden? Dan kunt u naturalisatie aanvragen als een van de volgende situaties voor u geldt:

 

  • Op het moment dat u de aanvraag doet, bent u getrouwd met een Nederlander. Of u bent de geregistreerd partner van een Nederlander. U woont minimaal 3 jaar samen als getrouwde of geregistreerde partners. U blijft de hele naturalisatieprocedure getrouwd en samenwonend. Woonde u direct voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap samen met uw partner in het Koninkrijk? Die periode mag u ook meetellen. Uw partner moet de Nederlandse nationaliteit hebben op het moment dat u de aanvraag naturalisatie doet. Uw partner hoeft in de 3 jaar daarvoor niet altijd Nederlander te zijn geweest.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit gehad en bent deze kwijtgeraakt. U kunt dan soms ook Nederlander worden door optie.
  • U bent geadopteerd in het Koninkrijk der Nederlanden toen u al meerderjarig was. Tenminste een van uw adoptieouders had tijdens uw adoptie de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent Molukker en valt onder de Wet betreffende positie van Molukkers van 9 september 1976.

Geldt een van deze situaties voor u maar woont u wel in het Koninkrijk der Nederlanden? Dan kunt ook u naturalisatie aanvragen.

Naturalisatie na 2 jaar in Koninkrijk der Nederlanden

Woont u al 2 jaar achterelkaar in het Koninkrijk der Nederlanden? En had u al die tijd een geldige verblijfsvergunning of geldig verblijf volgens het EU-recht? Dan kunt u naturalisatie aanvragen als u ook al eerder in het Koninkrijk hebt gewoond. Op het moment van de aanvraag moet u bij elkaar opgeteld 10 jaar of langer in het Koninkrijk hebben gewoond. U had al die tijd een geldige verblijfsvergunning. Of geldig verblijf volgens het EU-recht.

Naturalisatie na 3 jaar in Koninkrijk der Nederlanden

Woont u al 3 jaar achterelkaar in het Koninkrijk der Nederlanden? En had u al die tijd een geldige verblijfsvergunning of geldig verblijf volgens het EU-recht? Dan kunt u naturalisatie aanvragen als een van de volgende situaties voor u geldt:

 

  • Op het moment dat u de aanvraag doet woont u al 3 jaar getrouwd/als geregistreerd partner of ongetrouwd samen met dezelfde Nederlandse partner in het Koninkrijk. U blijft de hele naturalisatieprocedure partners en samenwonend. Uw partner moet de Nederlandse nationaliteit hebben op het moment dat u de aanvraag naturalisatie doet. Uw partner hoeft in de 3 jaar daarvoor niet altijd Nederlander te zijn geweest.
  • U bent als meerderjarige erkend of gewettigd door een Nederlander.
  • U bent als minderjarig kind erkend of gewettigd door een Nederlander. U bent nu meerderjarig. De periode van geldig verblijf in het Koninkrijk mag soms korter zijn dan 3 jaar achterelkaar. De periode waarin u bent opgevoed en verzorgd door de Nederlander nadat die u heeft erkend of gewettigd, mag u aftrekken van de 3 jaar. Het moet dan wel gaan om een onafgebroken periode die loopt tot de dag waarop u 18 wordt.  
  • U bent meerderjarig. Uw aanvraag voor mee-naturalisatie is afgewezen, omdat u 18 jaar werd tijdens de naturalisatieaanvraag van uw ouders. De periode van 3 jaar achterelkaar geldig verblijf in het Koninkrijk, moet zijn begonnen voordat u 18 jaar werd.
  • U bent staatloos. Zo staat u ook ingeschreven in de BRP.

Geldige verblijfsvergunning verplicht tijdens procedure

Woont u in Nederland als u naturalisatie aanvraagt? Tijdens de hele naturalisatieprocedure moet u in Nederland blijven wonen. En u moet een geldige verblijfsvergunning hebben. Dit mag een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn. Of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel. Of u mag volgens het EU-recht langdurig (niet-tijdelijk) in Nederland verblijven.

Naturalisatie in buitenland: geen verblijfsvergunning, wel voorwaarden

Geldt voor u de situatie dat u niet in het Koninkrijk der Nederlanden hoeft te wonen om naturalisatie aan te vragen? Dan hebt u geen Nederlandse verblijfsvergunning nodig. U moet wel  voldoen aan de voorwaarden die gelden voor een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel. Als u naturalisatie aanvraagt, bekijkt de IND of u voldoet aan die voorwaarden.

U kunt geen naturalisatie aanvragen in het land waarvan u de nationaliteit hebt. Bijvoorbeeld: u hebt de Amerikaanse nationaliteit en u woont in de Verenigde Staten (VS). U kunt geen naturalisatie aanvragen vanuit de VS.