Start-up

Laatste update: 18 december 2023

U wilt een verblijfsvergunning als start-up aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U werkt samen met een betrouwbare begeleider: een facilitator. Deze samenwerking moet zijn vastgelegd in een ondertekende overeenkomst tussen u en de facilitator.
 • Uw bedrijf is innovatief in de volgende situaties:
  • Het product of de dienst is nieuw voor Nederland.
  • De start-up gebruikt nieuwe technologie bij productie, distributie en/of marketing.
  • De start-up heeft een nieuwe manier van werken en organiseren.
   Kijk op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor meer informatie over innovatief ondernemen.
 • U hebt een actieve rol in de organisatie. Dit betekent dat u niet alleen aandeelhouder of financier mag zijn.
 • U hebt een (stappen)plan om van idee tot bedrijf te komen. RVO beoordeelt de start-up en toetst of u voldoet aan de voorwaarden voor het stappenplan. In het stappenplan staat de volgende informatie:
  • De inrichting van de organisatie.
  • De rollen en taken.
  • De rechtsvorm.
  • Het personeel.
  • Het doel van het bedrijf.
  • Een omschrijving van uw beoogde innovatieve product of dienst.
  • Een omschrijving van de planning en activiteiten die horen bij het opzetten van het bedrijf. 
 • U en de facilitator staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
 • U voldoet aan de inkomenseisen. U kunt dit op 2 verschillende manieren bewijzen:
  • U toont met een bankafschrift aan dat u voldoende geld op uw rekening heeft staan.
  • Een ander (rechts)persoon, bijvoorbeeld de facilitator, mag uw verblijf financieren. Het bedrag moet voor uw gehele verblijf (maximaal 1 jaar) beschikbaar zijn.

Voorwaarden facilitator

RVO houdt een lijst met facilitators bij die aan deze voorwaarden voldoen.

•    De facilitator heeft ervaring met het begeleiden van innovatieve start-ups.
•    De facilitator is financieel gezond.
•    De facilitator verkeert niet in surseance of faillissement en heeft geen negatief eigen vermogen.
•    De facilitator heeft geen meerderheidsbelang in het startende bedrijf. 
•    De facilitator is niet uw kind, ouder, grootouder, oom of tante (familie tot en met de derde graad).
•    De facilitator heeft een plaatsvervanger binnen de organisatie.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning heeft gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken in loondienst. Op uw vergunning staat ‘arbeid in loondienst alleen toegestaan met TWV’. Dit betekent dat u met deze verblijfsvergunning alleen in loondienst mag werken als uw werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u heeft.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plicht. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is maximaal 1 jaar. Na 1 jaar kunt u een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer aanvragen. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden van deze verblijfsvergunning.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina Verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of Verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Het verlengen van de verblijfsvergunning als start-up is niet mogelijk.

Andere  verblijfsvergunning aanvragen

Na 1 jaar kunt u een verblijfsvergunning als zelfstandige ondernemer aanvragen. U moet voldoen aan de voorwaarden die horen bij deze verblijfsvergunning. Daarnaast moet u een verklaring van de facilitator hebben, waaruit blijkt dat u in minimaal 3 maanden het begeleidingstraject positief hebt afgerond.