Verblijfsvergunning zelfstandig ondernemer

Laatste update: 13 mei 2024

U wilt een onderneming (bedrijf) beginnen in Nederland. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning voor zelfstandig ondernemer aanvraagt.
 

Wilt u als beginnende ondernemer in Nederland werken? Dan gelden voor u de voorwaarden voor een verblijfsvergunning start-up

Voorwaarden

Voor u gelden de volgende voorwaarden:

Wezenlijk belang voor de Nederlandse economie

Het product of de diensten die u biedt moeten nieuw zijn voor Nederland. Voor de beoordeling vraagt de IND advies aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO geeft advies namens de Minister van Economische Zaken.

De RVO beoordeelt het wezenlijke belang van het bedrijf dat u wilt beginnen op de volgende 3 onderdelen:

 1. Persoonlijke ervaring.
 2. Ondernemingsplan.
 3. Toegevoegde waarde voor Nederland. 

Bij de beoordeling geeft RVO elk onderdeel een aantal punten. Hebt u minimaal 30 punten op elk onderdeel? Of 45 punten voor uw persoonlijke ervaring en 45 punten voor uw bedrijfsplan? Dan heeft uw bedrijf een wezenlijk belang voor Nederland. Bekijk de wet- en regelgeving over het puntensysteem en alle eisen.

Hebt u de Turkse nationaliteit of de status EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land? Dan geldt het puntensysteem niet. 

Het puntensysteem geldt ook niet als er sprake is van het zelfstandig uitoefenen van een beroep (zoals medisch specialist of kunstenaar). Dan kan het Nederlands belang alleen worden beoordeeld aan de hand van adviezen van andere ministers en uitvoeringsorganisaties. 

Voorwaarden Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag of Nederlands-Japans Handelsverdrag

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U hebt de Amerikaanse of Japanse nationaliteit. 
 • Een van de volgende situaties geldt voor u:
  • U handelt tussen Nederland en Amerika of Japan. 
  • U ontwikkelt en leidt de bedrijfsuitoefening van een bedrijf in Nederland. Dit betekent dat een van de volgende situaties voor u geldt:
   • U vertegenwoordigt een Amerikaans of Japans bedrijf en hebt een sleutelfunctie (erg belangrijke functie) bij dat bedrijf. 
   • U hebt een vrij beroep. Dit geldt niet als u werkt voor of namens de overheid of in de gezondheidszorg. 
   • U investeert veel geld (een aanzienlijk kapitaal) in uw bedrijf. Hoe hoog dit bedrag moet zijn hangt af van de vorm van uw bedrijf. Bij de meeste vormen houdt de IND minimaal een investering van € 4.500 aan. Bekijk de regels over aanzienlijk kapitaal investeren.

Werkwijze per april 2024

Doet u voor het eerst een aanvraag op basis van een verdrag? Dan moet u de inschrijving in de Kamer van Koophandel en investering doen binnen 6 maanden nadat u uw verblijfsvergunning hebt gekregen. Doet u dit niet? Dan kan de IND uw vergunning intrekken. Doet u een aanvraag voor verlenging van uw verblijfsvergunning op basis van een verdrag? Dan vraagt de IND jaarrekeningen en een verlies- en winstrekening op. Daarmee beoordeelt de IND of het bedrijf actief is geweest. En of het geïnvesteerde geld in het bedrijf is gebleven. 

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Mvv ophalen en naar Nederland reizen open minus
 • 7. Verblijfsvergunning ophalen open minus
 • 8. Verblijfsvergunning ophalen open minus

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken voor een werkgever. Op uw vergunning staat 'arbeid als zelfstandige toegestaan, arbeid in loondienst alleen toegestaan met tewerkstellingsvergunning (TWV).' Dit betekent dat u met deze verblijfsvergunning alleen mag werken als uw werkgever een TWV voor u heeft.

Uw familie- of gezinsleden mogen in Nederland werken zonder TWV. Op hun vergunning staat “arbeid als zelfstandige toegestaan, arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist”.

Werken zonder TWV 

Hebt u 5 jaar gewerkt in Nederland? Dan hebt u geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer nodig om in Nederland te werken. Werken zonder TWV mag zodra u een verblijfsdocument hebt gekregen met de aantekening 'arbeid vrij toegestaan'. Deze aantekening vraagt u zo aan:

Is uw verblijfsvergunning langer dan 4 maanden geldig? U kunt uw verblijfsdocument vervangen voor een document met de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan'.

Verloopt uw verblijfsvergunning binnen 3 maanden? Vraag dan verlenging van uw verblijfsvergunning aan. Geef op het formulier aan dat u de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan' op uw verblijfsdocument wilt hebben.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plicht. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning is maximaal 2 jaar geldig. 

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.