Verblijfsvergunning essentieel start-up personeel

Laatste update: 18 december 2023

U wilt een buitenlandse werknemer aannemen die essentieel is voor uw start-up. Om in Nederland te wonen en werken heeft uw werknemer een verblijfsvergunning nodig. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

De verblijfsvergunning voor essentieel start-up personeel is een pilot. Deze pilot loopt van 1 juni 2021 tot en met 1 juni 2025. De verblijfsregeling gaat na de pilot nog 1 jaar door.

Voor u en uw werknemer gelden de volgende voorwaarden:

 • U en uw werknemer voldoen aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden
 • U hebt een startend en innovatief bedrijf met schaalbare activiteiten. Dat betekent dat het bedrijf kan meegroeien met de vraag naar het product of dienst. De start-up is innovatief in de volgende situaties:
  • Het product of de dienst is nieuw voor Nederland.
  • De start-up gebruikt nieuwe technologie bij productie, distributie en/of marketing.
  • De start-up heeft een nieuwe manier van werken en organiseren.
 • Er werken maximaal 15 werknemers bij de start-up.
 • De start-up kan voor maximaal 5 buitenlandse werknemers een verblijfsvergunning essentieel start-up personeel aanvragen.
 • De werknemer is expert op een speciaal gebied dat de start-up nodig heeft in deze startende fase.
 • De werknemer heeft een arbeidscontract bij de start-up.
 • De werknemer voldoet aan de inkomenseisen.
 • De werknemer krijgt een aandeel van minimaal 1% in het bedrijf (medewerkersparticipatie). De werknemer krijgt:
  • Aandelen in het bedrijf.
  • Certificaten van aandelen in het bedrijf.
  • Aandelenopties. De werknemer krijgt hiermee het recht om aandelen in het bedrijf te kopen. De prijs voor deze aandelen is vooraf afgesproken.
 • De werknemer krijgt de aandelen uiterlijk 3 jaar nadat het contract is gestart. De werknemer heeft altijd recht op aandelen. Hiervoor gelden geen voorwaarden, zoals het leveren van bepaalde prestaties.

Advies RVO

De IND vraagt advies aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO geeft advies over:

 • Het startende en innovatieve karakter van het bedrijf. Dit advies is 3 jaar geldig vanaf de startdatum van de eerste verblijfsvergunning essentieel start-up personeel.
 • Welke belangrijke rol de werknemer krijgt binnen het bedrijf. En of de werknemer een medewerkersparticipatie krijgt. 

Doet dezelfde start-up binnen 3 jaar een nieuwe aanvraag voor essentieel start-up personeel? Dan vraagt de IND alleen nog advies aan RVO over het arbeidscontract. RVO gebruikt het toetsingskader essentieel start-up personeel.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat uw werknemer een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Dan maakt uw werknemer een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit moet binnen 3 maanden nadat uw werknemer de verblijfsvergunning heeft gekregen. U werknemer neemt  mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat de arbeidsmarktaantekening ‘TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid toegestaan mits TWV is verleend’. Dit betekent dat u geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor uw werknemer nodig hebt. Wil de werknemer bij een ander bedrijf werken dan uw start-up? Dan heeft de andere werkgever wel een TWV nodig.

Wettelijke plichten

Een referent heeft een informatieplicht en een administratieplicht. Voor de werknemer geldt alleen een informatieplicht.

Lees meer over de wettelijke plichten van de referent  en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is afhankelijk van de duur van het arbeidscontract. De verblijfsvergunning is maximaal 3 jaar geldig. Daarna kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina Verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen  of Verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt de verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen. De verlenging is afhankelijk van de duur van het contract en heeft een maximum van 3 jaar.

Andere  verblijfsvergunning aanvragen

Is de pilot gestopt? Of werkt de werknemer niet meer bij de start-up, maar wil de werknemer in Nederland blijven? Dan kan de werknemer misschien een andere verblijfsvergunning aanvragen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Heeft uw werknemer al langer dan 5 jaar een geldige Nederlandse verblijfsvergunning? Dan kan de werknemer een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.