Verblijfsvergunning grensoverschrijdende dienstverlening

Laatste update: 4 maart 2024

Met een verblijfsvergunning grensoverschrijdende dienstverlening kan een werknemer van een Europees bedrijf tijdelijk in Nederland werken. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u deze vergunning aanvraagt.

Wat is grensoverschrijdende dienstverlening?

Grensoverschrijdende dienstverlening betekent dat een werknemer van een bedrijf tijdelijk een opdracht gaat doen bij een bedrijf in een ander land. Beide bedrijven zijn gevestigd in een land van de EU, EER of Zwitserland.

Voorwaarden

Voor een verblijfsvergunning grensoverschrijdende dienstverlening gelden de volgende voorwaarden:

  • U voldoet aan de voorwaarden die voor iedereen gelden.
  • U werkt voor een werkgever buiten Nederland, maar binnen de EU, EER of Zwitserland.
  • U woont in dat land met een verblijfsvergunning. En u hebt een verblijfsvergunning waarmee u mag werken voor uw buitenlandse werkgever. Deze vergunningen blijven de hele periode van de opdracht in Nederland geldig.
  • U gaat maximaal 2 jaar in Nederland werken bij een opdrachtgever.
  • U blijft in dienst van uw buitenlandse werkgever.
  • Uw buitenlandse werkgever moet u aanmelden bij het digitale meldloket op de website www.postedworkers.nl.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.
Ik ben opdrachtgever en referent, mijn werknemer heeft de status van EU langdurig ingezetene:

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Werken als grensoverschrijdende dienstverlener

Met deze verblijfsvergunning mag u alleen werken bij de opdrachtgever in Nederland. U hebt geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig om bij de opdrachtgever te werken.

Wettelijke plichten

Uw werkgever heeft als referent een informatieplicht en een administratieplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht.

Lees meer over de wettelijke plichten van de (erkende) referent en de informatieplicht van de vreemdeling.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning is geldig voor de periode van de opdracht in Nederland. De vergunning is maximaal 2 jaar geldig.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt de verblijfsvergunning binnenkort? Maar is uw opdracht nog niet klaar? En bent u nog niet 2 jaar in Nederland? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

 

 

 

Your Europe