Verblijfsvergunning medische behandeling

Laatste update: 18 december 2023

Voor een medische behandeling in Nederland hebt u een verblijfsvergunning nodig. Dit geldt ook als u na 1 jaar uitstel van vertrek (artikel 64 Vreemdelingenwet) in Nederland wilt blijven op medische gronden. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

Voor u gelden de volgende voorwaarden:

 • Nederland is het meest aangewezen land voor de medische behandeling. Dit betekent dat in Nederland een bijzonder medisch specialisme beschikbaar is, dat niet in uw eigen land aanwezig is.
 • De medische behandeling is noodzakelijk volgens het Bureau Medische Advisering (BMA) van de IND.
 • De zorginstelling heeft plaats om u te behandelen. 
 • U hebt een zorgverzekering die de behandeling in Nederland dekt. Deze verzekering en de kosten voor de behandeling betaalt u niet uit algemene middelen
 • U of de persoon die uw verblijf in Nederland betaalt heeft zelfstandig, duurzaam en voldoende inkomen
 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. U hoeft geen geldig paspoort of ander reisdocument te hebben als u in de volgende situatie zit:
  • U bent in Nederland.
  • Uw identiteit en nationaliteit zijn voldoende duidelijk. De overheid in uw land van herkomst twijfelt niet aan uw identiteit en nationaliteit.
  • U kunt alleen een (nieuw) paspoort krijgen als u zelf naar uw land van herkomst gaat.
  • Er ontstaat een medische noodsituatie als uw medische behandeling stopt.
  • U kunt in uw land van herkomst niet worden behandeld voor uw ziekte of klachten.  Of u hebt daar geen toegang tot de medische behandeling.

Extra voorwaarden medische behandeling na uitstel van vertrek (artikel 64 Vw)

U wilt na 1 jaar uitstel van vertrek (artikel 64 Vreemdelingenwet) in Nederland blijven op medische gronden. Voor u gelden de volgende extra voorwaarden:

 • U hebt 1 jaar of langer uitstel van vertrek gekregen volgens artikel 64 van de Vreemdelingenwet (Vw).
 • U wordt nog steeds behandeld voor uw ziekte.
 • Er bestaat in uw land van herkomst geen behandeling voor uw ziekte of klachten. Of u hebt daar geen toegang tot de medische behandeling voor uw ziekte.
 • Uw doet uw aanvraag direct na het jaar uitstel van vertrek. Doe uw aanvraag in de periode tussen 28 dagen voor en 28 dagen na het einde van het jaar uitstel. 

De voorwaarden voor inkomen en betaling van de behandeling gelden niet voor u. 

Surinamers met visum voor medische behandeling

Hebt u de Surinaamse nationaliteit? En bent u in Nederland met een visum voor medische behandeling? U kunt uw verblijf na 6 maanden verlengen met een verblijfsvergunning voor medische behandeling als de behandeling nog steeds noodzakelijk is. En u de betaling goed hebt geregeld.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Mvv ophalen en naar Nederland reizen open minus
 • 7. Verblijfsvergunning ophalen open minus
 • 8. Verblijfsvergunning ophalen open minus

De verblijfsvergunning 

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning heeft gekregen. Neem mee naar de afspraak: 

Werken met de verblijfsvergunning

Met de verblijfsvergunning medische behandeling mag u niet werken in Nederland. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat: ‘arbeid niet toegestaan’.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete  krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning is geldig voor de periode dat u de medische behandeling krijgt. De verblijfsvergunning is maximaal 1 jaar geldig.

Verblijfsvergunning soms 5 jaar geldig

In de volgende situaties kan de IND de verblijfsvergunning voor 5 jaar verlenen:

 • De beschikbaarheid van de medische behandeling in het land van herkomst is onbekend. Het BMA heeft dit 5 jaar achterelkaar geconcludeerd. Het gaat om een algemene situatie.
 • Uw noodzakelijke medische behandeling is niet beschikbaar in het land van herkomst. Het BMA heeft dit geconcludeerd in 3 op elkaar volgende individuele medische adviezen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen  of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Andere verblijfsvergunning aanvragen

Hebt u 3 jaar een verblijfsvergunning voor medische behandeling gehad? Dan kunt u de verblijfsvergunning wijzigen naar de zelfstandige verblijfsvergunning ‘humanitair niet-tijdelijk’