Verblijfsvergunning onderzoeker (richtlijn (EU) 2016/801)

Laatste update: 18 maart 2024

Volgens richtlijn (EU) 2016/801 kunt u als onderzoeker werken in Nederland. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe uw werkgever de vergunning aanvraagt.

Wat is de verblijfsvergunning onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801

De verblijfsvergunning onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801 is een werk- en verblijfsvergunning voor onderzoekers van buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. In de volgende situaties kan uw werkgever een verblijfsvergunning onderzoeker voor u aanvragen:

 • U woont buiten de EU, EER of Zwitserland en u gaat onderzoek doen in Nederland. U vraagt voor het eerst een verblijfsvergunning als onderzoeker aan. 
 • U hebt in een ander EU-land een verblijfsvergunning als onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801. U komt voor intra-EU-mobiliteit langer dan 180 dagen onderzoek doen in Nederland. Dit heet langetermijnmobiliteit.

Intra-EU-mobiliteit voor korter dan 180 dagen

Wilt u korter dan 180 dagen onderzoek doen in Nederland? En hebt u een verblijfsvergunning als onderzoeker volgens de richtlijn in een ander EU-land? Ga dan naar Kortetermijnmobiliteit als onderzoeker
 

Voorwaarden

Voor een verblijfsvergunning onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801 gelden de volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de voorwaarden die voor iedereen gelden
 • U gaat werken in een van de volgende functies:
  • Betaalde onderzoeker.
  • Onbetaalde onderzoeker met een beurs.
  • Promovendus.
 • U komt onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling in Nederland. Deze onderzoeksinstelling (hierna: werkgever) is erkend als referent. In het openbaar register van erkende referenten kunt u controleren of uw werkgever erkend is als referent.
 • U hebt een diploma van hoger onderwijs. Dit diploma geeft toegang tot het doctoraatprogramma. Uw werkgever bepaalt of uw diploma geschikt is. Hebt u geen geschikt diploma? Dan moet uw werkgever verklaren dat u het geschikte niveau hebt.
 • Uw werkgever heeft uw onderzoeksproject goedgekeurd op de volgende onderdelen:
  • Het doel van het onderzoek;
  • De duur van het onderzoek;
  • Het bedrag dat nodig is om het onderzoek te doen.
 • U hebt een arbeidsovereenkomst of een gastovereenkomst met uw werkgever. In de gastovereenkomst staat de volgende informatie:
  • De titel of het doel van het onderzoek.
  • Een verklaring dat u probeert het onderzoek helemaal uit te voeren.
  • Een verklaring dat de onderzoeksinstelling u ontvangt met het doel het onderzoek af te maken.
  • De begindatum en einddatum van het onderzoek. Of de geschatte duur van het onderzoek.
  • Informatie over onderzoek dat u in andere EU-landen gaat doen, als deze informatie bekend is.
  • De rechtsbetrekking tussen u en uw werkgever. Bijvoorbeeld een arbeidscontract.
  • Uw arbeidsvoorwaarden. 
 • U gaat voldoende inkomen verdienen. Krijgt u geen salaris van uw Nederlandse werkgever? Dan moet u ander inkomen hebben. Bijvoorbeeld een beurs, stipendium of geld van een sponsor. Of u hebt voldoende geld op uw bankrekening voor de tijd dat u in Nederland bent.
 • Gaat u werken in de gezondheidszorg? Dan moet u in het BIG-register staan.
Alles uitklappen Alles inklappen
 • Extra voorwaarden langetermijnmobiliteit

  open minus

Er kunnen andere voorwaarden gelden voor Turkse burgers en hun gezinsleden.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Uw werkgever kan deze aanvraag online doen.

Online aanvragen in Portaal Zakelijk

Schriftelijke formulieren

Uw werkgever kan de aanvraag ook schriftelijk doen. Download het formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

Online aanvragen in Portaal Zakelijk

Schriftelijke formulieren

Uw werkgever kan de aanvraag ook schriftelijk doen. Download het formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Heeft uw werkgever bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

Met deze verblijfsvergunning mag u zonder tewerkstellingsvergunning (TWV) werken. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'. U moet wel blijven voldoen aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801.

Wettelijke plichten

Uw werkgever heeft als erkende referent een zorgplicht, informatieplicht en een administratieplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht. 

Lees meer over de wettelijke plichten van de (erkende) referent en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning is even lang geldig als uw contract bij de onderzoeksinstelling. De verblijfsvergunning is maximaal 5 jaar geldig.

Bij langetermijnmobiliteit is de verblijfsvergunning even lang geldig als uw gastovereenkomst met de onderzoeksinstelling in Nederland.

Intra-EU-mobiliteit: onderzoek doen in een ander EU-land

U kunt volgens de richtlijn tijdelijk onderzoek doen in een ander EU-land (behalve Denemarken en Ierland). Dit heet intra-EU-mobiliteit. Er zijn 2 vormen van intra-EU-mobiliteit:

 • Kortetermijnmobiliteit voor maximaal 180 dagen. Zolang uw Nederlandse verblijfsvergunning geldig is, hoeft u in het andere land geen verblijfsvergunning aan te vragen. Mogelijk moet u uw verblijf wel melden bij de immigratiedienst van het andere land.
 • Langetermijnmobiliteit voor langer dan 180 dagen. U vraagt in het andere land een aparte verblijfsvergunning voor onderzoek aan. Informeer bij de immigratiedienst van het land waar u onderzoek wilt doen.

Melden onderzoek in ander EU-land

Gaat u ook onderzoek doen in een ander EU-land? Dan moet u werkgever dit melden bij de IND. Dit moet maximaal 4 weken voor ingang van de mobiliteit. Uw werkgever gebruikt hiervoor het volgende formulier:

 

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of naar de pagina verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt de verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen

Your Europe