Richtlijn (EU) 2016/801: kortetermijnmobiliteit onderzoeker

Laatste update: 4 mei 2023

U hebt in een ander EU-land een verblijfsvergunning als onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801. U komt maximaal 180 dagen binnen een periode van 360 dagen onderzoek doen in Nederland. Lees wat de voorwaarden zijn en wat de procedure is.

Wat is kortetermijnmobiliteit?

Richtlijn (EU) 2016/801 bepaalt dat onderzoekers van buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland in meerdere EU-landen onderzoek kunnen doen. Dit heet intra-EU-mobiliteit. Onderzoekers kiezen een eerste EU-lidstaat waar zij onderzoek gaan doen. Daarna kan de onderzoeker delen van het onderzoek in een of meer andere EU-landen doen.

Er zijn 2 vormen van intra-EU-mobiliteit voor onderzoekers:

 1. Kortetermijnmobiliteit: de onderzoeker komt onderzoek doen in Nederland voor maximaal 180 dagen binnen een periode van 360 dagen. Voor kortetermijnmobiliteit is geen verblijfsvergunning nodig. Uw verblijfsvergunning in het andere land is ook geldig in Nederland. Lees verder op deze pagina voor informatie over de voorwaarden en procedure.
 2. Langetermijnmobiliteit: de onderzoeker komt langer dan 180 dagen onderzoek doen in Nederland. Voor langetermijnmobiliteit is wel een verblijfsvergunning nodig. Lees meer op de pagina verblijfsvergunning onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801.

Gezinsleden van onderzoeker

Hebben uw gezinsleden in het andere EU-land een verblijfsvergunning om bij u te wonen? Dan kunnen zij met u meekomen naar Nederland. Ook uw gezinsleden hebben geen Nederlandse verblijfsvergunning nodig. De verblijfsvergunning van het andere EU-land moet wel de hele periode geldig blijven. Met een kennisgeving geeft u zelf de komst van uw gezinsleden door aan de IND.
 

Voorwaarden

Voor kortetermijnmobiliteit als onderzoeker gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt een geldige verblijfsvergunning voor onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801 in een ander EU-land, behalve Ierland en Denemarken.
 • U komt naar Nederland voor maximaal 180 dagen in een periode van 360 dagen. Uw verblijfsvergunning van het andere EU-land blijft geldig zolang u in Nederland bent.
 • U gaat onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling in Nederland. Deze onderzoeksinstelling is door de IND erkend als referent. Een erkende referent staat in het openbaar register erkende referenten.
 • U hebt een gastovereenkomst met de Nederlandse onderzoeksinstelling. In de gastovereenkomst staat de volgende informatie:
  • De titel of het doel van het onderzoek.
  • Een verklaring dat u probeert het onderzoek helemaal uit te voeren.
  • Een verklaring dat de onderzoeksinstelling u ontvangt met het doel het onderzoek af te maken.
  • De begin- en einddatum van het onderzoek. Of de geschatte duur van het onderzoek.
  • Informatie over onderzoek dat u in andere EU-landen gaat doen, als deze informatie bekend is.
  • De rechtsbetrekking tussen u en uw werkgever. Bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst.
  • Uw arbeidsvoorwaarden. 
 • U gaat voldoende inkomen verdienen. Krijgt u geen salaris van uw Nederlandse werkgever? Dan moet u ander inkomen hebben. Bijvoorbeeld een beurs, stipendium of geld van een sponsor. Of u hebt voldoende geld op uw bankrekening voor de tijd dat u in Nederland bent.
 • Er zijn geen redenen om aan te nemen dat u voor een ander doel dan onderzoek doen in Nederland wilt wonen.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Procedure en kosten

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

U of uw onderzoeksinstelling doet schriftelijk een kennisgeving.

Schriftelijke formulieren

Download het formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

Werken tijdens kortetermijnmobiliteit

U mag tijdens de intra-EU-mobiliteit werken zonder tewerkstellingsvergunning (twv). U moet wel blijven voldoen aan de voorwaarden van kortetermijnmobiliteit. Uw gezinsleden mogen niet werken in Nederland.

Duur kortetermijnmobiliteit

U kunt onderzoek doen in Nederland voor maximaal 180 dagen binnen een periode van 360 dagen. Uw verblijfsvergunning voor onderzoek in het andere EU-land geldig zijn zolang u in Nederland bent.

 

Your Europe