Erkenning als referent

Laatste update: 12 juli 2022

U wilt erkenning als referent aanvragen. Een erkende referent is een bedrijf, school of organisatie die belang heeft bij de komst van een vreemdeling. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u erkenning aanvraagt.

Categorieën erkenning als referent

U kunt als referent erkenning aanvragen voor de volgende 4 categorieën:

 1. Studie: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel studie.
 2. Uitwisseling: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel au pair en culturele uitwisseling.
 3. Onderzoek: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801.
 4. Arbeid: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel arbeid als kennismigrant,  arbeid in loondienst, seizoenarbeid, lerend werken, overplaatsing binnen een onderneming of verblijf als houder van de Europese blauwe kaart.

Wilt u erkende referent worden voor meerdere categorieën? Dan moet u voor elke categorie apart erkenning aanvragen.

Erkenning soms verplicht

Erkenning is verplicht als u als bedrijf, school of organisatie verblijfsvergunningen wilt aanvragen voor de volgende verblijfsdoelen:

 • Au pair
 • Uitwisseling
 • Studie
 • Kennismigrant
 • Onderzoekers volgens richtlijn (EU) 2016/801

Er geldt een uitzondering bij kennismigranten en onderzoekers met de Turkse nationaliteit.

Erkenning is ook niet verplicht, maar wel mogelijk voor de volgende verblijfsdoelen:

 • Reguliere arbeid in loondienst
 • Seizoenarbeid 
 • Leren werken
 • Overplaatsing binnen een onderneming
 • Houder van een Europese blauwe kaart

Bij deze verblijfsdoelen kunt u kiezen of uw organisatie zich laat erkennen als referent of niet.

Voordelen erkenning als referent

Erkenning als referent heeft een aantal voordelen:

 • De IND behandelt uw aanvragen sneller. De IND probeert binnen 2 weken te beslissen op een aanvraag. In sommige gevallen is de streeftermijn 7 weken, bijvoorbeeld als een tewerkstellingsvergunning nodig is.
 • U hoeft minder bewijsstukken mee te sturen met de aanvraag.
 • U kunt verblijfsvergunningen online aanvragen via Portaal Zakelijk.

Plichten erkende referent

Wordt u erkend als referent, dan krijgt u een aantal wettelijke plichten. Bekijk de plichten van de erkende referent.

Voorwaarden

Voor alle categorieën gelden de algemene voorwaarden voor het aanvragen van erkenning als referent. Daarnaast gelden voor de categorieën onderzoek, studie en uitwisseling ook nog extra voorwaarden.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Voorwaarden onderzoek

  open minus
 • Voorwaarden studie

  open minus
 • Voorwaarden uitwisseling

  open minus

Procedures en kosten

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Download het formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

Zie ook

Your Europe