Erkenning als referent

Laatste update: 16 september 2022

U wilt erkenning als referent aanvragen. Een erkende referent is een bedrijf, school of organisatie die belang heeft bij de komst van een vreemdeling. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u erkenning aanvraagt.

Categorieën erkenning als referent

U kunt als referent erkenning aanvragen voor de volgende 4 categorieën:

 1. Studie: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel studie.
 2. Uitwisseling: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel au pair en culturele uitwisseling.
 3. Onderzoek: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801.
 4. Arbeid: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel arbeid als kennismigrant,  arbeid in loondienst, seizoenarbeid, lerend werken, overplaatsing binnen een onderneming of verblijf als houder van de Europese blauwe kaart.

Wilt u erkende referent worden voor meerdere categorieën? Dan vraagt u voor elke categorie apart erkenning aan.

Wilt u per bedrijfsonderdeel, vestiging of faculteit erkenning aanvragen? Dan vraagt u voor elke vestiging, bedrijfsonderdeel of faculteit apart erkenning aan. 

Erkenning soms verplicht

Erkenning is verplicht als u als bedrijf, school of organisatie verblijfsvergunningen wilt aanvragen voor de volgende verblijfsdoelen:

 • Au pair
 • Uitwisseling
 • Studie
 • Kennismigrant
 • Onderzoekers volgens richtlijn (EU) 2016/801

Er geldt een uitzondering bij kennismigranten en onderzoekers met de Turkse nationaliteit.

Erkenning is ook niet verplicht, maar wel mogelijk voor de volgende verblijfsdoelen:

 • Reguliere arbeid in loondienst
 • Seizoenarbeid 
 • Leren werken
 • Overplaatsing binnen een onderneming
 • Houder van een Europese blauwe kaart

Bij deze verblijfsdoelen kunt u kiezen of uw organisatie zich laat erkennen als referent of niet.

Voordelen erkenning als referent

Erkenning als referent heeft een aantal voordelen:

 • De IND behandelt uw aanvragen sneller. De IND probeert binnen 2 weken te beslissen op een aanvraag. In sommige gevallen is de streeftermijn 7 weken, bijvoorbeeld als een tewerkstellingsvergunning nodig is.
 • U hoeft minder bewijsstukken mee te sturen met de aanvraag.
 • U kunt verblijfsvergunningen online aanvragen via Portaal Zakelijk.
 • Er is geen minimum of maximum aantal aanvragen dat u moet indienen per jaar. Wel kan uw erkenning worden ingetrokken als de IND 3 jaar of langer geen aanvragen voor een mvv en/of verblijfsvergunning van u heeft goedgekeurd. En u ook niet meer voor iemand erkende referent bent.

Plichten erkende referent

Wordt u erkend als referent, dan krijgt u een aantal wettelijke plichten. Bekijk de plichten van de erkende referent.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van erkenning als referent gelden algemene voorwaarden voor alle categorieën. Daarnaast gelden voor onderzoek, studie en uitwisseling nog extra voorwaarden.

Algemene voorwaarden aanvragen erkenning als referent

Voor uw organisatie gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw organisatie staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister. Dit hoeft niet als dit niet nodig is volgens de Handelsregisterwet 2007.
 • De continuïteit en solvabiliteit van uw organisatie is voldoende gewaarborgd.
 • Uw organisatie mag niet failliet zijn of uitstel van betaling (surseance) hebben gekregen.
 • Uw organisatie, bestuurders en andere bij uw organisatie betrokken (rechts)personen zijn betrouwbaar. 
 • Uw organisatie voldoet aan de gedragscode die geldt voor uw organisatie. Houdt uw organisatie zich bijvoorbeeld bezig met het uitlenen van personeel tegen betaling? Dan moet uw organisatie in het register van de Stichting Normering Arbeid staan.
Alles uitklappen Alles inklappen
 • Continuïteit en solvabiliteit van de organisatie

  open minus
 • Betrouwbaarheid organisatie

  open minus

Extra voorwaarden per categorie

Voor onderzoek, studie en uitwisseling gelden extra voorwaarden om erkende referent te worden.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Voorwaarden onderzoek

  open minus
 • Voorwaarden studie

  open minus
 • Voorwaarden uitwisseling

  open minus

Procedures en kosten

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Download het formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

Zie ook

Your Europe