Erkenning als referent

Laatste update: 22 april 2024

U wilt erkenning als referent aanvragen. Een erkende referent is een bedrijf, school of organisatie die belang heeft bij de komst van een vreemdeling. Bekijk de video, lees wat de voorwaarden zijn en hoe u erkenning aanvraagt.

Video: Hoe vraag ik erkenning als referent aan?

f6jizbd

Titel van de video is in beeld zichtbaar: Hoe vraag ik erkenning als referent aan?
voice-over: Hoe vraag ik erkenning als referent aan? U bent een bedrijf, onderwijsinstelling of organisatie en u wilt iemand naar
Nederland laten komen voor arbeid, onderzoek, studie of uitwisseling. U moet daarvoor meestal erkend referent zijn. Erkenning als referent vraagt u aan bij de IND, de
Immigratie en Naturalisatiedienst. Dit kan in 7 stappen. Stap 1. Lees de voorwaarden op www.ind.nl. Er zijn 4 categorieën waarvoor u erkenning als referent kunt
aanvragen: arbeid, onderzoek, studie en uitwisseling. Op ind.nl staat wanneer erkenning als referent verplicht is en wat de voorwaarden zijn. Uw bedrijf, onderwijsinstelling of organisatie moet betrouwbaar zijn. En financieel gezond.
De IND beoordeelt daarom bijvoorbeeld de continuïteit en solvabiliteit. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is ook verplicht. Naast alle voorwaarden staan op onze website óók de
voordelen en plichten van een erkend referent. Stap 2. Verzamel alle documenten. U moet documenten meesturen met de aanvraag. Welke dat zijn, hangt af
van uw situatie. Op onze website staat welke documenten u nodig hebt. Stap 3. Vul het aanvraagformulier in. Dit kunt u downloaden van ind.nl. Voeg alle gevraagde documenten bij het formulier
en stuur de complete aanvraag naar de IND. Stap 4. Betaal de aanvraag. Op ind.nl staat hoeveel een aanvraag voor erkenning kost. Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen,
krijgt u een brief waarin staat hoe u kunt betalen. Stap 5. Wachten op de beslissing. Hebt u de aanvraag betaald? Dan heeft de IND 90 dagen
om een beslissing te nemen. Dit is de beslistermijn. Deze kan worden verlengd. Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag niet compleet is. Of als extra onderzoek nodig is.
Stap 6. De beslissing. De IND heeft een beslissing genomen. Is uw aanvraag afgewezen, en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.
Is de aanvraag goedgekeurd? Dan bent u erkend referent. Stap 7. Inschrijving in openbaar register. Bent u erkend referent geworden? Dan wordt uw bedrijf, onderwijsinstelling of organisatie
ingeschreven in het Openbaar register erkend referenten op ind.nl. U blijft erkend referent tot u de erkenning opzegt, of tot u niet meer voldoet aan de voorwaarden.
Erkend referent worden? Kijk op www.ind.nl

Download Audiodescriptie
Download in MP3 formaat
Download Video
Download Transcriptie

f6jizbd

Titel van de video is in beeld zichtbaar: Hoe vraag ik erkenning als referent aan?
voice-over: Hoe vraag ik erkenning als referent aan? U bent een bedrijf, onderwijsinstelling of organisatie en u wilt iemand naar
Nederland laten komen voor arbeid, onderzoek, studie of uitwisseling. U moet daarvoor meestal erkend referent zijn. Erkenning als referent vraagt u aan bij de IND, de
Immigratie en Naturalisatiedienst. Dit kan in 7 stappen. Stap 1. Lees de voorwaarden op www.ind.nl. Er zijn 4 categorieën waarvoor u erkenning als referent kunt
aanvragen: arbeid, onderzoek, studie en uitwisseling. Op ind.nl staat wanneer erkenning als referent verplicht is en wat de voorwaarden zijn. Uw bedrijf, onderwijsinstelling of organisatie moet betrouwbaar zijn. En financieel gezond.
De IND beoordeelt daarom bijvoorbeeld de continuïteit en solvabiliteit. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is ook verplicht. Naast alle voorwaarden staan op onze website óók de
voordelen en plichten van een erkend referent. Stap 2. Verzamel alle documenten. U moet documenten meesturen met de aanvraag. Welke dat zijn, hangt af
van uw situatie. Op onze website staat welke documenten u nodig hebt. Stap 3. Vul het aanvraagformulier in. Dit kunt u downloaden van ind.nl. Voeg alle gevraagde documenten bij het formulier
en stuur de complete aanvraag naar de IND. Stap 4. Betaal de aanvraag. Op ind.nl staat hoeveel een aanvraag voor erkenning kost. Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen,
krijgt u een brief waarin staat hoe u kunt betalen. Stap 5. Wachten op de beslissing. Hebt u de aanvraag betaald? Dan heeft de IND 90 dagen
om een beslissing te nemen. Dit is de beslistermijn. Deze kan worden verlengd. Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag niet compleet is. Of als extra onderzoek nodig is.
Stap 6. De beslissing. De IND heeft een beslissing genomen. Is uw aanvraag afgewezen, en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.
Is de aanvraag goedgekeurd? Dan bent u erkend referent. Stap 7. Inschrijving in openbaar register. Bent u erkend referent geworden? Dan wordt uw bedrijf, onderwijsinstelling of organisatie
ingeschreven in het Openbaar register erkend referenten op ind.nl. U blijft erkend referent tot u de erkenning opzegt, of tot u niet meer voldoet aan de voorwaarden.
Erkend referent worden? Kijk op www.ind.nl

Categorieën erkenning als referent

U kunt als referent erkenning aanvragen voor de volgende 4 categorieën:

 1. Studie: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel studie.
 2. Uitwisseling: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel au pair en culturele uitwisseling.
 3. Onderzoek: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801.
 4. Arbeid: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel arbeid als kennismigrant,  arbeid in loondienst, seizoenarbeid, lerend werken, overplaatsing binnen een onderneming of verblijf als houder van de Europese blauwe kaart.

Wilt u erkende referent worden voor meerdere categorieën? Dan vraagt u voor elke categorie apart erkenning aan.

Wilt u per bedrijfsonderdeel, vestiging of faculteit erkenning aanvragen? Dan vraagt u voor elke vestiging, bedrijfsonderdeel of faculteit apart erkenning aan. 

Erkenning soms verplicht

Erkenning is verplicht als u als bedrijf, onderwijsinstelling of organisatie verblijfsvergunningen wilt aanvragen voor de volgende verblijfsdoelen:

 • Au pair
 • Uitwisseling
 • Studie
 • Kennismigrant
 • Onderzoekers volgens richtlijn (EU) 2016/801

Er geldt een uitzondering bij kennismigranten en onderzoekers met de Turkse nationaliteit.

Erkenning is ook niet verplicht, maar wel mogelijk voor de volgende verblijfsdoelen:

 • Reguliere arbeid in loondienst
 • Seizoenarbeid 
 • Leren werken
 • Overplaatsing binnen een onderneming
 • Houder van een Europese blauwe kaart

Bij deze verblijfsdoelen kunt u kiezen of uw organisatie zich laat erkennen als referent of niet.

Voordelen erkenning als referent

Erkenning als referent heeft een aantal voordelen:

 • De IND behandelt uw aanvragen sneller. De IND probeert binnen 2 weken te beslissen op een aanvraag. In sommige gevallen is de streeftermijn 7 weken, bijvoorbeeld als een tewerkstellingsvergunning nodig is.
 • U hoeft minder bewijsstukken mee te sturen met de aanvraag.
 • U kunt verblijfsvergunningen online aanvragen via Portaal Zakelijk.
 • Er is geen minimum of maximum aantal aanvragen dat u moet indienen per jaar.

Plichten erkende referent

Wordt u erkend als referent, dan krijgt u een aantal wettelijke plichten. Bekijk de plichten van de erkende referent.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van erkenning als referent gelden algemene voorwaarden voor alle categorieën. Daarnaast gelden voor onderzoek, studie en uitwisseling nog extra voorwaarden.

Algemene voorwaarden aanvragen erkenning als referent

Voor uw organisatie gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw organisatie staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister. Dit hoeft niet als dit niet nodig is volgens de Handelsregisterwet 2007.
 • De continuïteit en solvabiliteit van uw organisatie is voldoende gewaarborgd.
 • Uw organisatie mag niet failliet zijn of uitstel van betaling (surseance) hebben gekregen.
 • Uw organisatie, bestuurders en andere bij uw organisatie betrokken (rechts)personen zijn betrouwbaar. 
 • Uw organisatie voldoet aan de gedragscode die geldt voor uw organisatie. Houdt uw organisatie zich bijvoorbeeld bezig met het uitlenen van personeel tegen betaling? Dan moet uw organisatie in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) staan. Is de registratie van uw organisatie in het register van de SNA beëindigd? Maar stelt u nog steeds arbeidskrachten ter beschikking. Dan moet u de beëindiging melden.
Alles uitklappen Alles inklappen
 • Continuïteit en solvabiliteit van de organisatie

  open minus
 • Betrouwbaarheid organisatie

  open minus

Extra voorwaarden per categorie

Voor onderzoek, studie en uitwisseling gelden extra voorwaarden om erkende referent te worden.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Voorwaarden onderzoek

  open minus
 • Voorwaarden studie

  open minus
 • Voorwaarden uitwisseling

  open minus

Procedures en kosten

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Download het formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

Your Europe