Voorlichtings- en themabijeenkomsten over Kennis & Talent

Laatste update: 21 maart 2023

Team Zakelijk organiseert voorlichtings- en themabijeenkomsten voor (aspirant) erkend referenten en hun gemachtigden.

Voorlichtingsbijeenkomsten

De voorlichtingsbijeenkomsten richten zich op erkende referenten en hun gemachtigden die geen of weinig ervaring hebben met verblijfsaanvragen op basis van Kennis & Talent. Tijdens deze bijeenkomsten geven IND-medewerkers algemene informatie over de procedures voor kennismigranten en Intra Corporate Transferees, digitale aanvragen via Portaal Zakelijk en de rechten en plichten van erkende referenten. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Voorlichtingsbijeenkomst in het Engels

Op verzoek kan een voorlichtingsbijeenkomst in het Engels worden georganiseerd, mits er voldoende aanmeldingen zijn. Heeft u interesse hierin? Stuur ons een e-mail.

Themabijeenkomsten

Team Zakelijk organiseert themabijeenkomsten voor erkende referenten en hun gemachtigden die graag meer willen weten over de wet- en regelgeving en werkinstructies van de IND. Tijdens deze bijeenkomsten geven IND-medewerkers voorlichting en beantwoorden uw vragen over het gekozen onderwerp. Dit kunnen onderwerpen zijn die de IND belangrijk vindt om te bespreken, omdat er veel vragen over worden gesteld. Maar ook onderwerpen op verzoek van erkende referenten.

Hebt u een verzoek aan de IND om een bepaald thema te bespreken? Laat ons dit weten via e-mail. Bij voldoende aanmeldingen wordt uw onderwerp mogelijk in een volgende themabijeenkomst besproken.

Data bijeenkomsten

Algemene basisvoorlichtingsbijeenkomsten arbeid

De IND organiseert op de volgende dagen een algemene basisvoorlichtingsbijeenkomst arbeid:

 • Donderdag 6 april 2023 van 10:30 tot 12:00 uur. Deze bijeenkomst is Nederlands gesproken en vindt online plaats.
 • Donderdag 8 juni 2023 van 10:30 tot 12:00 uur. Deze bijeenkomst is Engels gesproken en vindt online plaats.
 • Donderdag 7 september 2023 van 10:30 tot 12:00 uur. Deze bijeenkomst is Nederlands gesproken en vindt online plaats.
 • Donderdag 7 december 2023 van 10:30 tot 12:00 uur. Deze bijeenkomst is Nederlands gesproken en vindt online plaats.

Online vragenuurtje Arbeid: 22 juni 2023

Hebt u als erkend referent vragen over bijvoorbeeld de voorwaarden voor erkenning als referent, de rechten en plichten of de verschillende verblijfsdoelen die onder het erkend referentschap vallen? Team Zakelijk organiseert een online vragenuurtje Arbeid op donderdag 22 juni 2023 van 11.00 – 12.00 uur.

Aanmelden per e-mail

Wilt u zich aanmelden voor het vragenuurtje? Stuurt ons dan uiterlijk 8 juni een e-mail.

In deze mail vermeldt u de volgende gegevens:

 • Onderwerpsveld: Aanmelding vragenuurtje Arbeid 23 juni 2023.
 • Uw vragen.
 • Uw organisatienaam.
 • Uw KvK-nummer.
 • De namen en e-mailadressen van de deelnemers.

Iedere deelnemer ontvangt een eigen uitnodiging.

Vragen mailen verplicht

Het mailen van uw vragen is verplicht. Indien u geen vragen indient, kunt u niet deelnemen aan het vragenuurtje.

Statusaanvragen lopende aanvragen

Heeft u een statusvraag over een lopende aanvraag, bel dan onze ketenservice: 088 043 04 30 (normaal tarief). Deze vragen worden niet beantwoord tijdens het vragenuurtje Arbeid of andere bijeenkomsten.

Inschrijven voor bijeenkomst

Wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst? Stuurt ons dan uiterlijk 2 weken van tevoren een e-mail.

In deze mail vermeldt u de volgende gegevens:

 • Uw organisatienaam
 • Uw KvK-nummer
 • De namen en e-mailadressen van de deelnemers

Iedere deelnemer ontvangt een eigen uitnodiging.