Grensarbeider

Laatste update: 6 mei 2024

U wilt als grensarbeider werken in Nederland. U woont in België, Duitsland of een ander land in de Europese Unie (EU). Lees wat de voorwaarden zijn voor grensarbeiders in Nederland.

Wat is een grensarbeider?

Een grensarbeider is iemand die woont in het ene land, maar werkt in een ander land. Meestal is dit een buurland. De grensarbeider gaat terug naar huis in de weekenden of op andere vrije dagen.

Voorwaarden

Voor grensarbeiders gelden de volgende voorwaarden:

 • U werkt in Nederland.
 • U woont in een ander EU-land. Bijvoorbeeld België of Duitsland.
 • U hebt de nationaliteit van het EU-land waar u woont. Of u woont daar met een geldige verblijfsvergunning.
 • U gaat minimaal 1 keer per week naar uw huis in het andere EU-land.
 • U moet zich inschrijven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) voor een Burgerservicenummer (BSN).
 • U hebt een tewerkstellingsvergunning (TWV). Een TWV is een werkvergunning voor buitenlandse werknemers. Uw werkgever heeft alleen een TWV voor u nodig in de volgende situaties:
  • U woont in het andere EU-land met een verblijfsvergunning.
  • U woont in het andere land als familielid van een burger van de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. U hebt zelf een andere nationaliteit. En uw familielid met de nationaliteit van de EU, EER of Zwitserland werkt zelf niet in Nederland.

Uw werkgever vraagt de TWV aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Geen verblijfsvergunning, maar verblijfsaantekening grensarbeider

Grensarbeiders hebben geen verblijfsvergunning nodig. Hebt u de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland, dan is een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) voldoende bewijs dat u in Nederland mag zijn. Hebt u niet de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland?  Dan kunt u een verblijfsaantekening grensarbeider aanvragen. Dit is niet verplicht, maar soms vragen andere instanties om bewijs dat u in Nederland mag zijn. Deze aantekening is een sticker die de IND in uw paspoort plakt.

Geldigheid verblijfsaantekening grensarbeider

De verblijfsaantekening grensarbeider is 1 jaar geldig. Werkt u daarna nog steeds in Nederland? Dan kunt u een nieuwe verblijfsaantekening aanvragen.

Procedure en kosten

De procedure voor de verblijfsaantekening grensarbeider bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag open minus
Your Europe