Verblijfsvergunning lerend werken via EU-programma

Laatste update: 18 december 2023

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen voor lerend werken via een programma van de Europese Unie (EU). Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u of uw werkgever de vergunning aanvraagt.

Wat is een verblijfsvergunning lerend werken via EU-programma?

De verblijfsvergunning lerend werken via een EU-programma is voor werknemers met een nationaliteit van buiten de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwiterland. Met deze verblijfsvergunning kunt u in Nederland wonen en stage lopen of werkervaring opdoen.

Hebt u de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland? Dan kunt u zonder verblijfsvergunning in Nederland stage lopen of werkervaring opdoen. Lees meer informatie over wonen in Nederland als burger van de EU, EER of Zwitserland.

EU-programma Erasmus+

De EU heeft actieprogramma’s, waaronder Erasmus+. Dit programma geeft mensen binnen de EU mogelijkheden voor studie en werkervaring in het buitenland. Lees meer over het actieprogramma Erasmus+.

Lerend werken zonder EU-programma

Gaat u stage lopen of werkervaring opdoen in Nederland zonder EU-programma? Dan gelden andere voorwaarden voor u.

Werkgever: referent of erkende referent

Uw werkgever is uw referent. De IND kan uw werkgever ook erkennen als referent. Een erkende referent kan sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor werknemers. Erkenning is niet verplicht bij de verblijfsvergunning lerend werken via EU-programma.

Voorwaarden

Voor een verblijfsvergunning lerend werken via EU-programma gelden de volgende voorwaarden:

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Heeft uw werkgever bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning lerend werken via EU-programma

Met deze verblijfsvergunning mag u alleen werken op basis van het EU-programma. U hebt geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat ‘TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke plichten

Uw werkgever heeft als (erkende) referent een informatieplicht en een administratieplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht. 

Lees meer over de wettelijke plichten van de (erkende) referent en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning is geldig voor de periode van de stage of werkervaringstraject in Nederland. De verblijfsvergunning is maximaal 1 jaar geldig. Na dat jaar kunt u de verblijfsvergunning niet meer verlengen.

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.
 

Your Europe