Regeling internationaal handelsverkeer

Laatste update: 18 december 2023

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen voor arbeid in loondienst volgens de Regeling internationaal handelsverkeer. Via de Regeling Internationaal handelsverkeer kunt u tijdelijk in Nederland komen werken zonder werkvergunning. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

Voor u en uw werkgever gelden de volgende voorwaarden:

  • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
  • U gaat tijdelijk werken in Nederland voor een traject dat Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft goedgekeurd voor de Regeling internationaal handelsverkeer. Gaat u korter dan 3 maanden in Nederland werken? Dan hebt u geen verblijfsvergunning nodig. 
  • Uw werkgever heeft u aangemeld bij UWV.

Lees meer over de regeling internationaal handelsverkeer en de procedure bij UWV

Procedures en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem  mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid toegestaan mits TWV is verleend’. Dit betekent dat u zonder tewerkstellingsvergunning (TWV) mag werken via de Regeling internationaal handelsverkeer. Maar u hebt wel een TWV nodig voor ander werk.

Wettelijke plichten

Uw werkgever heeft als referent een informatieplicht en een administratieplicht. Is uw werkgever een erkende referent? Dan heeft uw werkgever ook een zorgplicht. Voor u als werknemer geldt alleen een informatieplicht. 

Lees meer over de wettelijke plichten van de (erkende) referent  en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is maximaal 3 jaar.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning
Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen  of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt de verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.