Verblijfsvergunning EU-VK handelsakkoord

Laatste update: 23 mei 2022

U wilt een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen onder het handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). U bent Brits beoefenaar van een vrij beroep  of dienstverlener op contractbasis. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

Voor u gelden de volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U moet tijdelijk in Nederland zijn om uw diensten te leveren.
 • U levert diensten in een sector die is genoemd in bijlage 22 bij het handelsakkoord (alleen in het Engels) op de website van de Europese Unie.
 • U of uw werkgever in het VK heeft een contract voor dienstverlening afgesloten voor maximaal 12 maanden. Het contract is afgesloten met de opdrachtgever in Nederland. De opdrachtgever is de persoon, de organisatie of het bedrijf aan wie u diensten levert. 
 • Uw contract is niet afgesloten via een agentschap voor arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening.
 • U levert uw diensten direct aan de opdrachtgever in Nederland. 
 • U hebt een diploma van een universiteit/HBO als u de aanvraag doet. Of een bewijs dat uw kennis op hetzelfde niveau is. 
Alles uitklappen Alles inklappen
 • Extra voorwaarden beoefenaar vrij beroep (zelfstandig dienstverlener)

  open minus
 • Extra voorwaarden dienstverlener op contractbasis

  open minus

De gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA)

De GVVA combineert een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning (TWV). U of uw opdrachtgever vraagt een GVVA ‘Arbeid in loondienst’ aan bij de IND. De GVVA-procedure geldt totdat Nederland het EU-VK handelsakkoord met het VK heeft verwerkt in nationale regels.

Geen GVVA nodig

Gaat u korter dan 3 maanden in Nederland wonen? Dan hebt u geen GVVA nodig. In de meeste gevallen moet uw opdrachtgever wel een TWV aanvragen bij UWV

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de GVVA:

Werken met de GVVA

De GVVA bestaat uit een verblijfsvergunning en een aanvullend document. Op de verblijfsvergunning staat 'Arbeid toegestaan conform aanvullend document'. In het aanvullend document staat bij welke opdrachtgever u mag werken. Ook staat erin onder welke voorwaarden u mag werken. Met het verblijfsdocument en het aanvullend document mag u in Nederland wonen en werken voor uw opdrachtgever. Uw opdrachtgever ontvangt een kopie van het aanvullend document.

Wettelijke plichten

Uw opdrachtgever heeft als referent een informatieplicht en een administratieplicht. En als erkende referent ook een zorgplicht. Voor u als dienstverlener geldt alleen een informatieplicht.

Lees meer over de wettelijke plichten van de (erkende) referent  en de informatieplicht van de vreemdeling.

 De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

Uw GVVA is maximaal 1 jaar geldig. U kunt deze vergunning niet verlengen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen  of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.