Brexit en wonen in Nederland

Laatste update: 19 oktober 2022

Brexit heeft gevolgen voor Britse burgers die in Nederland willen wonen. Het terugtrekkingsakkoord bepaalt welke gevolgen dat zijn. Lees wat Brexit is en voor wie het terugtrekkingsakkoord geldt.

Brexit en het terugtrekkingsakkoord

Brexit is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020. Door Brexit is een onderdaan van het VK geen EU-burger meer. Welke gevolgen Brexit voor u heeft, hangt af van het terugtrekkingsakkoord Brexit (Withdrawal Agreement Brexit). Dit akkoord regelt dat Britse burgers in de EU kunnen blijven wonen, werken en studeren. Wel moeten zij een verblijfsdocument aanvragen. Dit geldt ook voor familieleden van VK-onderdanen die geen EU/EER-burger of Zwitser zijn.

Het terugtrekkingsakkoord Brexit geldt voor u in de volgende situaties:

 • U bent een VK-onderdaan of een familielid en woonde al voor 31 januari 2020 in Nederland.
 • U bent een VK-onderdaan of een familielid. En u bent na 31 januari 2020 maar voor 1 januari 2021 in Nederland komen wonen.
 • U bent een familielid en wilt bij een VK-onderdaan in Nederland komen wonen:
  • De VK-onderdaan in Nederland heeft verblijf volgens de regels van het terugtrekkingsakkoord Brexit. 
  • En de familieband tussen u en de VK-onderdaan bestaat al voor 1 januari 2021.

In Nederland wonen na 31 december 2020

Het terugtrekkingsakkoord Brexit geldt niet als u pas na 31 december 2020 in Nederland bent komen wonen. In dat geval moet u een verblijfsvergunning aanvragen voor een bepaald verblijfsdoel. Het verblijfsdoel is de reden waarom u in Nederland wilt wonen.

Gezinshereniging na 31 december 2020

Gezinshereniging volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit na 31 december 2020 blijft wel mogelijk. Voor gezinshereniging doet u een aanvraag voor tijdelijk verblijf volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit. Deze aanvraag moet u op tijd doen. Op tijd is binnen 3 maanden nadat het familielid Nederland binnenkomt.

Verblijfsdocument Brexit aanvragen

Valt u onder het terugtrekkingsakkoord Brexit en wilt u in Nederland blijven wonen? Vraag dan als Brits burger of familielid een verblijfsdocument Brexit aan. Er zijn 2 soorten verblijfsdocumenten:

 1. Woont u korter dan 5 jaar in Nederland? Of bent u net in Nederland komen wonen voor gezinshereniging volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit? Doe dan een aanvraag voor tijdelijk verblijf volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit. Na een positieve beslissing krijgt u het verblijfsdocument 'Residence document Withdrawal Agreement'. 
 2. Woont u langer dan 5 jaar in Nederland? Doe dan een aanvraag voor een duurzaam (permanent) verblijf volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit. Na een positieve beslissing krijgt u het verblijfsdocument 'Permanent residence document Withdrawal Agreement'.

Soms geen verblijfsdocument Brexit nodig

Soms hoeft u geen verblijfsdocument Brexit aan te vragen. In deze situaties heeft Brexit geen gevolgen voor uw verblijf in Nederland:

 • U valt onder het terugtrekkingsakkoord Brexit en u hebt een nationale verblijfsvergunning voor permanent verblijf. Dat kan een reguliere verblijfsvergunning zijn voor een bepaald verblijfsdoel zoals werk. Onder nationale verblijfsvergunning vallen ook de verblijfsvergunning asiel en de verblijfsvergunning als EU langdurig ingezetene. U kunt uw verblijfsvergunning laten omwisselen voor een permanent verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit. Deze aanvraag kost geld.
 • U bent Brit in Nederland en u hebt ook een EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit. Door uw andere nationaliteit heeft Brexit geen invloed op het verblijf van u en uw familieleden in Nederland. 
 • U bent geen EU/EER-burger of Zwitser en u was familielid van een VK-onderdaan. Door uw relatie met de VK-onderdaan gold het terugtrekkingsakkoord voor u. Maar door overlijden of scheiding bestaat de relatie niet meer. Volgens EU-regels kunt u een verblijfsvergunning aanvragen voor zelfstandig verblijf in Nederland . U kunt er ook voor kiezen om verblijf volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit aan te vragen. 
 • U valt onder het terugtrekkingsakkoord Brexit en u bent geprivilegieerd. U werkt in Nederland voor een ambassade, consulaat of internationale organisatie. Brexit heeft geen invloed op uw verblijf in Nederland zolang u geprivilegieerd bent. Als u wilt, kunt u tijdelijk verblijf volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit aanvragen. Bespreek dit met uw HR-manager. Want u kunt uw geprivilegieerde status verliezen als u een verblijfsdocument Brexit aanvraagt.