Uitzonderingen 5 jaar verblijf bij onbepaalde tijd

Laatste update: 17 november 2023

U wilt een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene aanvragen. Een van de voorwaarden is dat u minimaal 5 jaar een geldige verblijfsvergunning hebt gehad. Lees wanneer deze voorwaarde niet geldt.
 

Uitzonderingen

Hebt u niet 5 jaar achterelkaar een Nederlandse verblijfsvergunning gehad? En voldoet u wel aan alle andere voorwaarden? In de volgende situaties kunt u toch een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen:

 • U hebt de Belgische of Luxemburgse nationaliteit.
 • U bent een (ex-) geprivilegieerde of afhankelijk gezinslid van een (ex-) geprivilegieerde.
 • U bent oud-Nederlander of u hebt eerder in Nederland gewoond. En een van de volgende situaties geldt voor u:
  • U bent meerderjarig. Voordat u 18 jaar oud werd, hebt u 10 jaar of langer in Nederland gewoond. U had al die tijd een geldige verblijfsvergunning. U hebt een verblijfsvergunning aangevraagd om te remigreren naar Nederland voordat u 28 jaar bent geworden.
  • U bent meerderjarig. Voordat u 18 jaar oud werd, hebt u 5 jaar of langer in Nederland gewoond. U had al die tijd een geldige verblijfsvergunning. Nederland is voor u het meest aangewezen land om te wonen.
  • U bent oud-Nederlander. U hebt de Nederlandse nationaliteit verloren of deze is ingetrokken. Toen u Nederlander werd, woonde u 5 jaar of langer in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
    

Extra uitzonderingen bij EU-langdurig ingezetene

Hebt u niet 5 jaar achterelkaar een Nederlandse verblijfsvergunning gehad? En voldoet u wel aan alle andere voorwaarden? In de volgende situaties kunt u toch een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene aanvragen:

 • U hebt nu een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. U wilt een vergunning als EU-langdurig ingezetene. U kunt deze vergunning meteen aanvragen.
 • U hebt een geldige Europese blauwe kaart (Blue Card) en alle volgende situaties gelden voor u:
  • Op het moment dat u een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene aanvraagt, hebt u minimaal 2 jaar achterelkaar in Nederland gewoond. U hebt al die tijd een geldige blauwe kaart gehad. Daarvoor hebt u minimaal 12 maanden achterelkaar in een ander EU-land buiten Nederland gewoond met een geldige blauwe kaart.
  • U woont minimaal 5 jaar achterelkaar in de Europese Unie met een geldige verblijfsvergunning. Dit mag in verschillende landen van de EU zijn geweest. Voor de minimale verblijfsduur van 5 jaar telt de periode mee dat u in een EU land woonde met een:
   • Europese blauwe kaart
   • verblijfsvergunning voor een hooggekwalificeerde baan;
   • verblijfsvergunning voor onderzoek;
   • verblijfsvergunning voor asiel;
   • verblijfsvergunning voor studie. Deze periode mag u voor de helft meetellen.
  • U hebt in die 5 jaar niet langer dan 18 maanden buiten de Europese Unie gewoond. In de periode van 18 maanden mag u maximaal 12 maanden achterelkaar buiten de Europese Unie hebben gewoond.
 • U woont minimaal 5 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland. Op dit moment hebt u een geldige Europese blauwe kaart (Blue Card). U hebt in de afgelopen 5 jaar niet langer dan 18 maanden buiten Nederland gewoond. In de periode van 18 maanden mag u maximaal 12 maanden achterelkaar buiten Nederland hebben gewoond. 
 • U hebt een verblijfsvergunning gehad als EU-langdurig ingezetene. De IND heeft uw verblijfsvergunning ingetrokken door een van de volgende situaties:
  • U hebt verbleven in een ander EU/EER-land of Zwitserland voor een studie of beroepsopleiding. U vraagt de verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene aan binnen 6 maanden nadat uw studie of opleiding is afgelopen. Of binnen 6 maanden nadat uw verblijfsvergunning daar niet meer geldig is.
  • U hebt 12 maanden buiten de EU/EER en Zwitserland verbleven. U vraagt de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene aan binnen 12 maanden nadat de intrekking onherroepelijk is geworden. Onherroepelijk betekent dat er geen mogelijkheid meer is om in bezwaar of beroep te gaan.  
  • U hebt in een ander EU-land de status gekregen van EU-langdurig ingezetene. U vraagt de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene aan binnen 12 maanden nadat de intrekking onherroepelijk is geworden.