Remigreren naar Nederland

Laatste update: 18 december 2023

U hebt de Nederlandse nationaliteit gehad (oud-Nederlander) of u hebt in Nederland gewoond met een verblijfsvergunning. U kunt mogelijk terugkeren naar Nederland. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

Voorwaarden als u in Nederland bent geboren als Nederlander  

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. Hebt u geen geldig paspoort of ander reisdocument? Dat is voor de IND geen reden om deze aanvraag af te wijzen. 
 • U hebt in Nederland gewoond met de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt in Nederland minimaal de basisschool afgemaakt.

Voorwaarden als u in het buitenland bent geboren als Nederlander

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont niet in het land van uw nationaliteit. Bijvoorbeeld, u hebt de Surinaamse nationaliteit en u woont buiten Suriname.
 • U hebt bijzondere banden met Nederland. Bijvoorbeeld door onderwijs, opvoeding of werk. Bijzondere banden hebt u in ieder geval in de volgende situaties:
  • U hebt als Nederlander minstens de helft van het basisonderwijs gevolgd in Nederland, Caribisch Nederland, of op Aruba, Curaçao, of Sint Maarten. 
  • U hebt als minderjarige een opleiding gevolgd die meer op Nederland was gericht dan toen in dat land gebruikelijk was.
  • U hebt als ambtenaar in Nederlandse dienst gewerkt. Of uw werk of maatschappelijke positie is op Nederland gericht.
 • U hebt het basisexamen inburgering in het buitenland gehaald. Of u hebt een vrijstelling en hoeft het examen niet te doen.
 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.

Voorwaarden als u na uw naturalisatie uw Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw Nederlandse nationaliteit is ingetrokken, omdat u nadat u Nederlander werd geen afstand hebt gedaan van uw andere nationaliteit. Of u hebt om die reden zelf afstand gedaan van de Nederlandse nationaliteit.
 • U woonde minimaal 3 jaar achterelkaar in Nederland op het moment dat u de Nederlandse nationaliteit kreeg. U had al die tijd een geldige verblijfsvergunning of geldig verblijf volgens het EU-recht. 
 • U bent niet buiten Nederland gaan wonen.
 • U vraagt een verblijfsvergunning aan binnen 2 jaar na verlies van uw Nederlandse nationaliteit.
 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.

Voorwaarden als u een verzoek deed tot vaststelling van het Nederlanderschap

 • U deed een verzoek volgens artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap. U hebt het ingediend bij de rechtbank in Den Haag (’s-Gravenhage).
 • Uit uw verzoek moet blijken dat er een goede kans is dat de rechtbank zal beslissen dat u Nederlander bent.
 • De IND heeft besloten dat u de beslissing van de rechter in Nederland mag afwachten.
 • U bent niet buiten Nederland gaan wonen.
 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. Hebt u geen geldig paspoort of ander reisdocument? Dat is voor de IND geen reden om deze aanvraag af te wijzen. 

Voorwaarden als u minderjarig bent en in Nederland hebt gewoond

 • U bent jonger dan 18 jaar.
 • Uw opvang en wettelijke vertegenwoordiging is in Nederland geregeld.
 • U woonde minimaal 10 jaar achterelkaar in Nederland met de Nederlandse nationaliteit, met een geldige verblijfsvergunning of volgens het EU-recht. Woonde u geen 10 jaar in Nederland, maar wel 5 jaar direct voor u deze verblijfsvergunning aanvraagt? Dan moet Nederland voor u het meest aangewezen land zijn om te wonen. De IND beoordeelt dit en kijkt naar:
  • waarom u terugkeert naar Nederland;
  • hoelang u in Nederland en in uw land van herkomst hebt gewoond;
  • uw schoolopleiding in Nederland en in het buitenland;
  • uw werkervaring in Nederland en in het buitenland; 
  • uw kennis van de Nederlandse taal;
  • familieleden die in Nederland wonen; en
  • eerdere pogingen om terug te keren naar Nederland.
 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.

Voorwaarden als u artikel 8 van de Remigratiewet gebruikt om terug te keren naar Nederland

 • Een van de volgende situaties moet voor u gelden:
  • U bent een remigrant. Dit betekent dat u de Remigratiewet hebt gebruikt om in uw land van herkomst te gaan wonen.
  • U bent partner van een remigrant en bent samen uit Nederland vertrokken. Voor u vertrok woonde u minimaal 3 jaar in Nederland met een geldige verblijfsvergunning, volgens het EU-recht, of als Nederlander.
  • U bent kind van een remigrant en woonde samen met uw ouders in Nederland. U doet de aanvraag samen met uw ouder(s).
  • U bent kind van een remigrant en woonde met uw ouders in Nederland toen u jonger dan 18 was. U bent binnen 1 jaar na uw vertrek uit Nederland 18 jaar geworden en wilt zelfstandig terugkeren naar Nederland.
 • U keert terug naar Nederland binnen 1 jaar na vertrek. Of u doet binnen 1 jaar na vertrek de aanvraag voor de verblijfsvergunning.
 • U hebt de Remigratiewet nog niet eerder gebruikt om terug te keren naar Nederland.
 • U hebt het basisexamen inburgering in het buitenland gehaald. Of u hebt een vrijstelling en hoeft het examen niet te doen.
 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
   

Procedure en kosten

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Mvv ophalen en naar Nederland reizen open minus
 • 7. Verblijfsvergunning ophalen open minus
 • 8. Verblijfsvergunning ophalen open minus

Aanvraagformulieren

Schriftelijke formulieren

Schriftelijke formulieren

Ik wacht op een beslissing op mijn verzoek om vaststelling van het Nederlanderschap:
Ik woonde voordat ik 18 werd minimaal 5 jaar achterelkaar in Nederland en ben nu 18 jaar of ouder:
Ik ben oud-Nederlander en woonde minimaal 3 jaar achterelkaar in Nederland toen ik de Nederlandse nationaliteit kreeg:
Woonde u minimaal 5 jaar achterelkaar in Nederland toen u de Nederlandse nationaliteit kreeg? Dan kunt u meteen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen:

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning heeft gekregen. Neem mee naar de afspraak: 

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat: ‘arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’. U mag werken in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning (TWV).

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning ‘humanitair niet tijdelijk’ is 5 jaar geldig. 

De verblijfsvergunning voor het afwachten van vaststelling van het Nederlanderschap is 1 jaar geldig. Of korter als de rechter eerder uitspraak doet.

De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd blijft geldig. Deze krijgt u alleen als u als minderjarige in Nederland hebt gewoond. U moet wel elke 5 jaar de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd vernieuwen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt de verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Hebt u 5 jaar achterelkaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kunt u mogelijk een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.