Nieuwsbrief Zakelijk

Lees hier het laatste nieuws voor erkende referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Editie 31 januari 2024

Contactpersoon erkend referent en gemachtigde

Bent u gemachtigde en dient u voor een organisatie een aanvraag om erkenning in? Vermeld dan ook alle gegevens van de contactpersoon binnen de organisatie op het aanvraagformulier. We hebben over het algemeen alleen contact met de gemachtigde. Maar het is belangrijk dat de IND iemand kent binnen de organisatie. 
 

Heeft uw organisatie geen gemachtigde meer? Geef dit aan ons door. Noem ook daar wie de contactpersoon binnen uw organisatie is. Gebruik hiervoor het volgende formulier:

Aandacht voor dreigingen bij werving werknemer

Volgens de zorgplicht moet u als erkend referent uw werknemer informeren over de voorwaarden voor toegang en verblijf in Nederland. Ook is het bij een zorgvuldige werving en selectie van een werknemer belangrijk aandacht te hebben voor risico's. Bijvoorbeeld risico's die ontstaan door dreigingen van(uit) andere landen (statelijke actoren) tegen onze nationale veiligheidsbelangen.  Zo kan de toegang die uw werknemer krijgt tot bepaalde kennis of technologie interessant zijn voor een statelijke actor. Als deze kennis of technologie weglekt naar deze actor kan er een risico ontstaan voor de nationale veiligheid. Het is dus van belang dat u bij de werving en selectie alert bent op deze dreigingen en risico's en indien nodig ook maatregelen treft. 

Om het bewustzijn over de aard en omvang van deze dreigingen te vergroten is er het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren. In november 2022 is de laatste editie gepubliceerd. Deze is, net als de eerdere publicatie uit februari 2021, uitgebracht door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Co√∂rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deze publicatie laat zien welke nationale veiligheidsbelangen geschaad (kunnen) worden door statelijke actoren en op welke manier. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de AIVD, MIVD of NCTV.

Einddatum op de verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning wordt altijd afgegeven met een datum 'tot' en niet met een datum 'tot en met'. Let bij het invullen van aanvraagformulieren daarom altijd op de einddatum die u invult. Is de laatste dag van de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld 31 oktober 2023? Dan vult u op het aanvraagformulier als einddatum in 1 november 2023.

Schengengebied verlaten niet langer nodig bij vrije termijn na reguliere verblijfsvergunning

Vanaf 15 februari 2024 mag iemand met een niet-visumplichtige nationaliteit nog 90 dagen in Nederland zijn, direct nadat de reguliere verblijfsvergunning is verlopen. Dit heet de vrije termijn. Het is dan niet meer verplicht om eerst buiten het Schengengebied te zijn geweest. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw werknemer (of familielid) met een niet-visumplichtige nationaliteit. De werknemer hoeft voor de vrije termijn geen aanvraag in te dienen, maar moet wel voldoen aan alle voorwaarden voor kort verblijf. Bij Nederland Wereldwijd kunt u controleren of iemand een visum nodig heeft.

Wanneer geldt de vrije termijn niet?

Is de verblijfsvergunning van de werknemer door de IND ingetrokken? Of is er een terugkeerbesluit gegeven? Dan heeft de werknemer geen recht op de vrije termijn. Voor werknemers met een visumplichtige nationaliteit verandert er niets. Zij moeten ook na 15 februari 2024 eerst buiten Nederland een Schengenvisum aanvragen. Kijk bij Nederland Wereldwijd voor alle informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een Schengenvisum

Verplichtingen referent

U bent als referent van de voorgaande verblijfsvergunning tot 1 jaar na afmelding nog verantwoordelijk voor eventuele kosten van terugkeer naar het land van herkomst. Deze verplichting eindigt zodra de vrije termijn begint.  Blijft iemand langer dan is toegestaan in Nederland  (overstay)?  Dan hoeft de referent in dat geval de kosten van uitzetting niet te betalen.