Nieuwsbrief Zakelijk

Lees hier het laatste nieuws voor erkende referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Editie 21 mei 2024

Verblijfsvergunning aanvragen als buitenlandse investeerder niet langer mogelijk

Sinds 17 april 2024 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor verblijf als vermogende vreemdeling. De toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders is namelijk afgeschaft.

Waarom is deze regeling afgeschaft?

De regeling bestond sinds 1 oktober 2013 en is weinig gebruikt. De regeling is gestopt vanwege:

  • De kleine bijdrage van de regeling aan het vestigingsklimaat en aan de financiering van startups in Nederland;
  • Het is niet gelukt om de regeling aantrekkelijker te maken zonder dat het risico op misbruik toeneemt. 

Daarom is besloten om deze regeling vanaf 17 april 2024 stop te zetten. Wel blijft het mogelijk om een bestaande verblijfsvergunning te verlengen. De investeerder moet dan voldoen aan de voorwaarden die golden voor de regeling werd afgeschaft.

Wijziging voorwaarden verblijfsvergunning overplaatsing binnen een onderneming

Op 16 april 2024 zijn de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor overplaatsing binnen een onderneming gewijzigd. 
De wijziging houdt in dat de werknemer een periode van 6 maanden buiten de EU moet verblijven wanneer: 

  • De werknemer een leidinggevende of specialist was en de eerdere overplaatsing de maximale duur van 3 jaar heeft bereikt;
  • De werknemer een trainee was en de eerdere overplaatsing de maximale duur van 1 jaar heeft bereikt. 

Eerder verblijf binnen een ander EU-land wordt meegeteld bij het bepalen van de maximale termijn. 
De wijziging staat in artikel 3.30d, lid 2, Vreemdelingenbesluit.  

Ketenservice gesloten op 23 mei en 25 juni in de ochtend

De Ketenservice is dit jaar op een aantal dagen gesloten tussen 9:00 en 13:00 uur. De komende periode gaat het om de volgende dagen: 

  • donderdag 23 mei 
  • dinsdag 25 juni

De wachttijden in de middag kunnen op deze dagen langer zijn dan normaal. Bel daarom liefst de volgende dag of later in de week. Dank voor uw medewerking

Meldingsformulier wijziging erkend referent kennismigrant niet nodig bij gelijktijdige aanvraag om verlenging

Neemt u een kennismigrant in dienst die eerder bij een andere erkend referent werkte? En loopt de verblijfsvergunning van de kennismigrant af op hetzelfde moment? Dan is het voldoende dat u als nieuwe erkend referent een verlenging aanvraagt voor de kennismigrant. U hoeft geen meldingsformulier naar de IND te sturen om de wijziging van erkend referent te melden. Met de aanvraag om verlenging van de verblijfsvergunning voldoet u namelijk al aan de informatieplicht. U kunt de verlenging maximaal 3 maanden voor afloop van de verblijfsvergunning aanvragen.