Pilot inkomende mobiliteit mbo-4

Laatste update: 8 januari 2024

U wilt een verblijfsvergunning om het laatste jaar van uw voltijdopleiding op mbo-4 niveau in Nederland te volgen. Alleen een door de IND erkende onderwijsinstelling kan een verblijfsvergunning voor u aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe uw onderwijsinstelling de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

De verblijfsvergunning voor inkomende mobiliteit mbo-4 is een pilot. Voor u en uw onderwijsinstelling gelden de volgende voorwaarden:

  • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U volgt een voltijdopleiding op mbo-4 niveau.
  • U hebt een minimale score behaald van 4.5 bij het International English Language Testing Sytsem (IELTS). Of u hebt de vooropleiding in het Engels gedaan.
  • De onderwijsinstelling is aangesloten bij de Gedragscode inkomende mobiliteit mbo-4 en opgenomen in het bijbehorende register.
  • De onderwijsinstelling is erkende referent bij de IND.
  • De aanvraag voor een verblijfsvergunning valt binnen de criteria voor de pilot zoals opgenomen in artikel 8.1 van de Gedragscode Inkomende mobiliteit mbo-4.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulier

Schriftelijke formulieren

Uw onderwijsinstelling doet voor u de aanvraag en gebruikt dit aanvraagformulier:

Schriftelijke formulieren

Uw onderwijsinstelling doet voor u de aanvraag en gebruikt dit aanvraagformulier:

Meldingsformulier

Uw onderwijsinstelling moet veranderingen die gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning melden bij de IND. Dit geldt ook voor veranderingen die gevolgen hebben voor erkenning als referent. Een verandering moet binnen 4 weken worden gemeld bij de IND. Verandert het adres waar de administratie van de onderwijsinstelling wordt gevoerd? Dan moet uw onderwijsinstelling dit binnen 2 weken melden. Uw onderwijsinstelling gebruikt het volgende meldingsformulier:

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Heeft uw onderwijsinstelling bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'Tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet toegestaan'.

Werken in loondienst

U mag in loondienst werken als uw werkgever een werkvergunning (TWV) voor u heeft. Wilt u werken dan moet u kiezen: maximaal 16 uur per week of voltijds in de maanden juni, juli en augustus.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of uw werkgever een TWV heeft. En of u niet meer werkt dan toegestaan. Werkt u meer dan toegestaan of zonder TWV? Dan meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie dit bij de IND en geeft uw werkgever een boete. De IND zoekt contact met uw onderwijsinstelling.

Werken als zelfstandig ondernemer

U mag als zelfstandige werken zolang u blijft voldoen aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning. U hebt geen TWV nodig en u mag als zelfstandige zoveel werken als u wilt. Wel moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en belasting betalen. U moet mogelijk ook een Nederlandse ziektekostenverzekering regelen.

Stage

Stage lopen mag als uw stage bij uw opleiding hoort. Dan is een TWV niet nodig. Bezoek de website van Nuffic voor meer informatie.

Wettelijke plichten

Uw onderwijsinstelling heeft als erkende referent studie een informatie-, administratie- en zorgplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht. 

Lees meer over de wettelijke plichten van de erkende referent en de informatieplicht van de vreemdeling.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning is maximaal 12 maanden geldig. De verblijfsvergunning kan niet worden verlengd.

Vragen

Hebt u een vraag? Neem dan per e-mail contact op met Team zakelijk via verkort@ind.nl.