Pilot inkomende mobiliteit mbo-4

Laatste update: 24 mei 2022

U wilt een verblijfsvergunning om het laatste jaar van uw voltijdsopleiding op mbo-4 niveau in Nederland te volgen. Alleen een door de IND erkende onderwijsinstelling kan een verblijfsvergunning voor u aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe uw onderwijsinstelling de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

De verblijfsvergunning voor inkomende mobiliteit mbo-4 is een pilot. Deze pilot loopt van 1 februari 2017 tot en met 1 januari 2024. Voor u en uw onderwijsinstelling gelden de volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U volgt een voltijdopleiding op mbo-4 niveau.
 • U hebt een minimale score behaald van 4.5 bij het International English Language Testing Sytsem (IELTS). Of u hebt de vooropleiding in het Engels gedaan.
 • De onderwijsinstelling is aangesloten bij de Gedragscode inkomende mobiliteit mbo-4 en opgenomen in het bijbehorende register.
 • De onderwijsinstelling is erkende referent bij de IND.
 • De aanvraag voor een verblijfsvergunning valt binnen de criteria voor de pilot zoals opgenomen in artikel 8.1 van de Gedragscode Inkomende mobiliteit mbo-4.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulier

Schriftelijke formulieren

Uw onderwijsinstelling doet voor u de aanvraag en gebruikt dit aanvraagformulier:

Schriftelijke formulieren

Uw onderwijsinstelling doet voor u de aanvraag en gebruikt dit aanvraagformulier:

Meldingsformulier

Uw onderwijsinstelling moet veranderingen die gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning melden bij de IND. Dit geldt ook voor veranderingen die gevolgen hebben voor erkenning als referent. Een verandering moet binnen 4 weken worden gemeld bij de IND. Verandert het adres waar de administratie van de onderwijsinstelling wordt gevoerd? Dan moet uw onderwijsinstelling dit binnen 2 weken melden. Uw onderwijsinstelling gebruikt het volgende meldingsformulier:

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Tbc-onderzoek

  open minus
 • Werken met de verblijfsvergunning

  open minus
 • Wettelijke plichten

  open minus
 • Geldigheid verblijfsvergunning

  open minus

Vragen

Hebt u een vraag? Neem dan per e-mail contact op met Team zakelijk via verkort@ind.nl.