Verblijfsvergunning studie aan middelbare school of mbo

Laatste update: 18 december 2023

U wilt een verblijfsvergunning om te studeren aan een middelbare school of mbo-instelling in Nederland. Alleen een door de IND erkende onderwijsinstelling kan een verblijfsvergunning voor u aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe uw onderwijsinstelling de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U hebt een (tijdelijk) bewijs van inschrijving als leerling op een middelbare school of student aan een mbo-instelling.
 • Nederland is voor uw opleiding het meest aangewezen land. Dat betekent dat u deze of bijna dezelfde opleiding niet kunt volgen in het land van herkomst. Of in het land waar u langer dan 3 maanden mag wonen (bestendig verblijf). 
 • U voldoet aan tenminste 2 van de volgende voorwaarden:
  • U komt uit Suriname, Indonesië of Zuid-Afrika en u hebt de nationaliteit van een van deze landen.
  • U hebt familiebanden met personen die in Nederland wonen en een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit hebben.
  • U kunt Nederlands spreken en schrijven.
 • U kunt met de opleiding meewerken aan de ontwikkeling van uw land. Uw onderwijsinstelling weet meer hierover.
 • Uw onderwijsinstelling is erkende referent bij de IND.
 • U gaat een voltijdopleiding volgen.
 • U voldoet aan de inkomenseisen.  

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Heeft uw onderwijsinstelling bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'Tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet toegestaan'. 

Werken in loondienst

U mag in loondienst werken als uw werkgever een werkvergunning (TWV) voor u heeft. Wilt u werken dan moet u kiezen: maximaal 16 uur per week of voltijds in de maanden juni, juli en augustus.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of uw werkgever een TWV heeft. En of u niet meer werkt dan toegestaan. Werkt u meer dan toegestaan of zonder TWV? Dan meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie dit bij de IND en geeft uw werkgever een boete. De IND zoekt contact met uw onderwijsinstelling.

Werken als zelfstandig ondernemer

U mag als zelfstandige werken zolang u blijft voldoen aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning. U hebt geen TWV nodig en u mag als zelfstandige zoveel werken als u wilt. Wel moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en belasting betalen. U moet mogelijk ook een Nederlandse ziektekostenverzekering regelen.

Stage

Stage lopen mag als uw stage bij uw opleiding hoort. Dan is een TWV niet nodig. Bezoek de website van Nuffic voor meer informatie.

Tijdelijke studie buiten Nederland

Voor uw studie in Nederland mag u maximaal 12 maanden achter elkaar onderwijs volgen in het buitenland. 

Wettelijke plichten

Uw onderwijsinstelling heeft als  erkende referent studie een informatieplicht, een administratieplicht en zorgplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht. 

Lees meer over de wettelijke plichten van de erkende referent en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning voor studie is 3 maanden langer geldig dan de duur van uw studie. De geldigheid geldt zolang u aan de voorwaarden voldoet. De IND geeft de verblijfsvergunning voor maximaal 5 jaar. 

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Andere verblijfsvergunning aanvragen

Bent u klaar met uw studie? Dan kunt een andere verblijfsvergunning aanvragen, bijvoorbeeld om te werken in Nederland.