Wijzigen Schengenvisum van single-entry naar multiple-entry

Laatste update: 11 juli 2022

​Hebt u een Schengenvisum? En wilt u vaker dan 1 keer het Schengengebied inreizen? Lees of u uw visum kunt veranderen van single entry naar multiple entry.

Voor wie is de aanvraag wijziging visum naar multiple entry

U bent in Nederland met een geldig Schengenvisum type C. Dit is een single entry visum. Dit betekent dat u maar 1 keer het Schengengebied mag inreizen. Lees welke landen horen bij het Schengengebied. Er is nu een bijzondere en onverwachte situatie ontstaan. Hierdoor moet u vaker naar het Schengengebied reizen. U wilt daarom uw visum veranderen naar een multiple entry visum. Dit is een visum waarmee u meer dan 1 keer het Schengengebied mag in- en uitreizen. U vraagt dan aan de IND om uw visum te wijzigen.

Met een multiple entry visum mag u niet langer in Nederland en het Schengengebied blijven dan met een single entry visum. U mag dus met een multiple entry visum maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in het Schengengebied zijn.

Voorwaarden wijzigen visum

Voor het wijzigen van uw visum van single entry naar multiple entry gelden deze voorwaarden:

 • Uw paspoort is op de geplande datum van vertrek nog minimaal 3 maanden geldig.
 • U hebt een geldig Schengenvisum voor kort verblijf (type C). U hebt het visum gekregen van Nederland of een van de andere landen in het Schengengebied. Lees welke landen horen bij het Schengengebied.
 • Er is een nieuwe, bijzondere en onverwachte situatie ontstaan. Dit betekent dat de situatie er nog niet was bij de aanvraag van uw visum. Het gaat om 1 van deze situaties:
  • Overmacht. Dit betekent dat u niets aan de situatie kunt doen.
  • Belangrijke humanitaire redenen.
  • Belangrijke ernstige redenen die te maken hebben met uw werk.
  • Belangrijke persoonlijke redenen.
 • Bij de aanvraag van uw visum was niet duidelijk dat u vaker naar het Schengengebied moest reizen.
 • U gebruikt uw visum voor hetzelfde doel als waarvoor u het visum had gekregen.
 • U hebt nog steeds genoeg geld om de kosten van verblijf in het Schengengebied te betalen.
 • U hebt een (medische) reisverzekering die is afgesloten op uw naam. De verzekering dekt minimaal €30.000,- medische kosten in het Schengengebied. En dekt in ieder geval deze kosten:
  • Kosten voor naar huis gaan om medische redenen.
  • Dringende medische zorg.
  • Spoedbehandeling in het ziekenhuis.
 • U gaat nog steeds weg uit het Schengengebied op de datum die op uw visum staat.
 • Het is zeker dat u toegang krijgt tot uw eigen land of een ander land.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden. Voor het wijzigen van uw Schengenvisum naar multiple entry hebt u deze documenten nodig:

 • Uw geldige paspoort.
 • Documenten die uitleggen waarom u uw visum wilt veranderen. De documenten moeten laten zien dat het gaat om een bijzonder en onverwacht situatie. Bijvoorbeeld: een verklaring van een medisch specialist of huisarts, overlijdensbericht, uitnodiging van een onderneming.
 • Bewijs dat u genoeg geld hebt.
 • Bewijs van medische reisverzekering (polis of verzekeringspasje).

Hoe u wijziging visum naar multiple entry aanvraagt

Om uw Schengenvisum kort verblijf te veranderen, maakt u een afspraak bij het IND-loket. U moet zelf naar de afspraak komen. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moet uw ouder of voogd mee naar de afspraak.

Bel voor een afspraak om uw visum te wijzigen.

Kosten wijzigen visum

De aanvraag voor wijzigen Schengenvisum kort verblijf van single entry naar multiple entry kost € 30,00. U betaalt deze kosten tijdens de afspraak bij het IND-loket.

Beslissing op uw aanvraag

Op de dag van de afspraak neemt u de gevraagde documenten mee. De IND beoordeelt uw aanvraag meteen bij de afspraak. De beslissing is positief of negatief. Bij een positieve beslissing krijgt u de een multiple entry Schengenvisum. De loketmedewerker plakt het multiple entry visum in uw paspoort. Dit is nog steeds een Schengenvisum type C. Bij een negatieve beslissing verandert de IND uw visum niet naar multiple entry.

Bezwaar maken tegen de beslissing

Wordt uw visum niet gewijzigd? En bent u het daarmee niet eens? Vraag de IND-medewerker dan om de afwijzing in een brief te zetten. U ontvangt die brief met de negatieve beslissing (beschikking) binnen 2 weken. Met deze beschikking kunt u bezwaar maken. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Your Europe