Schengenvisum of vrije termijn verlengen

Laatste update: 23 oktober 2023

U wilt uw Schengenvisum of vrije termijn verlengen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verlenging aanvraagt.

Verlenging tot 90 dagen

Met een Schengenvisum of een vrije termijn mag u maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in het Schengengebied verblijven. Hebt u een Schengenvisum voor korter dan 90 dagen en wilt u door een bijzondere en onverwachte situatie langer blijven? Dan kunt u verlenging aanvragen voor de maximale verblijfsduur van 90 dagen.

Verlenging boven de 90 dagen

Hebt u al een Schengenvisum voor 90 dagen en wilt u door een bijzondere en onverwachte situatie langer blijven? U kunt uw Schengenvisum en vrije termijn met maximaal 90 dagen verlengen. In totaal mag u niet meer dan 180 dagen in het Schengengebied verblijven. Na verlenging is uw Schengenvisum en vrije termijn alleen geldig voor België, Nederland en Luxemburg.

Visumverlenging boven de 90 dagen voor Surinamers

Hebt u de Surinaamse nationaliteit en bent u 60 jaar of ouder? Dan kunt u per verblijf 1 keer het Schengenvisum verlengen tot boven de 90 dagen. U hebt geen bijzondere reden nodig. U kunt uw Schengenvisum met maximaal 90 dagen verlengen. Na verlenging is uw visum alleen geldig voor België, Nederland en Luxemburg.

Voorwaarden

Voor het verlengen van uw Schengenvisum of vrije termijn gelden de volgende voorwaarden:

 • Er is een bijzondere en onverwachte situatie. Het is voor u niet mogelijk Nederland te verlaten door ernstige ziekte, overmacht of belangrijke persoonlijke redenen. U moet uitleggen waarom u langer wilt blijven.
 • Uw huidige Schengenvisum of vrije termijn is nog geldig.
 • U hebt voldoende geld voor het verblijf in Nederland en de terugreis. U hebt minimaal €55 per persoon per dag voor de duur van het verblijf. Of iemand in Nederland staat garant voor u. Die persoon is dan verantwoordelijk voor het betalen van uw kosten.
 • U hebt een (medische) reisverzekering. Deze moet ook gelden voor de extra periode die u in het Schengengebied blijft. Krijgt u hier een medische behandeling? Dan laat u zien dat de verzekering de kosten van de behandeling betaalt. Of dat u de kosten op een andere manier betaalt.
 • Op de nieuwe geplande datum van vertrek is uw paspoort nog minimaal 3 maanden geldig.
 • Er zijn geen aanwijzingen dat u andere redenen hebt om uw Schengenvisum of vrije termijn te verlengen. Bijvoorbeeld dat u eigenlijk illegaal in Nederland wilt wonen.
 • U werkt niet op een manier die niet mag volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
   

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verlenging bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag open minus
Your Europe