Nareizigers

Laatste update: 13 juni 2022

U hebt een verblijfsvergunning asiel en wilt uw familie naar Nederland halen. U vraagt dan een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan voor uw gezinslid. Een mvv is een visum waarmee uw gezinsleden (nareizigers) naar Nederland kunnen reizen. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u gezinshereniging aanvraagt.

Voorwaarden

Voor u en uw gezinslid gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt een verblijfsvergunning asiel. 
 • U kunt deze aanvraag alleen doen voor de volgende gezinsleden:
  • Uw echtgenoot of echtgenote
  • Uw partner
  • Uw (pleeg)kind
  • Uw ouders. U kunt alleen een aanvraag voor uw ouders doen als u alleenstaand en jonger dan 18 jaar was toen u uw asielaanvraag deed.
 • U vraagt de mvv voor uw gezinslid aan binnen 3 maanden nadat u de asielvergunning hebt gekregen (nareistermijn). 
 • Uw gezinslid hoort bij uw gezin en hoorde ook in het buitenland bij uw gezin.
 • Vraagt u de mvv aan voor uw partner of echtgenoot of echtgenote? Dan moet u beiden 18 jaar of ouder zijn. 
 • Uw gezinslid heeft geen strafbaar feit of misdrijf gepleegd.  
 • U verklaart dat u de referent bent voor uw gezinslid. De referent is de persoon die het gezinslid (nareiziger) naar Nederland laat komen.
 • Is er een ouder die achterblijft in het land van herkomst? En heeft die ouder ook het gezag over het kind? Dan moet die ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen. De ouder geeft daarmee toestemming voor het vertrek van het kind naar Nederland.
 • U moet de identiteit van uw gezinslid en de gezinsband bewijzen met documenten. 
   

Procedure

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Aanvraag doen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Mvv ophalen en naar Nederland reizen open minus
 • 8. Verblijfsvergunning ophalen open minus

Aanvraagformulieren en documenten

U kunt deze aanvraag online doen.

Online form

Online aanvraag voor een 'machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel'

Schriftelijke formulieren

Download een formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.
Mijn gezinslid doet zelf de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland:

De verblijfsvergunning 

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Uw gezinslid krijgt een afgeleide verblijfsvergunning

Uw gezinslid krijgt een afgeleide verblijfsvergunning asiel. Dit betekent dat het verblijf van uw gezinslid afhankelijk is van uw asielvergunning. De IND kan de verblijfsvergunning van uw gezinslid intrekken als er geen gezinsband (relatie) meer is met u. Bijvoorbeeld als uw gezinslid een kind is dat binnen een jaar op zichzelf gaat wonen.

Uw gezinslid kan een zelfstandige verblijfsvergunning asiel aanvragen

Uw gezinslid mag ook zelf asiel aanvragen in Nederland. De IND beoordeelt dan of uw gezinslid recht heeft op een zelfstandige verblijfsvergunning asiel. Als dit niet zo is, krijgt uw gezinslid vaak toch de afgeleide verblijfsvergunning asiel. 

Werken met de verblijfsvergunning

Met een afgeleide verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag uw gezinslid in Nederland werken. Uw werkgever heeft  geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat ‘Arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’.

Wettelijke plichten

Een referent heeft een informatieplicht en een administratieplicht. Uw gezinslid heeft een informatieplicht. Lees meer over de wettelijke plichten als vreemdeling en referent familielid.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning van uw gezinslid is 5 jaar geldig.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning van uw gezinslid beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt de verblijfsvergunning van uw gezinslid binnenkort? Dan kan uw gezinslid de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Heeft uw gezinslid 5 jaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kan uw gezinslid een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.