Nareizigers

Laatste update: 14 november 2023

U hebt een verblijfsvergunning asiel en wilt uw familie naar Nederland halen. U vraagt dan een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan voor uw gezinslid. Een mvv is een visum waarmee uw gezinsleden (nareizigers) naar Nederland kunnen reizen. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u gezinshereniging aanvraagt.

Voorwaarden

Voor u en uw gezinslid gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt een verblijfsvergunning asiel. 
 • U kunt deze aanvraag alleen doen voor de volgende gezinsleden:
  • Uw echtgenoot of echtgenote
  • Uw partner
  • Uw (pleeg)kind
  • Uw ouders. U kunt alleen een aanvraag voor uw ouders doen als u alleenstaand en jonger dan 18 jaar was toen u uw asielaanvraag deed.
 • U vraagt de mvv voor uw gezinslid aan binnen 3 maanden nadat u de asielvergunning hebt gekregen (nareistermijn). 
 • Uw gezinslid hoort bij uw gezin en hoorde ook in het buitenland bij uw gezin.
 • Vraagt u de mvv aan voor uw partner of echtgenoot of echtgenote? Dan moet u beiden 18 jaar of ouder zijn. 
 • Uw gezinslid heeft geen strafbaar feit of misdrijf gepleegd.  
 • U verklaart dat u de referent bent voor uw gezinslid. De referent is de persoon die het gezinslid (nareiziger) naar Nederland laat komen.
 • Is er een ouder die achterblijft in het land van herkomst? En heeft die ouder ook het gezag over het kind? Dan moet die ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen. De ouder geeft daarmee toestemming voor het vertrek van het kind naar Nederland.
 • U moet de identiteit van uw gezinslid en de gezinsband bewijzen met documenten. 

Procedure

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 1. Aanvraag doen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Mvv ophalen en naar Nederland reizen open minus
 • 8. Aanmelding in Nederland open minus

Aanvraagformulieren en documenten

U kunt deze aanvraag online doen.

Online aanvraag voor een 'machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel'

Schriftelijke formulieren

Download een formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.

Mijn gezinslid doet zelf de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland:

Aanmelding en afspraak nareizigers COA en IND Zevenaar

Aanmelding in Zevenaar kan alleen op afspraak. Hebt u geen geschikte woning om al uw nareizende gezinsleden in te laten wonen? Vraag dan opvang voor de nareizigers aan bij het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze opvang is gratis. U maakt ook direct een afspraak voor aanmelding bij het nareisloket van de IND in Zevenaar. Hebt u wel een geschikte woning? Dan maakt u alleen een afspraak bij de IND.

Geen geschikte woning

U woont in de opvang van het COA of NIDOS. Of u woont in een woning die niet geschikt is om al uw gezinsleden in te laten wonen. Daarom moet u opvang bij het COA vragen voor uw gezinslid. Dit doet u per e-mail. Uw contactpersoon bij VluchtelingenWerk (VWN) kan u hiermee helpen. Vraag om opvang nadat de reis voor uw gezinslid is geboekt, maar voor het vertrek naar Nederland.

Opvang COA vragen per e-mail

U vraagt op de volgende manier opvang voor uw gezinslid aan bij het COA:

 • Stuur een e-mail naar het COA waarin u opvang vraagt voor uw nareizende gezinsleden. Stuur de e-mail naar het volgende e-mailadres: ZevenaarDuiven@COA.nl.
 • Zet de volgende gegevens in de e-mail:
  • Datum van aankomst in Nederland van uw nareizende gezinsleden. Dit is ook de dag waarop uw gezinsleden voor het eerst opvang nodig hebben.
  • Het v-nummer van al uw nareizende gezinsleden.
  • De voor- en achternamen van al uw nareizende gezinsleden.
  • Uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres (of het e-mailadres van VWN).
 • U krijgt binnen 2 werkdagen per e-mail een bevestiging van het COA waar u opvang kunt krijgen.

Afspraak IND

Hebt u het COA ge-e-maild voor opvang? Maak dan direct een afspraak bij de IND voor aanmelding bij het nareisloket in Zevenaar. Doe dit voor vertrek van de nareizigers naar Nederland.

Afspraak maken aanmelding nareisloket Zevenaar

Maak afspraak 

Belangrijk bij het maken van de afspraak

 • Maak pas een afspraak nadat de (vlieg)reis van de nareizigers is geboekt, maar voor vertrek naar Nederland.
 • Maak een afspraak voor alle gezinsleden die zich moeten melden in Zevenaar. En vul hun v-nummers en voor- en achternamen in.
 • Vul uw e-mailadres in of het e-mailadres van uw begeleider van VWN.

Adres IND Zevenaar

Het adres van de IND Zevenaar is: Ringbaan-Zuid 2A, 6905 DB Zevenaar. U en uw gezinslid melden zich bij het E-gebouw Aanmeld Nareis. De openingstijden en een routebeschrijving vindt u op de pagina IND-loketten en locaties. Overnachten is niet mogelijk in Zevenaar.

Afspraak Zevenaar annuleren

Kan de gemaakte afspraak in Zevenaar niet doorgaan? Bijvoorbeeld omdat uw gezinslid later dan gepland aankomt in Nederland? Annuleer de afspraak via de link in de e-mail waarin uw afspraak wordt bevestigd. Zodra het kan, maakt u een nieuwe afspraak voor uw gezinslid.

De verblijfsvergunning 

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Uw gezinslid krijgt een afgeleide verblijfsvergunning

Uw gezinslid krijgt een afgeleide verblijfsvergunning asiel. Dit betekent dat het verblijf van uw gezinslid afhankelijk is van uw asielvergunning. De IND kan de verblijfsvergunning van uw gezinslid intrekken als er geen gezinsband (relatie) meer is met u. Bijvoorbeeld als uw gezinslid een kind is dat binnen een jaar op zichzelf gaat wonen.

Uw gezinslid kan een zelfstandige verblijfsvergunning asiel aanvragen

Uw gezinslid mag ook zelf asiel aanvragen in Nederland. De IND beoordeelt dan of uw gezinslid recht heeft op een zelfstandige verblijfsvergunning asiel. Als dit niet zo is, krijgt uw gezinslid vaak toch de afgeleide verblijfsvergunning asiel. 

Werken met de verblijfsvergunning

Met een afgeleide verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag uw gezinslid in Nederland werken. Uw werkgever heeft  geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat ‘Arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’.

Wettelijke plichten

Een referent heeft een informatieplicht en een administratieplicht. Uw gezinslid heeft een informatieplicht. Lees meer over de wettelijke plichten als vreemdeling en referent familielid.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning van uw gezinslid is 5 jaar geldig.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning van uw gezinslid beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt de verblijfsvergunning van uw gezinslid binnenkort? Dan kan uw gezinslid de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Heeft uw gezinslid 5 jaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kan uw gezinslid een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.