Nareizigers

Laatste update: 15 april 2024

U hebt een verblijfsvergunning asiel en wilt gezinshereniging aanvragen. Lees hoe u een verblijfsvergunning en visum (mvv) voor nareis aanvraagt. 

Voorwaarden

Voor u en uw gezinslid gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt een verblijfsvergunning asiel. 
 • U kunt deze aanvraag alleen doen voor de volgende gezinsleden:
  • Uw echtgenoot of echtgenote
  • Uw partner
  • Uw (pleeg)kind
  • Uw ouders als u alleenstaand en jonger dan 18 jaar was toen u uw asielaanvraag deed.
 • U vraagt de verblijfsvergunning en het visum (mvv) tegelijk aan voor uw gezinslid. Dit inreisvisum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). U moet de aanvraag  binnen 3 maanden doen nadat u de asielvergunning hebt gekregen (nareistermijn). 
 • Uw gezinslid hoort bij uw gezin en hoorde ook in het buitenland bij uw gezin.
 • Vraagt u de mvv aan voor uw partner of echtgenoot of echtgenote? Dan moet u beiden 18 jaar of ouder zijn. 
 • Uw gezinslid heeft geen strafbaar feit of misdrijf gepleegd.  
 • U verklaart dat u de referent bent voor uw gezinslid. De referent is de persoon die het gezinslid (nareiziger) naar Nederland laat komen.
 • Is er een ouder die achterblijft in het land van herkomst? En heeft die ouder ook het gezag over het kind? Dan moet die ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen. De ouder geeft daarmee toestemming voor het vertrek van het kind naar Nederland.
 • U moet de identiteit van uw gezinslid en de gezinsband bewijzen met documenten. 

Procedure

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 1. Aanvraag doen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Mvv ophalen en naar Nederland reizen open minus
 • 8. Aanmelding in Nederland open minus

Aanvraagformulieren en documenten

U kunt deze aanvraag online doen.

Online aanvraag voor een 'machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel'

Schriftelijke formulieren

Download een formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.

Mijn gezinslid doet zelf de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland:

Afspraak nareizigers IND Zevenaar

Uw gezinslid heeft na het ophalen van de mvv 90 dagen de tijd om naar Nederland te reizen. Na aankomst in Nederland meldt uw gezinslid zich binnen 3 dagen bij de IND in Zevenaar. Aanmelding in Zevenaar kan alleen op afspraak. 

Opvang regelen COA

Woont u in de opvang van het COA of NIDOS? Of u woont in een woning die niet geschikt is om al uw gezinsleden in te laten wonen? Dan vraagt u opvang bij het COA voor uw gezinslid. Deze opvang is gratis. Dit doet u via e-mail. Uw contactpersoon bij VluchtelingenWerk (VWN) kan u hierbij helpen. Vraag om opvang nadat de reis voor uw gezinslid is geboekt, maar voor het vertrek naar Nederland.

Opvang COA vragen per e-mail

U vraagt op de volgende manier opvang voor uw gezinslid aan bij het COA:

 • Stuur een e-mail naar het COA waarin u opvang vraagt voor uw nareizende gezinsleden. Stuur de e-mail naar het volgende e-mailadres: FMMZZevenaarDuiven@coa.nl.
 • Zet de volgende gegevens in de e-mail:
  • Uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres (of het e-mailadres van VWN).
  • De voor- en achternamen van al uw nareizende gezinsleden.
  • Het v-nummer van al uw nareizende gezinsleden.
  • Datum van aankomst in Nederland van uw nareizende gezinsleden. Dit is ook de dag waarop uw gezinsleden voor het eerst opvang nodig hebben.
 • U krijgt binnen 2 werkdagen via e-mail een bevestiging van het COA waar u opvang kunt krijgen.

Afspraak IND

Hebt u een e-mail gestuurd naar het COA voor opvang? Dan maakt het COA voor u een afspraak bij de IND in Zevenaar. U hoeft zelf geen afspraak te maken. 

Afspraak maken aanmelding nareisloket Zevenaar

Maak afspraak 

Belangrijk bij het maken van de afspraak

 • Maak alleen een afspraak als u een geschikte woning hebt voor al uw gezinsleden. Hebt u geen geschikte woning? Dan maakt het COA voor u de afspraak. 
 • Maak pas een afspraak nadat de (vlieg)reis van uw gezinsleden is geboekt, maar voor vertrek naar Nederland.
 • Maak een afspraak voor alle gezinsleden die zich moeten melden in Zevenaar. En vul hun v-nummers en voor- en achternamen in.
 • Vul uw e-mailadres in of het e-mailadres van uw begeleider van VWN.

Adres IND Zevenaar

Het adres van het IND nareisloket is: Ringbaan-Zuid 2A, 6905 DB Zevenaar. U en uw gezinslid melden zich bij het E-gebouw Aanmeld Nareis. De openingstijden en een routebeschrijving vindt u op de pagina IND-loketten en locaties. Overnachten is niet mogelijk in Zevenaar.

Afspraak Zevenaar annuleren

Kan de gemaakte afspraak in Zevenaar niet doorgaan? Bijvoorbeeld omdat uw gezinslid later dan gepland aankomt in Nederland? Annuleer de afspraak via de link in de e-mail waarin uw afspraak wordt bevestigd. Zodra het kan, maakt u een nieuwe afspraak voor uw gezinslid. Heeft het COA een afspraak voor u gemaakt en kan deze niet doorgaan? Laat dit dan aan het COA weten. 

De verblijfsvergunning 

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Uw gezinslid krijgt een afgeleide verblijfsvergunning

Uw gezinslid krijgt een afgeleide verblijfsvergunning asiel. Dit betekent dat het verblijf van uw gezinslid afhankelijk is van uw asielvergunning. De IND kan de verblijfsvergunning van uw gezinslid intrekken als er geen gezinsband (relatie) meer is met u. Bijvoorbeeld als uw gezinslid een kind is dat binnen een jaar op zichzelf gaat wonen.

Uw gezinslid kan een zelfstandige verblijfsvergunning asiel aanvragen

Uw gezinslid mag ook zelf asiel aanvragen in Nederland. De IND beoordeelt dan of uw gezinslid recht heeft op een zelfstandige verblijfsvergunning asiel. 

Werken met de verblijfsvergunning

Met een afgeleide verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag uw gezinslid in Nederland werken. Uw werkgever heeft  geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat ‘Arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’.

Wettelijke plichten

Een referent heeft een informatieplicht en een administratieplicht. Uw gezinslid heeft een informatieplicht. Lees meer over de wettelijke plichten als vreemdeling en referent familielid.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning van uw gezinslid is 5 jaar geldig.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning van uw gezinslid beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt de verblijfsvergunning van uw gezinslid binnenkort? Dan kan uw gezinslid de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Heeft uw gezinslid 5 jaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kan uw gezinslid een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.