Wanneer begint de IND met mijn nareisaanvraag?

U hebt een asielvergunning en u hebt gezinshereniging (nareis) aangevraagd. Lees hoelang het duurt voordat de IND uw nareisaanvraag in behandeling neemt.

Brief IND bij begin aanvraag

U krijgt een brief (ontvangstbevestiging) als de IND uw aanvraag voor gezinshereniging heeft ontvangen. Daarna duurt het een aantal maanden voordat de IND begint met de behandeling van uw aanvraag. Dit komt doordat er erg veel nareisaanvragen zijn. De IND bekijkt de nareisaanvragen op volgorde van binnenkomst. U krijgt een brief als uw aanvraag aan de beurt is. Dit is het moment waarop de behandeling van uw aanvraag begint. In deze brief leest u of de IND nog meer informatie nodig heeft. En of u nog meer brieven kunt verwachten.

De behandeling van uw aanvraag 

Nadat u de brief hebt gekregen, kan het nog een aantal maanden duren voordat u de beslissing krijgt. Hoelang dit precies duurt is voor elke aanvraag anders. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Uw aanvraag is compleet. In de brief staat wanneer u de beslissing kunt verwachten.
  • Uw aanvraag is niet compleet. U krijgt een brief waarin staat wat u moet opsturen. Ook staat in de brief wanneer u de beslissing kunt verwachten. 
  • Heeft uw gezinslid geen of onvoldoende documenten? Dan kan de IND meer onderzoek doen. Bijvoorbeeld een DNA-onderzoek of een interview met u en met uw gezinslid. U krijgt een brief waarin staat welk onderzoek de IND opstart. 

Wachttijd tussen ontvangst en begin behandeling aanvraag

Wanneer de IND begint met de behandeling van uw aanvraag, hangt af van de datum van uw nareisaanvraag. In de tabel onder deze alinea staat uw wachttijd. Zoek in de eerste kolom de maand van uw nareisaanvraag. In de tweede kolom staat de maand waarin de IND begint met uw aanvraag.

Maand van aanvraag Verwachte maand waarin de IND start met uw aanvraag
November 2022 Juni 2024
December 2022 Juli 2024
Januari 2023 Augustus 2024
Februari 2023 Augustus 2024
Maart 2023 September 2024
April 2023 Oktober 2024
Mei 2023 Oktober 2024
Juni 2023 November 2024
Juli 2023 December 2024
Augustus 2023 Februari 2025
September 2023 Maart 2025
Oktober 2023 April 2025
November 2023 Mei 2025
December 2023 Juni 2025
Januari 2024 Augustus 2025
Februari 2024 Oktober 2025
Maart 2024 November 2025
April 2024 Januari 2026
Mei 2024 Februari 2026

Voorbeeld berekenen wachttijd nareisaanvraag

U hebt in de maand oktober 2023 uw nareisaanvraag gedaan. Dan neemt de IND in april 2025 uw aanvraag in behandeling. Is deze maand voorbij en hebt u nog geen brief gehad? Vraag dan een medewerker van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) of zij contact opnemen met de IND. In dit voorbeeld kunt u vanaf mei 2025 VWN om hulp vragen.