Overige verblijfsvergunningen

Laatste update: 25 september 2023

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen om humanitaire redenen. Lees welke verblijfsvergunningen dit zijn, waar u meer informatie kunt vinden en welk aanvraagformulier u nodig hebt.

Tijdelijk humanitair

De volgende verblijfsvergunningen hebben een tijdelijk, humanitair verblijfsdoel. Wilt u meer weten over de voorwaarden en de procedure? Neem contact op met de IND

Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen voor een van de volgende verblijfsdoelen? Gebruik dan het volgende formulier:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel

  open minus
 • Kind onder toezichtstelling

  open minus
 • Tijdelijke plaatsing in pleeggezin of instelling volgens Haags Kinderbeschermingsverdrag

  open minus
 • Buiten schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken

  open minus
 • Verwesterde Afghaanse meisjes en familie

  open minus
 • Terminale ziekte

  open minus

Niet-tijdelijk humanitair

De volgende verblijfsvergunningen hebben een niet-tijdelijk, humanitair verblijfsdoel. Wilt u meer weten over de voorwaarden en de procedure? Neem contact op met de IND.

Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen voor een van de volgende verblijfsdoelen? Gebruik dan het volgende formulier:

Alles uitklappen Alles inklappen

Gezinsleden militairen Joint Force Command Headquarters

U kunt verblijf aanvragen als familielid van een militair bij de Joint Force Command Headquarters van de NAVO in Brunssum. De militair moet een geprivilegieerde status hebben. Nederland Gastland van het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het verblijf van geprivilegieerde personen. Lees meer informatie over Buitenlandse Zaken op rijksoverheid.nl.

Pilot Huisvesting voor Akense niet-EU studenten

De pilot Huisvesting voor Akense niet-EU-studenten was een samenwerking tussen Duitsland en Nederland. De pilot duurde 5 jaar en is gestopt op 1 april 2021. U kunt daarom geen nieuwe verblijfsvergunning aanvragen. U kunt een bestaande verblijfsvergunning nog wel verlengen. Wilt u meer weten over de voorwaarden en de procedure? Neem contact op met de gemeente Kerkrade.

Buitenlandse investeerder

U wilt in Nederland wonen en investeren. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig.

Voorwaarden

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U investeert een bedrag van minimaal € 1.250.000 in een innovatieve onderneming gevestigd in Nederland. Of in een fonds dat volgens het Ministerie van Economische Zaken past binnen de SEED-regeling. Of in een participatiefonds of contractueel samenwerkingsverband dat investeert in een onderneming in Nederland. Investeren in onroerend goed voor eigen bewoning is uitgesloten.
 • U stort het te investeren bedrag op een bankrekening van een Nederlandse bank of een bank van een EU-lidstaat met een vestiging in Nederland. Deze vestiging staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Banken die onder toezicht staan maken gebruik van het Europees Paspoort.
 • Uw investering heeft een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Dit wordt getoetst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO maakt gebruik van een puntensysteem. De toegevoegde waarde blijkt als de investering aan 2 van de volgende 3 criteria voldoet:
  • Binnen 5 jaar worden minimaal 10 arbeidsplaatsen gecreëerd.
  • Een bijdrage aan de vergroting van de innovativiteit van het Nederlandse bedrijf. Dit kan onder meer blijken uit de inbreng van een patent of octrooi, een investering in innovativiteit (zowel technologisch als niet-technologisch), of een investering in een bedrijf dat behoort tot een topsector.
  • Er is andere niet-financiële toegevoegde waarde.  Bijvoorbeeld specifieke kennis, netwerken, afnemers en actieve betrokkenheid van de investeerder.
 • Het vermogen waaruit u investeert heeft geen malafide herkomst. De IND kan informatie inwinnen bij de Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland. U geeft toestemming om onderzoek te laten doen in het buitenland naar de herkomst van uw vermogen.
 • U hebt bij een eerdere aanvraag om een verblijfsvergunning geen onjuiste gegevens verstrekt of relevante gegevens achtergehouden.
 • U hebt niet eerder onrechtmatig in Nederland verbleven.
Alles uitklappen Alles inklappen