Tweede of volgende asielaanvraag

Laatste update: 8 januari 2024

U wilt opnieuw asiel aanvragen in Nederland. Bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in uw land van herkomst of in uw persoonlijke situatie. Lees hoe u een herhaalde asielaanvraag doet. 

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor u:

  • U bent in Nederland.
  • U hebt eerder asiel aangevraagd in Nederland. De IND heeft deze aanvraag afgewezen. Of de IND heeft uw verblijfsvergunning asiel ingetrokken.
  • Er zijn nieuwe elementen en bevindingen in uw situatie. Bijvoorbeeld gebeurtenissen die uw persoonlijke situatie of de situatie in uw land van herkomst hebben veranderd. Die nieuwe informatie kan ook een verandering zijn van het beleid of een uitspraak van de rechter. 

Procedure

Alles uitklappen Alles inklappen
  • 1. Voorwaarden controleren open minus
  • 2. Documenten verzamelen open minus
  • 3. Aanvraag doen open minus
  • 4. Controle aanvraag open minus
  • 5. Wel of geen gehoor open minus
  • 6. Beslissing aanvraag open minus
  • 7. Verblijfsvergunning ophalen open minus

Aanvraagformulier

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Werken met de verblijfsvergunning

U mag vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat: 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht

De IND controleert of u zich houdt aan uw plicht. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is 5 jaar geldig.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd gehad? Dan kunt u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aanvragen.