Verblijfsvergunning studie hbo of universiteit

Laatste update: 15 maart 2024

U wilt een verblijfsvergunning om te studeren aan een hogeschool (hoger beroepsonderwijs of hbo) of universiteit in Nederland. Alleen een door de IND erkende onderwijsinstelling kan een verblijfsvergunning voor u aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe uw onderwijsinstelling de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

  • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
  • U hebt een (tijdelijk) bewijs van inschrijving als student aan hogeschool (hbo) of universiteit.
  • Uw opleiding is geaccrediteerd: Dat betekent dat de opleiding is erkend door NVAO (Nederland) of EQAR (Europa).
  • Uw onderwijsinstelling is erkende referent bij de IND.
  • U gaat een voltijdopleiding volgen.
  • U voldoet aan de inkomenseisen.  
  • U maakt elk studiejaar voldoende studievoortgang. Dit betekent dat u elk studiejaar minimaal 50% van de studiepunten haalt. Uw onderwijsinstelling beoordeelt de studievoortgang en laat u weten of u voldoende studiepunten hebt gehaald. Is uw studievoortgang onvoldoende en vindt de onderwijsinstelling dat u daar geen goede reden voor hebt? Dan meldt de onderwijsinstelling u af bij de IND. Wilt u meer weten over deze studievoortgangsmonitoring? Neem dan contact op met uw onderwijsinstelling.

Voorbereidende periode

Moet u van de onderwijsinstelling nog vakken halen of een taaltoets doen voor toelating tot de opleiding? Of moet u zich voorbereiden op een masteropleiding nadat u een bachelordiploma hebt gehaald (premaster)? De verblijfsvergunning geeft ook woonrecht in Nederland voor een voorbereidende periode. Deze voorbereidende periode duurt normaal 12 maanden. In die periode kunt u gaan voldoen aan de eisen om de gewenste studie te mogen volgen. Uw onderwijsinstelling bepaalt of u voldoet aan de eisen. Voldoet u niet aan de eisen wat ook de reden is? Dan meldt de onderwijsinstelling u af bij de IND.

Procedures en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Uw onderwijsinstelling doet voor u de aanvraag en gebruikt dit aanvraagformulier:

Schriftelijke formulieren

Schriftelijke formulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘studie’(erkend referent) Hoger onderwijs

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Heeft uw onderwijsinstelling bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'Tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet toegestaan'. 

Werken in loondienst

U mag in loondienst werken als uw werkgever een werkvergunning (TWV) voor u heeft. Wilt u werken, dan moet u kiezen: U mag maximaal 16 uur per week werken of voltijds in de maanden juni, juli en augustus.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of uw werkgever een TWV heeft. En of u niet meer werkt dan toegestaan. Werkt u meer dan toegestaan of zonder TWV? Dan meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie dit bij de IND en geeft uw werkgever een boete. De IND zoekt contact met uw onderwijsinstelling.

Werken als zelfstandig ondernemer

U mag als zelfstandige werken zolang u blijft voldoen aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning. U hebt geen TWV nodig en u mag als zelfstandige zoveel werken als u wilt. Wel moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en belasting betalen. U moet mogelijk ook een Nederlandse ziektekostenverzekering regelen.

Stage

Stage lopen mag als uw stage bij uw opleiding hoort. Dan is een TWV niet nodig. Bezoek de website van Nuffic voor meer informatie.

Overstappen andere onderwijsinstelling​

U mag tussentijds wisselen van onderwijsinstelling. U hoeft geen nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen. Uw nieuwe onderwijsinstelling moet wel erkend zijn als referent. Ook moeten u en uw nieuwe onderwijsinstelling uw overstap melden aan de IND. 

Tijdelijke studie buiten Nederland

Intra EU-mobiliteit

EU-richtlijn 2016/801 maakt studeren met een verblijfsvergunning in meerdere EU-landen mogelijk (intra EU-mobiliteit). U mag dan met uw Nederlandse verblijfsvergunning maximaal 360 dagen in andere EU-landen studeren. De studie in het buitenland moet onderdeel zijn van een onderwijsprogramma waarin staat dat u in meerdere landen studeert (mobiliteitsmaatregelen). Of u gaat in een ander EU-land studeren volgens een overeenkomst tussen 2 of meer scholen voor hoger onderwijs. Stage valt niet onder de richtlijn. Uw onderwijsinstelling in Nederland moet uw studie in de EU op tijd melden bij de IND met het volgende formulier:

Geen intra EU-mobiliteit

Voor uw studie in Nederland mag u maximaal 12 maanden achter elkaar onderwijs volgen in het buitenland. Ook dan en als u stage loopt, moet u voldoende studievoortgang maken. Anders kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken. 

Wettelijke plichten

Uw onderwijsinstelling heeft als erkende referent een informatieplicht, een administratieplicht en zorgplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht.
 
Lees meer over de wettelijke plichten van de erkende referent en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning voor studie is 3 maanden langer geldig dan de duur van uw studie. Een voorbereidende periode hoort bij de studieduur. De geldigheid geldt zolang u aan de voorwaarden voldoet. De IND geeft de verblijfsvergunning voor maximaal 5 jaar. 

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Andere  verblijfsvergunning aanvragen

Bent u klaar met uw studie? Dan kunt u een andere verblijfsvergunning aanvragen, bijvoorbeeld voor deze doelen: