Intra-EU-mobiliteit studie (richtlijn (EU) 2016/801)

Laatste update: 23 januari 2024

U hebt in een ander EU-land een verblijfsvergunning studie volgens richtlijn (EU) 2016/801. U komt via intra-EU-mobiliteit maximaal 360 dagen in Nederland studeren. Lees wat de voorwaarden zijn en wat de procedure is.

Wat is intra-EU-mobiliteit studie?

Richtlijn (EU) 2016/801 bepaalt dat studenten van buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland in meer EU-landen kunnen studeren. Dit heet intra-EU-mobiliteit. Studenten kiezen een EU-land waar zij gaan studeren. Daarna kan de student een deel van de studie volgen in (een of meer) andere EU-landen. De student gebruikt hiervoor de verblijfsvergunning studie van het eerste land. Er is geen Nederlandse verblijfsvergunning nodig.

Nederland eerste land voor studie

Is Nederland het eerste land waar u wilt studeren? Kijk dan voor de aanvraag van de verblijfsvergunning op de pagina Verblijfsvergunning studie hbo of universiteit
 

Voorwaarden

Voor intra-EU-mobiliteit studie gelden de volgende voorwaarden:

  • U hebt een geldige verblijfsvergunning voor studie in een ander EU-land, behalve Ierland en Denemarken. 
  • U volgt een onderwijsprogramma waarbij u in meerdere landen studeert. Of u komt naar Nederland via een overeenkomst tussen 2 of meer scholen voor hoger onderwijs.
  • U gaat studeren aan een Nederlandse hogeschool (hbo) of universiteit die door de IND is erkend als referent. Een erkende referent staat in het openbaar register van erkende referenten.
  • U blijft maximaal 360 dagen voor studie in Nederland. Uw verblijfsvergunning studie van het andere EU-land is geldig zolang u in Nederland bent.
  • U hebt voldoende geld. Lees meer over de inkomenseis voor studenten.
  • Er zijn geen redenen om aan te nemen dat u voor een ander doel dan studie in Nederland wilt wonen.
  • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Procedure en kosten

De procedure voor intra-EU-mobiliteit studie bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

U of uw onderwijsinstelling doet schriftelijk een kennisgeving. Uw onderwijsinstelling kan de kennisgeving ook schriftelijk of digitaal via Studielink doen.

Schriftelijke formulieren

Download het formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

Werken tijdens intra-EU-mobiliteit

U mag tijdens de intra-EU-mobiliteit werken volgens deze regels:

  • U mag maximaal 16 uur per week werken. Of voltijd in de maanden juni, juli en augustus. Uw werkgever moet een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u hebben. 
  • U mag ook werken als ondernemer. U moet dan wel blijven voldoen aan de voorwaarden van de intra-EU-mobiliteit studie.

Duur intra-EU-mobiliteit

U kunt maximaal 360 dagen studeren in Nederland. Uw verblijfsvergunning voor studie in het andere EU-land moet geldig zijn zolang u in Nederland studeert.

Your Europe