Verblijfsvergunning culturele uitwisseling

Laatste update: 18 december 2023

Voor een culturele uitwisseling in Nederland hebt u een verblijfsvergunning nodig. Alleen een door de IND erkende uitwisselingsorganisatie kan deze voor u aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe de uitwisselingsorganisatie de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

Voor u en het gastgezin gelden de volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U bent minimaal 18 en maximaal 30 jaar oud op het moment van de aanvraag. Of u bent tussen 15 en 18 jaar en in het uitwisselingsprogramma staat dat dit mag.
 • U hebt niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • U hebt voldoende geld om uw verblijf in Nederland te betalen.
 • U hebt een verzekering die ziektekosten in Nederland dekt.
 • U gaat wonen bij een gastgezin dat staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U schrijft zich ook in op dat adres.
 • Uw gastgezin bestaat uit 2 of meer personen. Deze personen hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.
 • U hebt niet eerder voor het gastgezin gewerkt, in Nederland of in het buitenland. 
 • U gaat tijdelijk in Nederland wonen voor een uitwisselingsprogramma via een erkende uitwisselingsorganisatie (erkende referent).
 • U gaat kennismaken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Dit gebeurt door uw verblijf in het gastgezin, activiteiten van de uitwisselingsorganisatie en het volgen van onderwijs.
 • U gaat geen taken doen voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben, waarvoor u een specifieke vaardigheid moet hebben. Bijvoorbeeld verpleegkundige taken.
 • U hebt geen contract getekend met een gastgezin, bemiddelingsbureau (Nederlands of buitenlands) of uitwisselingsorganisatie, waarin staat dat u een (geld)boete moet betalen als u het contract niet nakomt.
 • U hebt geen geld als borg betaald aan een bemiddelingsbureau (Nederlands of buitenlands) of uitwisselingsorganisatie.

Vrijwilliger via European Solidarity Corps 

Wilt u in Nederland vrijwilligerswerk doen via het European Solidarity Corps? Dan moet u een overeenkomst hebben met een erkende uitwisselingsorganisatie. Hebt u al eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad? Ook dan mag u een verblijfsvergunning voor vrijwilligerswerk via European Solidarity Corps aanvragen.
 

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

De uitwisselingsorganisatie kan deze aanvraag online doen.

Online aanvragen in Portaal Zakelijk

Schriftelijke formulieren

De uitwisselingsorganisatie kan de aanvraag ook met de hand invullen en per post versturen.

Online aanvragen in Portaal Zakelijk

Schriftelijke formulieren

De uitwisselingsorganisatie kan de aanvraag ook met de hand invullen en per post versturen.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak: 

 

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat: 'TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'. 

U mag met de verblijfsvergunning culturele uitwisseling alleen vrijwilligerswerk doen. Dit moet in het uitwisselingsprogramma staan. Voor het vrijwilligerswerk is geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Voor het gastgezin en de uitwisselingsorganisatie gelden andere plichten. 

Lees meer over de plichten van de erkende referent en de informatieplicht van de vreemdeling.  

De IND controleert of u zich houdt aan uw plicht. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning voor culturele uitwisseling is maximaal 1 jaar geldig. 

De verblijfsvergunning voor vrijwilligerswerk via European Solidarity Corps is geldig voor de periode dat u vrijwilligerswerk doet, met een maximum van 1 jaar. 

U moet al die tijd aan de voorwaarden voldoen. U mag overstappen naar een ander gastgezin of een andere uitwisselingsorganisatie. De uitwisselingsorganisatie moet dit wel melden bij de IND.

Vervolgaanvragen

U kunt de verblijfsvergunning voor culturele uitwisseling niet verlengen. Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.