error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

Verblijfsvergunning slachtoffer eergerelateerd of huiselijk geweld

Laatste update: 29 mei 2022

U heb een verblijfsvergunning bij uw partner of een familielid. Of u hebt nog geen verblijfsvergunning. U bent slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd geweld of geweld thuis. Om die reden is de relatie of familieband verbroken. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen als slachtoffer van eergerelateerd of huiselijk geweld.

Voorwaarden

Voorwaarden eergerelateerd geweld

 • Er is een dreiging met eergerelateerd geweld in Nederland en in het land van herkomst. Het land van herkomst is het land waarvan u de nationaliteit hebt. Eergerelateerd geweld betekent dat uw familie dreigt met geweld omdat de eer van de familie is beschadigd.
 • De dreiging is echt (reëel)en kan niet binnen een korte tijd worden weggenomen.
 • De dreiging met het eergerelateerd geweld is voldoende ernstig. Dit is in ieder geval zo in de volgende situaties:
  • Misdrijven die het leven van u of uw kinderen ernstig in gevaar brengen. Bijvoorbeeld als u of uw kinderen worden gedwongen tot zelfmoord.
  • De verminking, mishandeling of de beroving van uw vrijheid of die van uw kinderen of die dreiging hiermee. 
  • Verstoting, waardoor u zich niet zelfstandig kan handhaven. Dit betekent dat u niet zonder hulp van andere mensen kunt leven in uw land van herkomst.
  • Kinderontvoering.
  • Geweld dat leidt tot een hele erge situatie (schrijnende omstandigheden). Bijvoorbeeld een gedwongen scheiding van ouder en kind of een gedwongen huwelijk.

Voorwaarden huiselijk geweld 

 • Er is huiselijk geweld of een dreiging van huiselijk geweld.
 • Door het huiselijk geweld is het huwelijk of de relatie verbroken. Dit geldt niet als u jonger dan 18 jaar bent.
 • Het huiselijk geweld heeft niets te maken met eer of eerwraak.
 • Wonen in uw land van herkomst zorgt er niet voor dat het huiselijk geweld stopt.
   

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Schriftelijke formulieren

Download het aanvraagformulier, vul het in en verstuur het per post.
Ik heb al een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid:

De verblijfsvergunning 

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Werken met de verblijfsvergunning

U mag vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat: 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'. 

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete  krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

Hebt u nu geen verblijfsvergunning? De verblijfsvergunning humanitair tijdelijk is 1 jaar geldig.
Hebt u al een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid? De verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk is 5 jaar geldig. 

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen  of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Andere verblijfsvergunning aanvragen

Hebt u 1 jaar een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk gehad? Dan kunt u de verblijfsvergunning wijzigen naar zelfstandige verblijfsvergunning ‘humanitair niet-tijdelijk’

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd 

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning gehad voor humanitair niet-tijdelijk? Dan kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.