Verblijfsvergunning slachtoffer eergerelateerd of huiselijk geweld

Laatste update: 13 november 2023

U hebt geen verblijfsvergunning en u bent slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd geweld of geweld thuis. Om die reden is de relatie of familieband verbroken. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen.

Voorwaarden

Voorwaarden eergerelateerd geweld

 • Er is een dreiging met eergerelateerd geweld in Nederland en in het land van herkomst. Het land van herkomst is het land waarvan u de nationaliteit hebt. Eergerelateerd geweld betekent dat uw familie dreigt met geweld omdat de eer van de familie is beschadigd.
 • De dreiging is echt (reëel) en kan niet op korte termijn worden weggenomen.
 • De dreiging met het eergerelateerd geweld is voldoende ernstig. Dit is in ieder geval zo in de volgende situaties:
  • Misdrijven die het leven van u of uw kinderen ernstig in gevaar brengen. Bijvoorbeeld als u of uw kinderen worden gedwongen tot zelfmoord.
  • Verminking, mishandeling of de beroving van uw vrijheid of die van uw kinderen of de dreiging hiermee. 
  • Verstoting, waardoor u zich niet zelfstandig kan handhaven. Dit betekent dat u niet zonder hulp van andere mensen kunt leven in uw land van herkomst.
  • Kinderontvoering.
  • Geweld dat leidt tot een hele erge situatie (schrijnende omstandigheden). Bijvoorbeeld een gedwongen scheiding van ouder en kind of een gedwongen huwelijk.

Voorwaarden huiselijk geweld 

 • Er is huiselijk geweld of een dreiging van huiselijk geweld.
 • Door het huiselijk geweld is het huwelijk of de relatie verbroken. Deze voorwaarde geldt niet als u jonger bent dan 18 jaar.
 • Het huiselijk geweld heeft niets te maken met eer of eerwraak.
 • Het huiselijk geweld stop niet als u gaat wonen in uw land van herkomst.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Schriftelijke formulieren

Download het aanvraagformulier, vul het in en verstuur het per post.

De verblijfsvergunning 

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Werken met de verblijfsvergunning

U mag vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat: 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'. 

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete  krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

Hebt u nu geen verblijfsvergunning? De verblijfsvergunning humanitair tijdelijk is 1 jaar geldig.

Hebt u al een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid? De verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk is 5 jaar geldig. 

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen  of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Andere verblijfsvergunning aanvragen

Hebt u 1 jaar een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk gehad? Dan kunt u de verblijfsvergunning wijzigen naar zelfstandige verblijfsvergunning ‘humanitair niet-tijdelijk’

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd 

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning gehad voor humanitair niet-tijdelijk? Dan kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.