In Nederland blijven als u niet meer bij EU-burger woont

Laatste update: 19 september 2023

U had verblijfsrecht in Nederland volgens het EU-recht, omdat u woonde bij uw familielid of partner uit de EU, EER of Zwitserland. U woont niet meer samen. Bijvoorbeeld omdat uw partner is overleden of uw relatie beëindigd is. Lees of u in Nederland mag blijven wonen. 

Situaties waarin u in Nederland mag blijven wonen

Woont u niet bij uw familielid of partner uit de EU, EER of Zwitserland? Dan mag u in sommige situaties in Nederland blijven. Uw familielid of partner noemen we hierna burger van de Unie.

U hebt de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland

U mag in Nederland blijven wonen. Er gelden wel voorwaarden. Lees de voorwaarden op de pagina Als burger van de EU, EER of Zwitserland wonen in Nederland.

U hebt een andere nationaliteit

U hebt een andere nationaliteit en woont niet meer bij de burger van de Unie. Selecteer uw situatie hieronder en lees of u in Nederland mag blijven wonen. Is de burger van de Unie een Nederlander? Dan zijn de situaties alleen op u van toepassing als de Nederlander ook gebruik heeft gemaakt van het EU-recht. Lees wanneer het EU-recht voor Nederlanders geldt.

 

Alles uitklappen Alles inklappen

U hebt voldoende inkomen (inkomenseis)

U moet voldoende inkomen hebben om in Nederland te mogen blijven wonen. Dit noemen we de inkomenseis. Het maakt voor de inkomenseis niet uit wat uw nationaliteit is.

In de volgende situaties is uw volkomen voldoende:

  • U bent werknemer of ondernemer. U voert reële en daadwerkelijke arbeid uit. Dit betekent dat u minimaal 40% van de normale volledige werkweek werkt. Of u verdient minimaal 50% van het bijstandsbedrag dat voor u geldt.
  • U hebt een inkomen dat net zo hoog of hoger is dan het normbedrag voor uw gezinssituatie. En u hebt een ziektekostenverzekering in Nederland.
  • U bent het gezinslid van iemand die werknemer of ondernemer is. Of van een persoon die een inkomen heeft dat net zo hoog of hoger is dan het normbedrag voor zijn gezinssituatie.

Hebt u nog geen werk? Dan krijgt u 6 maanden de tijd om een baan te zoeken.

Wanneer de inkomenseis niet geldt

In de volgende situaties geldt de inkomenseis niet:

  • U bent kind van een overleden of uit Nederland vertrokken burger van de Unie. En u studeert in Nederland.
  • U bent de verzorgende ouder van een kind van een overleden of uit Nederland vertrokken burger van de Unie. En het kind studeert in Nederland.

 

Nieuw verblijfsdocument aanvragen

Woont u niet meer bij de burger van de Unie en mag u in Nederland blijven wonen? Dan hebt u soms een nieuw verblijfsdocument nodig. Bekijk de volgende situaties en controleer of u een nieuw verblijfsdocument moet aanvragen:

  • Uw verblijfsdocument is nog geldig. U houdt dit document en hoeft nu geen nieuwe aan te vragen. U moet de wijziging in uw situatie melden bij de IND. 
  • Uw verblijfsdocument is niet meer geldig. En u hebt nog geen duurzaam verblijf. U moet een nieuw verblijfsdocument aanvragen. Lees meer op de pagina Toetsing EU-recht familieleden burger van de Unie.
  • U woont al 5 jaar achter elkaar in Nederland. U hebt misschien recht op duurzaam verblijf. U moet een nieuw verblijfsdocument aanvragen. Lees meer op de pagina Duurzaam verblijf burgers van de Unie en hun familieleden.

Meld einde samenwoning bij de IND

Woont u niet meer samen met de burger van de Unie? Meld dat dan bij ons. Dat kunt u doen met het volgende formulier:

Your Europe