Asiel

U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel is een vorm van bescherming. Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen. De IND onderzoekt of iemand bescherming nodig heeft.

Updates

Asielinstroom in april 2022

- ‚ÄčIn april 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen...

Hoger beroep tegen uitspraken dwangsommen

- Sinds de zomer van 2020 hebben asielzoekers niet langer recht op een vergoeding (dwangsom) wannee...

Asielinstroom in maart 2022

- ‚ÄčIn maart 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen...

Meer nieuws

Handig om te weten

  • Vraagt u in Nederland asiel aan? En is een ander Europees land verantwoordelijk voor de behandeling van uw asielaanvraag?. U volgt dan de Dublin-procedure

  • Ga naar www.forrefugees.nl voor meer informatie in 8 talen over asiel en de regels in Nederland. U leest daar ook welke hulp u van VluchtelingenWerk Nederland kunt krijgen.