Asiel

U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel is een vorm van bescherming. Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen. De IND onderzoekt of iemand bescherming nodig heeft.

Updates

Asielinstroom in december 2021

- ​In december 2021 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvra...

Pilot voor aanmelding nareizigers ontlast Ter Apel

- ​De IND verplaatst de aanmelding van nareizende gezinsleden van statushouders van Ter Apel naar d...

Druk op asielproces door hogere instroom

- ​In november is het aantal asielaanvragen iets gedaald ten opzichte van de maanden hiervoor. De i...

Meer nieuws

Handig om te weten

  • Vraagt u in Nederland asiel aan? En is een ander Europees land verantwoordelijk voor de behandeling van uw asielaanvraag?. U volgt dan de Dublin-procedure

  • Ga naar www.forrefugees.nl voor meer informatie in 8 talen over asiel en de regels in Nederland. U leest daar ook welke hulp u van VluchtelingenWerk Nederland kunt krijgen.