Asiel

U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel is een vorm van bescherming. Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen. De IND onderzoekt of iemand bescherming nodig heeft.

Updates

Asielinstroom in juni 2021

- ​In juni bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en na...

Asielinstroom in mei 2021

- ​In mei bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nar...

Aanmeldgehoor en eerste gehoor samengevoegd, flexibele AA ingevoerd

- ​Met ingang van 25 juni zijn er enkele veranderingen in de asielprocedure. Doel hiervan is een ef...

Meer nieuws

Handig om te weten

  • Vraagt u in Nederland asiel aan? En is een ander Europees land verantwoordelijk voor de behandeling van uw asielaanvraag?. U volgt dan de Dublin-procedure

  • Ga naar www.forrefugees.nl voor meer informatie in 8 talen over asiel en de regels in Nederland. U leest daar ook welke hulp u van VluchtelingenWerk Nederland kunt krijgen.