error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

Asiel

U of uw familielid wilt een verblijfsvergunning asiel aanvragen of verlengen. Of u wilt een herhaalde asielaanvraag indienen. Lees per situatie de voorwaarden.