• Home
  • Verkorte Algemene Asielprocedure: veelgestelde vragen

Verkorte Algemene Asielprocedure: veelgestelde vragen

​U hebt de Syrische, Jemenitische of Turkse nationaliteit. Of u bent Staatloos en komt uit Syrië. U wilt meer weten over de verkorte Algemene Asielprocedure.  Hierbij krijgt u het eerste en het nader gehoor op 1 dag.

Waarom heeft de IND voor deze groep gekozen?

Het afgelopen jaar bleek dat de IND bij deze groepen minder tijd nodig heeft voor de gehoren. Dit komt omdat veel mensen uit deze groep recht hebben op asiel. Het gaat om een grote groep mensen.

Ik val onder deze groep. Wanneer start mijn procedure?

De IND begint met de mensen die het langst geleden asiel hebben aangevraagd. Wanneer uw procedure precies start kan de IND helaas niet zeggen.

Hoe lang gaat de IND aanvragen van deze groep versneld behandelen?

De IND gaat dit in ieder geval een half jaar doen. Na dat half jaar bekijkt de IND of de doorlooptijden inderdaad korter zijn geworden. En of we er langer mee doorgaan.

Hoe ziet deze verkorte procedure eruit?

De verkorte AA procedure ziet er als volgt uit:

Dag 1 Eerste gehoor en Nader gehoor
Dag 2 Nabespreking door advocaat + indiening correcties & aanvullingen
Dag 3 Besluitvorming IND
Dag 4 Uitreiking besluitvorming (inwilliging of zending Verlengde Asielprocedure (VA))

In plaats van maximaal 8 dagen duurt de AA-procedure voor deze doelgroepen in de meeste gevallen 4 dagen.

De procedure voor de andere nationaliteiten in spoor 4 ziet er als volgt uit:
Dag 1 Eerste gehoor
Dag 2 Nabespreking door advocaat, indiening correcties & aanvullingen op Eerste gehoor en voorbereiding op Nader gehoor
Dag 3 Nader gehoor
Dag 4 Indiening correcties & aanvullingen op het Nader gehoor
Dag 5 Besluitvorming IND
Dag 6 Uitreiken Besluitvorming (inwilliging of zending Verlengde Asielprocedure (VA)) of indienen zienswijze op het voornemen
Dag 7 Besluitvorming IND (bij uitgebracht voornemen)
Dag 8 Uitreiken besluitvorming

Wat betekent dit voor andere nationaliteiten?

Deze nieuwe aanpak heeft ook gevolgen voor de andere nationaliteiten. Het kost minder tijd om aanvragen van Syriërs, Turken, Jemenieten en staatlozen uit Syrië te beoordelen. Daardoor heeft het uiteindelijk ook een positieve invloed op aanvragen van mensen met andere nationaliteiten.