Werkgever

U bent een werkgever (incl. mkb) en wilt een buitenlandse werknemer aannemen of heeft een buitenlandse werknemer in dienst. Hier vindt u informatie hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt voor uw buitenlandse werknemer, hoe u erkenning als referent aanvraagt en welke verblijfsvergunningen om te werken bestaan.

Nieuws

Voorwaarden ICT-aanvraag niet erkend referenten gewijzigd

- ​Vanaf 1 oktober zullen er meer bewijsmiddelen opgevraagd worden bij ICT (Intra Corporate Transfe...

Dreigingsbeeld Statelijke Actoren

- In februari dit jaar hebben de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire I...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 12 augustus 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws

Handig om te weten

  • Lees de Nieuwsbrief Zakelijk en blijf op de hoogte van de relevante ontwikkelingen. Eerder verschenen edities vindt u in het archief.

  • Als u een voorganger of godsdienstleraar aanneemt, moet deze persoon eerst het basisexamen inburgering buitenland halen.

  • Naast de wettelijke verplichtingen van de IND, gelden voor buitenlandse arbeidskrachten aanvullende wettelijke regels waar de Inspectie SZW toezicht op houdt. Als werkgever bent u ervoor verantwoordelijk dat ook de regels van de Wet arbeid vreemdelingen worden nageleefd.

  • Een werkvergunning (TWV) kan alléén door een werkgever aangevraagd worden.

  • ​Werkgevers, buitenlandse werknemers, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en afgestudeerde internationale studenten kunnen ook naar 1 van de 8 expat centra in Nederland.