Welke verblijfsvergunningen voor werk zijn er?

U wilt naar Nederland komen om hier te werken in loondienst. Op deze pagina leest u welke mogelijkheden u in Nederland hebt om te werken.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Duur van verblijf 

Hoelang u in Nederland komt werken, bepaalt of u een verblijfsvergunning nodig hebt.

Verblijf korter dan 90 dagen

Komt u korter dan 90 dagen werken, dan hebt u meestal een visum voor kort verblijf nodig. Of u een visum nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit. U vraagt een visum voor kort verblijf aan bij de Nederlandse ambassade in uw land van herkomst of het land van bestendig verblijf. Is er geen ambassade in het land waar u woont? Dan gaat u naar de ambassade in een buurland. Daarnaast moet uw werkgever meestal een TWV voor u aanvragen.

Grensarbeider

U werkt in Nederland, maar woont in een ander EU-land (bijvoorbeeld België of Duitsland). U bent dan grensarbeider. Dit is ook een kort verblijf.

Verblijf langer dan 90 dagen

Komt u langer dan 90 dagen werken, dan hebt u een verblijfsvergunning nodig. Hieronder leest u welke verblijfsvergunningen er zijn en hoe de aanvraag verloopt.

Verblijfsvergunningen om te werken in loondienst

Er zijn verschillende verblijfsvergunningen om te werken in Nederland. Welke verblijfsvergunning u kunt aanvragen, hangt af van de baan die u in Nederland vindt. Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijke verblijfsvergunningen. Als u klikt op de link, kunt u meer lezen over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Overplaatsing binnen een onderneming
De werknemer werkt bij een buiten de Europese Unie (EU) gevestigde onderneming en wordt overgeplaatst als trainee, leidinggevende of specialist naar een vestiging in Nederland.

Een aanvraag voor deze verblijfsvergunning kunt u niet zelf indienen. Uw werkgever moet de verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

Kennismigrant
U gaat werken in een hooggekwalificeerde functie. Of u gaat werken als (gast)docent, arts in opleiding of wetenschappelijk onderzoeker in loondienst. Er gelden specifieke looneisen. Uw werkgever moet erkend zijn als referent door de IND.

Een aanvraag voor deze verblijfsvergunning kunt u niet zelf indienen. Uw werkgever moet de verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

Europese blauwe kaart
De Europese blauwe kaart is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de EU. Er gelden specifieke loon- en opleidingseisen. Met deze verblijfsvergunning kunt u ook eenvoudiger in een andere EU-lidstaat gaan werken. Uw werkgever vraagt uw verblijfsvergunning aan.

Een aanvraag voor deze verblijfsvergunning kunt u niet zelf indienen. Uw werkgever moet de verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

Onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
U kunt ook als onderzoeker werken in de zin van richtlijn (EU) 2016/801. U hoeft niet een salaris te ontvangen; u mag ook een beurs ontvangen. Uw werkgever moet erkend zijn als referent bij de IND.

Een aanvraag voor deze verblijfsvergunning kunt u niet zelf indienen. Uw werkgever moet de verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

Essentieel start-up personeel (pilot)
De werknemer gaat werken bij een start-up in Nederland en krijgt daar een essentiële rol voor de groei van de start-up. De werknemer krijgt  een salaris en een medewerkersparticipatie. 


Arbeid in loondienst
Er bestaan een aantal vergunningen met als verblijfsdoel arbeid in loondienst:

Stage lopen of werkervaring opdoen
Dit verblijfsdoel vraagt u aan als u student bent en in Nederland stage gaat lopen. Of als u bij een Nederlands bedrijf gaat werken om werkervaring op te doen (praktikant). U kunt ook stage lopen of werkervaring opdoen in het kader van een actieprogramma van de EU.

Grensoverschrijdende dienstverlener
U werkt bij een bedrijf in de EU, EER of Zwitserland. Voor dit bedrijf gaat u diensten verrichten in Nederland.

Gezinsleden

Uw gezinsleden kunnen meestal meekomen naar Nederland. Alleen wanneer u komt voor seizoenarbeid of als u komt voor een stage of om werkervaring op te doen, kunt u uw gezinsleden niet meenemen.

 

​De werkgever zorgt ervoor dat sommige regels die gelden voor buitenlandse werknemers worden nageleefd.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.