• Home
  • Positieve beslissing op aanvraag verblijfsvergunning: wat moet ik nog regelen?

Positieve beslissing op aanvraag verblijfsvergunning: wat moet ik nog regelen?

​Hebt u een positieve beslissing ontvangen op uw aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning? Er zijn nog een paar zaken die u moet regelen. U leest op deze pagina wat u nog moet doen. 

Voor wie is deze pagina?

U hebt een positieve beslissing gekregen op uw aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning. U kunt nu de mvv ophalen en naar Nederland reizen. In Nederland moet u dan nog een paar zaken regelen.

Let op! De informatie op deze pagina geldt niet voor de aanvraag van een verblijfsvergunning asiel.

Naar Nederland reizen

Bent u nog in het buitenland? Dan reist u naar Nederland.

Mvv ophalen

Hebt u een mvv aangevraagd? Dan haalt u eerst de mvv op bij de Nederlandse ambassade of consulaat die uw referent op het aanvraagformulier heeft ingevuld. Lees meer over het ophalen van de mvv en reizen naar Nederland.

Afspraak maken voor afnemen biometrische gegevens

Hebt u geen mvv nodig? En hebt u nog geen biometrie laten afnemen? Dan maakt u een afspraak voor het afnemen van biometrische gegevens. Hiervoor gaat u naar een loket van de IND. Daar neemt een medewerker uw vingerafdrukken en maakt een pasfoto van u. Deze zijn nodig voor het maken van uw verblijfsdocument. Maak een afspraak voor afnemen biometrische gegevens.

Let op! Soms zijn de vingerafdrukken die de ambassade afneemt niet goed. U moet dan in Nederland opnieuw vingerafdrukken laten afnemen. De IND stuurt u dan een brief. Kijk ook in Mijn IND bij 'status aanvraag' of wij nog biometrie van u nodig hebben.

Ophalen van uw verblijfsdocument

De IND probeert binnen 2 weken na afnemen biometrie het verblijfsdocument klaar te hebben. U krijgt een brief als uw verblijfsdocument klaar is. U haalt het verblijfsdocument op bij een loket van de IND. Dit kan alleen als u een afspraak hebt gemaakt. Maak een afspraak voor het ophalen van uw verblijfsdocument.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsdocument juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met iets in uw beslissing? Bijvoorbeeld de geldigheid van uw verblijfsvergunning. Of de arbeidsmarktaantekening. Dan kunt u bezwaar maken als u uw verblijfsdocument hebt opgehaald. Lees meer over bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Wettelijke plichten

U en uw referent hebben wettelijke plichten waar u zich aan moet houden.

Regelen als u in Nederland bent

Nadat u naar Nederland bent gereisd, moet u nog een paar zaken regelen.

Inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen

Iedereen in Nederland moet zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doet u bij de gemeente waar u gaat wonen.

Maak een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) voor tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag verklaard dat u meewerkt aan een tbc-onderzoek? Dan moet u zich laten onderzoeken binnen 3 maanden nadat u de vergunning kreeg. U maakt hiervoor een afspraak bij de GGD. Dit kan in uw woonplaats. Neem de bijlage Verwijzingsformulier tbc-onderzoek mee naar de afspraak bij de GGD. Vul zelf uw persoonsgegevens in. De rest van het formulier wordt ingevuld door de medewerker van de GGD. Kijk voor meer informatie over het tbc-onderzoek op de website van de GGD.

Let op! Laat u zich niet binnen 3 maanden onderzoeken voor tbc? Dan kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken.

Zorgverzekering afsluiten

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering hebben. U sluit binnen 4 maanden een zorgverzekering af. Lees meer over een zorgverzekering in Nederland.